Har du fått avslag på din bygglovsansökan och vill överklaga eller är du bara intresserad av hur bygglovsprocessen går till? I denna artikel går vi igenom några situationer som kan kräva bygglov, hur processen fungerar och hur man överklagar.

Plan och bygglagen- Överklaga bygglov

När krävs bygglov?

Bygglov krävs för att bygga en ny byggnad. Men det kan också krävas om du ska göra en fasadändring, sätta upp ett plank, för vissa typer av altaner samt vissa inre ändringar. Det går att läsa om vilka situationer som kräver bygglov i plan -och bygglagen samt på boverkets hemsida.

4 anledningar till att välja oss - ring 08-678 43 00 kostnadsfritt första samtal

Vi prioriterar dig som har problem och hjälper dig i din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

 • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi lyssnar på dig
 • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Vissa fall kräver i regel inte bygglov men kan kräva det i just ditt fall. Ett exempel är om du ska uppföra en friggebod som vanligtvis är bygglovsfri. Men du planerar att uppföra den närmre än 4,5 meter från tomtgräns och din granne vill inte ge sin tillåtelse. Då kan du behöva söka bygglov för att få uppföra byggnaden. Detsamma gäller om det finns särskilda bestämmelser om att man inte får bygga i detaljplanen för området. En bra utgångspunkt är därför att alltid begära ut detaljplanen eller områdesbestämmelserna för ditt område för att ta reda på om bygglov kan krävas.

Bygglov ansöks om hos kommunens byggnadsnämnd. Det går att begära ett förhandsavgörande av kommunen som ger riktlinjer för om bygglovet kommer att beviljas eller inte. Det kan vara en bra idé att söka förhandsavgörande om det finns oklarheter gällande om bygglov kan beviljas eller inte.

Så överklagar du ett bygglov

Om kommunen har fattat ett beslut om bygglov som du anser felaktigt kan du överklaga beslutet till länsstyrelsen. Ofta anges det i beslutet hur överklagan går till. Överklagandehandlingarna ska skickas till kommunen där du ansökte om bygglov. Handlingarna måste ha skickats in till byggnadsnämnden senast tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. Byggnadsnämnden kan antingen ompröva beslutet eller skicka det vidare till länsstyrelsen. Beslutet som länsstyrelsen fattar går också att överklaga, då går det vidare till mark -och miljödomstolen.

Vem får överklaga bygglov?

Enligt 42§ förvaltningslagen får beslut om bygglov överklagas av den som beslutet angår, om det har gått honom eller henne emot. Ägare till fastigheten som bygglovsansökan angår har självklart rätt att överklaga bygglov. Även grannar kan överklaga bygglov om de är ägare till en fastighet som direkt gränsar till den fastighet som ansökt om bygglov. I vissa fall får även staten, föreningar och bostadsrättshavare/hyresgäster m.m. överklaga.

Vasa advokatbyrå hjälper dig med plan och bygglagen

Om du skulle behöva hjälp att överklaga ett bygglov eller skicka in bygglovsansökningar kan vi på Vasa Advokatbyrå hjälpa dig. Vi kan också företräda dig i domstol.

Anlita oss för att få hjälp med:

Allmän rådgivning om plan och bygglagen

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få hjälp att utforma bygglovsansökan.
 • Få hjälp att skriva överklagande handlingar.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån detaljplan och gällande rättsläge. 
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
 • Undvik att ärendet i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka dina rättigheter. 
 • Slipp att slösa tid och energi på tvister med byggnadsnämnden.

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna fastighetsjurister. 

Call Now ButtonKostnadsfritt första samtal