Besiktning Entreprenad

Har du eller ditt företag planer på att uppföra en byggnad och har funderingar över hur det fungerar med besiktning? I denna artikel går vi igenom några av besiktningens grundstenar, så som de olika besiktningsformerna, hur du ska tänka när du anlitar en besiktningsman och besiktningsmannens ansvar.

Det finns olika typer av besiktningar som kan företas under en entreprenad. Bland annat finns förbesiktning, slutbesiktning, garantibesiktning, särskild besiktning, efterbesiktning och överbesiktning.

Slutbesiktningen är avgörande för arbetets avslutande. Vid slutbesiktningen har besiktningsmannen den viktiga rollen att avgöra om entreprenaden kan godkännas eller om den inte kan anses godkänd och därmed inte heller slutförd. Det kan spela en viktig roll för förseningsvitet. En entreprenad kan också bli godkänd men med fel. Det innebär att besiktningsmannen har uppmärksammat vissa mindre fel som entreprenören måste rätta till, men att entreprenaden i sin helhet får godkänt. Då kan beställaren ta entreprenaden i bruk.

Själva besiktningen består vanligen i okulära kontroller. Det innebär att besiktningsmannen kontrollerar sådant som går att se. Så som att entreprenaden har uppfyllt det som har avtalats om, det kan gälla vissa tekniska lösningar eller att bygget ska få viss funktion. Besiktningsmannen gör sina anmärkningar i besiktningsprotokollet. Där kan besiktningsmannen också ange vems ansvar det är att åtgärda det upptäckta felet. När besiktningsmannen har godkänt entreprenaden kan byggnadsnämnden (kommunen) ge ett sk. slutbesked. Slutbeskedet innebär att byggnadsnämnden medger att arbetet har utförts i enlighet med de krav och villkor som uppställs, bl.a. att arbetet har byggts i enlighet med bygglovet. När slutbesked har lämnats kan entreprenaden börja brukas.

Efter godkänd slutbesiktning löper en garantitid på 5 år för fel på grund av arbetsprestation 2 år för material och varor. Det finns dock en ansvarstid om 10 år. I slutet av garantitiden är det vanligt att ha en garantibesiktning. En garantibesiktning är en besiktning som görs för att kontrollera om fel har uppstått under garantitiden som entreprenören ska vara ansvarig för.

För en beställare är det särskilt viktigt att besiktningsmannen är opartisk. För att garantera detta kan det vara en god idé att själv se till att anlita besiktningsmannen. Besiktningsmannen är ansvarig för att utföra de kontroller som anges i hans avtal. Det är således viktigt att ha ett bra avtal även med besiktningsmannen så han kontrollerar alla delar som ni vill få kollade.

Vasa Advokatbyrå hjälper till i entreprenadfrågor

Vi på Vasa Advokatbyrå har en lång erfarenhet av arbete inom entreprenadrätt. Om du hamnar i en tvist och behöver juridisk rådgivning eller om du behöver hjälp i avtalsförhandlingar med besiktningsman eller byggföretag så är du välkommen att kontakta oss.

Anlita oss för att få hjälp med:

Allmän rådgivning vid besiktning entreprenad

 • Få hjälp att skriva ett avtal.
 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få en bedömning om vad som ingick i avtalet.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
 • Maximera dina chanser att utkräva eventuell ersättning vid fel etc.
 • Undvik att ärendet i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka dina rättigheter. 
 • Slipp att slösa tid och energi i tvist med entreprenadföretag eller besiktningsman.
Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna entreprenadjurister.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.