Köpebrev och köpekontrakt hus – två olika köpehandlingar

Vid köp av hus ingås ofta två köpehandlingar. De två köpehandlingarna köpebrev och köpekontrakt kommer vi i den här artikeln förklara vad de är och hur de är utformade.

Köpebrev och köpekontrakt hus

Historisk tillbakablick

När den gamla jordabalken fortfarande tillämpades på fastighetsköp utvecklades det i en praxis gällande avtal om fastighetsköp, att två köpehandlingar skulle användas. Vid den tiden reglerades köpet egentligen genom en enda lagregel. Av nämnda lagregel framgick att köpet behövde ingås skriftligen. Det framgick också av lagregeln att villkoren skulle ställas upp i köpehandlingen. Dock var det inte så att det i lagregeln stod att det skulle finnas två köpehandlingar.

Nutida reglering

Enligt nu gällande jordabalk är också meningen att två köpehandlingar ska användas. Däremot är det så att begreppet köpekontrakt, aldrig nämns i lagtexten. Den andra köpehandlingen som kallas köpebrev, förekommer däremot i lagtexten. Exempelvis anges i 4 kapitlet 2§ jordabalken att ” Har köp slutits och upprättas därefter köpebrev eller annan ytterligare köpehandling angående samma förvärv, äger 1 § första och andra styckena tillämpning även i fråga om den senare handlingen.” Dock anges inte köpebrev i en fast definierad mening. Det innebär att rubriken på köpehandling inte är speciellt viktig. Men för enkelhetens skull kan vi ändå kalla den ena köpehandlingen för köpekontrakt och den andra köpehandlingen för köpebrev. För de benämningarna är också de vedertagna när köpehandlingarna används i praktiken.

Köpekontrakt

Köpekontraktet är då alltså den första av de två köpehandlingarna. Den köpehandlingen är normalt sätt utförligt formulerad. Inledningsvis brukar det i köpekontraktet anges vilka som är parterna, vilket som är köpeobjektet och vilken som är köpeskillingen (köpeskillingen är enkelt uttryckt det slutliga försäljningspriset som parterna kommit överens om). I ingressen till köpekontraktet anges även den så kallade överlåtelseförklaringen. Det är en förklaring från säljaren att denne medger att äganderätten av fastigheten ska gå över till köparen, efter det att parterna skrivit under köpekontraktet och köparen har betalat köpeskillingen. Slutligen ska även parternas underskrifter finnas med på köpekontraktet. Undertecknandet är ett krav enligt 4 kapitlet 1 § jordabalken, för att köpet av fastigheten över huvud taget ska vara giltigt.

De andra villkoren i köpekontraktet kan parterna skräddarsy lite efter deras önskemål. Exempelvis kan parterna ange när köparen ska få tillträde till fastigheten och hur avbetalningen av fastigheten ska läggas upp. Sedan ska det enligt 4 kapitlet 3 § punkt 1 jordabalken, finnas med ett återgångsvillkor. I ett återgångsvillkor ska det regleras vilket eller vilka villkor som måste uppfyllas för att det ska vara ett giltigt köp. Om dessa villkor inte uppfylls så får säljaren återta fastigheten och säljaren får betala tillbaka köpeskillingen till köparen. Exempel på återgångsvillkor kan vara att köparen ska få ett lånelöfte eller att säljaren får en anställning i den stad där han eller hon tänker flytta.

I köpekontraktet anger parterna också den standard som fasigheten ska ha. Sedan kan säljaren också friskriva sig från något. Exempel på en friskrivning är en friskrivningsklausul mot dolda fel. Dessutom hänvisas i köpekontraktet även till köpebrevet. Slutligen kan det även behöva finnas ett samtycke från säljarens make. Det samtycket finns med om fastigheten råkar vara makarnas gemensamma permanentbostad, alternativt om fastigheten är giftorättsgods för maken som säljer fastigheten. Reglering om samtycket finner du i 7 kapitlet 5 § 1 och 3 stycket äktenskapsbalken.

Köpebrevet

Den andra köpehandlingen är då köpebrevet. Effekten av upprättandet av köpebrevet är att köpet inte längre kan hävas av säljaren, med stöd av att köparen är försenad med betalningen. Köpebrevet innebär alltså att köpet är definitivt.

Det är inte många uppgifter som finns med i ett köpebrev. Det är de tvingade uppgifterna som framgår av 4 kapitlet 1 § jordabalken ska finnas med i köpebrevet. De tvingande uppgifterna är parternas underskrifter, priset för fastigheten, överlåtelseförklaringen och fastigheten. Utöver dessa uppgifter inkluderas i köpebrevet även en kvittens av köpeskillingen, med anledning av att syftet med köpebrevet är att det ska fungera som ett kvitto på betalningen.

Att tänka på:

Innehållet som vi nämnt ska finnas med i köpehandlingarna är inte uttömmande. Det kan finnas fler villkor som ska finnas med och det kan även finnas undantag, där vissa av de i artikeln angina villkoren inte behöver finnas med i köpehandlingarna. Rådfråga alltid en jurist så att du är säker på hur köpehandlingarna ska se ut. Vill du ha hjälp med köpehandlingar eller har du som säljare eller köpare hamnat i en tvist med din motpart, är du välkommen att kontakta oss på Vasa Advokatbyrå AB, så hjälper vi dig.

Läsvärt:

https://svjt.se/svjt/1984/743

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens-offentliga-utredningar/lagberedningens-forslag-till-jordabalk_D9E01b1b1/html

https://www.vasaadvokat.se/friskrivningsklausul-dolda-fel/

https://www.vasaadvokat.se/att-tanka-pa-nar-du-ska-kopa-hus/

https://www.vasaadvokat.se/bostadsratt-eller-villa-skillnaden-mellan-de-tva-bostadsformerna/

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om köpebrev och köpekontrakt hus – två olika köpehandlingar

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.