Entreprenad – ABK 09 – Del 2

Del 2 av 2

Detta är den andra artikeln i en artikelserie om ABK 09. Här går vi igenom några regler som ABK 09 har gällande konsultuppdragets genomförande, organisation, tider och ansvarsfrågor

Entreprenad - ABK 09

Konsultuppdragets genomförande

I vår förra artikel i denna artikelserie gick vi igenom upphandling av konsultuppdraget och konsultuppdragets omfattning. Den delen regleras i det första kapitlet i ABK 09. Kapitel två reglerar konsultuppdragets genomförande.

Del 1 i Entreprenad – ABK 09.

I 2 kapitlet anges bl.a. konsultens skyldighet att genomföra uppdraget fackmannamässigt, med omsorg samt att iaktta god yrkessed. Av denna skyldighet följer att konsulten ska kontrollera uppgifter och komplettera utredningar som har lämnats av beställaren. Dessutom ska konsulten beakta beställarens intresse och upplysa om beställaren kan komma att behöva betala royalites eller licensavgifter m.m. (om konsulten känner till det). Konsulten bör endast åta sig uppgifter som denne har tillräckliga kunskaper för att klara av att utföra. Konsulten ska som huvudregel också upplysa och tydliggöra för beställaren om den bedömer att det finns risker med vissa tekniska lösningar.

Det andra kapitlet innehåller också en skyldighet för beställaren att tillhandahålla de uppgifter som beställaren behöver för att kunna utföra sitt uppdrag. Här finns också reglering gällande kvalitets och miljöstyrning och inhämtande av tillstånd.

Det är beställaren som ska tydliggöra hur och till vem den vill att information uppgifter och handlingar ska redovisas och handlingarna får inte utlämnas till entreprenör eller annan utan beställarens godkännande. Det kan vara viktigt eftersom handlingarna om de lämnas till fel part, t.ex. lämnas till byggherren av en totalentreprenad istället för till entreprenören som beställt uppdraget.

Likt de andra standardkontrakten innehåller ABK 09 både en rättighet och skyldighet att åta sig ÄTA-arbeten. Här ingår också en avbeställningsrätt som innebär att beställaren kan avbeställa arbeten. Konsulten ska tydliggöra om den anser att ett arbete ligger utanför det ursprungliga avtalet. Dessutom ska konsulten enligt ABK 09 upplysa om den anser att det finns arbeten som bör läggas till.

Avtalets organisation och bestämmelser om tider

I 3 kapitlet ABK finns regler om avtalets organisation. Här kan särskilt nämnas att konsulten enligt avtalet inte får anlita en underkonsult utan medgivande från beställaren om det inte är av rutinmässig art eller av mindre betydelse. Dessutom får konsulten inte byta ut väsentlig personal utan att ha beställarens medgivande.

I avtalets fjärde kapitel anges villkor gällande uppdragets tider. Bland annat anges att beställaren kan begära att konsulten upprättar en tidsplan för sitt arbete. Konsulten ges som huvudregel också rätt till tidsförlängning om arbetet hindras på grund av ett förhållande som konsulten inte orsakat eller rimligen kunnat undanröja.

I fjärde kapitlet finns också regler om förseningsvite och skadestånd i det fall arbetet blir försenat och inget förseningsvite har avtalats om. Om beställaren har rätt till vite/skadestånd måste det reklameras.

Ansvarsfrågor

Huvudregel är att konsulten ansvarar för skada på grund av bristande fackmannamässighet, åsidosättande av sedvanlig omsorg eller vårdslöshet i genomförandet. Den skada som har orsakats ska vara orsakad genom vårdslöshet och kan vara både en ekonomisk skada såväl som en sakskada. I avtalet finns dock en preskriptionsgräns om 10 år, dock finns även en reklamationsskyldighet om 3 månader från det att det finns skälig anledning att tro att konsulten är ansvarig för skadan dock senast 9 månader från att skadan upptäcktes. Dessutom finns ett högsta belopp för den skada som konsulten kan bli skadeståndsskyldig för.

*Denna artikelserie är inte uttömmande. Artikelserien berör endast några huvuddrag. Det finns ytterligare bestämmelser och annan information i standardkontraktet.

Vasa Advokatbyrå hjälper dig i entreprenadfrågor

Vi på Vasa Advokatbyrå har lång erfarenhet av att hantera entreprenadfrågor. Vi kan hjälpa dig om du skulle behöva hjälp att utforma ett avtal eller om du behöver annan rådgivning gällande entreprenadrätt.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få hjälp att skriva välanpassade avtal.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
 • Medla mellan er och motparten.
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
 • Maximera era chanser att få rätt till skadestånd.
 • Undvik tvister som i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka era rättigheter. 
 • Slipp att slösa tid och energi på att förhandla. 

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om entreprenad – abk 09 – del 2

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.