Häva köp

Vid hävning av köp är det olika lagar som gäller beroende på vilken ställning parterna har som har ingått avtalet. Den här artikeln kommer behandla hävning av köp mellan likställda parter, alltså mellan två företag eller mellan två privatpersoner, där fokus kommer vara då köparen kan häva ett köp av säljare. Hävning av köp mellan två likställda parter finns det bestämmelser om i köplagen.

Häva köp

Innebörden av hävning

Hävning används när någon av parterna i ett köpavtal har brutit mot ett villkor i ett köpeavtal, vilket är ett avtalsbrott. Syftet med hävning är att den som blivit utsatt för ett avtalsbrott ska kunna komma ifrån bundenheten av köpeavtalet. Intresset av att häva köpet kan du ha för att du inte vill förlora pengar. En köpare kan vilja häva avtalet så denne kan köpa varan av en annan säljare. En orsak till att vilja häva ett köp kan vara om köpet gäller en vara som kan få ett förändrat marknadsvärde över tid. Ett exempel kan vara en försäljning av en blå lagbok. En ny lagbok från år 2020, på en hemsida som säljer böcker, kostar i skrivande stund 2900 kronor. På samma hemsida kan du också köpa en blå lagbok från år 2018 och den kostar i skrivande stund 982 kronor. Det är alltså stor skillnad på marknadsvärde beroende på tidpunkten när lagboken köps.

Avtalsbrott av väsentlig betydelse vid dröjsmål

I köplagen anges både för det fall då säljaren är försenad med varan och i de fall då varan är felaktig så får köparen häva köpet om det är av väsentlig betydelse för köparen och motparten ska ha insett eller borde ha insett att det var av väsentlig betydelse för köparen. Under den här rubriken redogörs för rätten för köparen att häva köp eftersom säljaren varit försenad med varan.

För de fall säljaren varit försenad med varan är det kravet på väsentlig betydelse för köparen som är viktigt att det är uppnått för att köparen ska tillåtas häva köpet. Det spelar ingen roll om den hävningen skulle vara en stor börda för säljaren, så länge det är av väsentlig betydelse för köparen kan hävning bli aktuell. Det är inte heller relevant varför säljaren varit sen med varan, vilket i regel brukar vara av betydelse när det gäller köpares rätt till skadestånd. Alltså kan inte säljaren göra gällande att det legat utanför säljarens kontroll att varan blivit försenad, köparen kan häva köpet ändå vid väsentlig betydelse för sig. Däremot kan köparen inte häva på grund av väsentlig betydelse, om det är köparens fel att varan är försenad.

Utifrån några olika bedömningsgrunder avgörs avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för köparen. En sådan bedömningsgrund är tiden för förseningen. Ju längre tid som gått sedan köparen skulle fått varan, desto större chans är det att det bedöms som väsentlig betydelse. Sen är tiden för förseningen olika mycket avgörande beroende på vad som är omständigheterna i det enskilda fallet. Ett exempel är om varan ska användas vid ett visst datum såsom en födelsedag eller vid annat evenemang. Då är en leverans av varan efter evenemangets slut något som skulle kunna tala för att väsentlighetskravet är uppfyllt, eftersom köparen kanske inte ens behöver varan längre. Oftast anses tiden vara en viktigare faktor för ett företag än för en privatperson.

Avtalsbrott av väsentlig betydelse vid felaktig vara

Hävningsrätten av felaktig vara och försenad vara, är lika på så sätt att det krävs väsentlig betydelse för köparen och att säljaren ska ha insett eller borde ha insett att det var väsentlig betydelse för köparen. Utöver dessa krav för rätten till hävning, gäller vid felaktig vara även att köparen inom en viss tid måste meddela säljaren inom skälig tid från att köparen har märkt felet eller borde ha märkt felet. Annars gå rätten att häva köpet förlorad.

Bedömningen om det är väsentlig betydelse gör enligt några bedömningsgrunder. En sådan grund är en objektiv bedömning om köparen hade köpt varan fast denne hade känt till felet på varan, men på andra villkor. Det villkoret som i första hand undersöks är om köparen skulle köpt varan i sitt felaktiga skick för ett billigare pris. En annan bedömningsgrund är om köparen har möjlighet att få varan reparerad eller om köparen har möjlighet att få varan utbytt till en likadan vara som inte är felaktig. I sådana fall då varan kan repareras eller köparen kan få en annan likadan vara, har säljaren i regel rätt att istället åtgärda felet genom reparation eller omleverans. Därmed är vara som går att reparera eller åtgärdas genom omleverans sällan av väsentlig betydelse för köparen.

När köparen meddelar säljaren om felet på varan försent

Köparen ska meddela säljaren i en så kallad hävningsförklaring att varan är felaktig. Det ska köparen göra inom viss tid från upptäckt fel eller från att köparen borde upptäckt felet. Efter att den tiden löpt ut kan köparen inte längre häva köpet. Däremot kan fortfarande

säljaren drabbas av andra konsekvenser. Rätten till att begära prisavdrag kan man ha som köpare upp till 10 år.

Att tänka på om du vill häva köp

Vad som redogjorts för i artikeln om hävning är endast översiktligt. Vill du häva ett köp rekommenderar vi att du tar kontakt med en jurist. Vasa Advokatbyrå har under många år arbetat med avtalsrätt. Hör av dig till oss så hjälper vi dig!

Anlita oss för:

Allmän rådgivning om att häva köp

* Se till att hålla dig till det som står i avtalet.

* Om det är fel i varan så se till att häva köpet i tid.

Tvistelösning

* Få en bedömning utifrån gällande rättsläge.

* Maximera dina chanser att få häva köpet.

* Bevaka dina rättigheter, t.ex. se till att få till en hävning så att du kan köpa en likvärdig vara av en annan säljare.

Kontakta oss för ett gratis inledande telefonsamtal eller boka ett möte med någon av våra erfarna jurister.

Författad av: Alexander Isehag

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om häva köp

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.