Inom juridiken görs en uppdelning bland annat mellan civilrätten och offentliga rätten. Den offentliga rätten rör bland annat statsrätt och förvaltningsrätt. Vad som är gemensamt för dessa rättsområden är att de rör antingen relationen mellan myndighet och privatperson, eller relationen mellan myndighet och myndighet. En stor del av målen i den offentliga rätten prövas i förvaltningsrätten, kammarrätten och Högsta förvaltningsrätten. Civilrätten kan man säga är motsatsen till den offentliga rätten och det är civilrätten som vi kommer förklara närmare i den här artikeln.

civilrätten

Allmänt om civilrätten

Som huvudregeln gäller de civilrättsliga områdena relationen mellan privatperson och privatperson, företag och företag, eller privatperson och företag. Civilrättsliga mål prövas normalt sätt i de allmänna domstolarna, vilka är tingsrätterna, hovrätterna och Högsta domstolen. Inom civilrätten finner vi bland annat rättsområdena fastighetsrätt, avtalsrätt och även skadeståndsrätt.

4 anledningar till att välja oss - ring 08-678 43 00 kostnadsfritt första samtal

Vi prioriterar dig som har problem och hjälper dig i din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

  • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi lyssnar på dig
  • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

Rättsskydd

Om det uppstår en tvist inom någon av de civilrättsliga områdena kan du ha rätt till något som kallas rättsskydd. Det kan du ha rätt till om du innehaft en hemförsäkring i minst två år utan avbrott hos ditt försäkringsbolag. Då kan försäkringsbolaget ofta ersätta dig för kostnaderna för ditt ombud i din tvist. Försäkringsbolaget betalar då 70–80% av kostnaderna upp till en timtaxa om 1781 kronor. Därför får du då normalt sätt betala 20–30 % i självrisk. Om advokatbyrån som du anlitar har en högre timtaxa än 1781 kronor, behöver du normalt sätt även stå för mellanskillnaden själv. För att kunna ha rätt till rättsskydd behöver tvisten i vanliga fall uppgå till minst ett halvt prisbasbelopp, vilket år 2021 ligger på 23 800 kronor.

Skulle ditt ärende röra någon av de rättsområden som faller under offentlig rätt, prövas de normalt sätt inte i de allmänna domstolarna. Huvudregeln är att det är ett krav att ärendet ska kunna prövas i allmän domstol, för att du ska ha rätt till ersättning ur ditt rättsskydd.

Att tänka på

Skulle det vara så att du har hamnat i en tvist som exempelvis rör fastighetsrätt, entreprenadrätt, avtalsrätt eller skadeståndsrätt, kan du vända dig till oss på Vasa Advokatbyrå AB. Vi har lång erfarenhet av nämnda rättsområden. Tveka inte att höra av dig till oss för assistans med tvistelösning!

Läsvärt om civilrätten:

Civilrätten i ett framtidsperspektiv | SvJT

Historia och byggnad – Högsta domstolen

Vi förklarar avtalsrätt – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Den allmänna fastighetsrätten – fastighet mot bostadsrätt – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Advokat skadestånd – Olika skadekategorierna som kan ge skadeståndsersättning – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Call Now ButtonKostnadsfritt första samtal