Häva husköp

Att häva ett köp innebär juridiskt att ogiltigförklara det på så sätt att prestationerna ska återgå. Om betalning har erlagts ska den återbetalas och fastigheten ska återgå, oavsett om tillträde har skett eller inte. Vanliga anledningar till att köparen eller säljaren vill häva kan vara att fastigheten är behäftad med allvarliga fel eller att köparen inte betalar köpeskillingen i tid. I den här artikeln förklarar vi översiktligt de rättsliga grunderna för att häva ett fastighetsköp från både köparens och säljarens perspektiv. Vi på Vasa advokatbyrå har lång erfarenhet av fastighetsrättsliga frågor och häva husköp. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Häva husköp

Hävning och äganderätt

Vid köp av fast egendom övergår äganderätten i och med att köparen och säljaren undertecknar köpekontraktet. Ofta används också köpebrev, som säljaren enligt köpekontraktet ska utfärda när köparen har fullgjort sina villkor att betala köpeskillingen och eventuella andra förpliktelser. Om någon av dessa villkor inte uppfylls innan den tid som parterna har kommit överens om kan säljaren häva köpet. Men säljaren kan även genom att utfärda köpebrevet, trots att något av villkoren inte har uppfyllts, ”ta bort” villkoret och ändå fullborda köpet. Så länge som ett köp fortfarande är villkorat kan köparen inte få beviljad lagfart.

En lyckad talan i domstol om hävning innebär att köpet blir ogiltigt. Säljaren har då direkt återfått sin äganderätt till fastigheten. Säljaren blir då också tvungen att återbetala köpeskillingen. Om fastigheten har sålts vidare kan säljaren i så fall få skadestånd från köparen.

Krav för säljarens rätt att häva

Säljaren har rätt att häva köpet om köparen inte uppfyller de villkor som uppställs i köpeavtalet, t.ex. att betala köpeskillingen i tid, eller att bygglov beviljas. Vissa krav ställs dock på villkoren

 • Tiden för villkor som uppställs vid köpet får inte vara längre än två år. Om längre tid har avtalats är hela köpet ogiltigt.
 • Endast villkoret om betalning kan gälla utan tidsbegränsning.
 • Om köparen efter undertecknandet av avtalet har gått i konkurs, fått till stånd offentlig ackordförhandling utan konkurs, inställt sina betalningar som köpman, vid utmätning funnits sakna tillgångar att betala sina skulder eller i annat fall anses vara på obestånd, om inte köparen ställer säkerhet.

Säljaren kan också ha rätt till skadestånd från en köpare som inte fullföljer köpet på det sätt som de kommit överens om. Ersättningsgilla skadeposter kan t.ex. vara kostnader för ny annons och förlust om den säljs till någon annan som betalar lägre pris för den. Hur mycket ersättningen blir är dock starkt beroende på omständigheterna i det enskilda fallet och värderingen av skadorna.

Krav för köparens rätt att häva

Köparen har också rätt att häva köpet om fastigheten är felaktig. Det måste dock handla om fel som är väsentligt. För mindre fel kan köparen istället kräva prisavdrag och/eller skadestånd. En talan om hävning måste väckas inom ett år från tillträdet, om inte säljaren har handlat grovt vårdslöst eller mot tro och heder.

De fel som ger rätt till hävning är om

 • fastigheten allvarligt skadas mellan köpet och tillträdet
 • säljaren dröjer oacceptabelt länge med att ge köparen tillträde
 • huset på fastigheten har uppförts i strid med lag, t.ex. utan bygglov
 • säljaren vägrar utfärda köpebrev eller annat som hindrar att köparen kan få lagfart
 • fastigheten är belastad med servitut, nyttjanderätt eller andra rättigheter och säljaren inte har upplyst köparen om dessa
 • fastighetens fysiska skick avviker från avtalet
 • fastigheten belastas med panträtt som inte förutsattes eller är högre än vad som förutsattes och säljaren inte inom en månad efter tillsägelse återbetalar skillnaden
 • myndighetsbeslut som riktar sig mot den individuella fastigheten finns som förhindrar att köparen inte kan få använda den som tänkt

Vid köp av del av fastighet (arealförvärv)

När det kommer till köp av en viss del av marken måste ansökan göras till Lantmäteriet om avstyckning av den köpa delen från stamfastigheten inom sex månader från att köpekontraktet undertecknades, eller från att köpebrevet utfärdades. Om detta inte görs är köpet ogiltigt och vem som helst av parterna kan häva det.

Artikel författad av Charles He.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

 • Vi hjälper dig som vill häva fastighetsköp p.g.a. fel
 • Ta tillvara dina rättigheter genom att vara välinformerad
 • Vi hjälper dig med alla tänkbara frågor om fastighetsköpet

Tvistlösning

 • Vi biträder dig genom hela processen
 • Vi hjälper dig att förhandla med motparten
(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om häva husköp

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.