Avtalsservitut – vi förklarar

Ett avtalsservitut innebär en rätt för en fastighet att använda ett tillbehör som tillhör en annan fastighet. Fastigheten som tillbehöret tillhör, kallas för tjänande fastighet och den fastighet som har rätt att använda tillbehöret kallas för härskande fastighet. Om en väg exempelvis går igenom en fastighet och man behöver köra på den vägen för att ta sig till sin fastighet, kan den vägen vara ett servitut. Annat exempel är om det för att få vatten till en fastighet, är nödvändigt att man använder sig av en brunn som står på en annan fastighet. Då kan den brunnen vara ett servitut. Skulle en myndighet besluta om ett servitut, då är det servitutet ett officialservitut. Den typen av servitut kommer vi inte behandla närmare i den här artikeln. Andra typen av servitut är avtalsservitut och det är den typen av servitut som vi kommer att behandla i den här artikeln.

Avtalsservitut

Uppkomst av avtalsservitut

Ägaren av en fastighet kan avtala med en ägare av en annan fastighet, om att ett tillbehör på en av de två fastigheterna ska få användas av den andra fastigheten. Efter att ägarna av fastigheterna ingått det avtalet, blir fastighetstillbehöret ett avtalsservitut om allt gått till på rätt sätt. Rätten till att använda avtalsservitutet tillfaller fastigheten, inte ägaren. Om ägaren av den härskande fastigheten skulle bestämma sig för att sälja sin fastighet och flytta till en grannfastighet, skulle ägaren behöva teckna ett nytt avtal för sin nya fastighet, om ägaren skulle vilja använda fastighetstillbehöret som ett servitut. Däremot följer i regel avtalsservitutet med till den nya ägaren av härskande fastigheten, vilken gamla ägaren sålt.

Ett giltigt avtalsservitut

Vissa juridiska avtal behöver ingås på ett specifikt sätt för att vara giltiga i lagens mening. Avtal om avtalsservitut är ett av dessa juridiska avtal. Vilka regler som gäller för ett giltigt avtal om avtalsservitut, finner du i 14 kapitlet, 5 § jordabalken. Dessa regler kallas även formkrav. Det finns till att börja med ett formkrav på att avtalet om servitutet ska ingås skriftligen mellan ägarna av fastigheterna. I handlingen behöver framgå vilken som är den härskande fastigheten och vilken som är den tjänande fastigheten, samt även ändamålet för upplåtelsen.

Enligt 14 kapitlet 5 § 3 meningen jordabalken är det så att en upplåtelse som inte uppfyller formkraven, är den i regel inte ett giltigt servitut. Det innebär dock inte automatiskt att avtalet blir ogiltigt, utan då kan avtalet i stället anses som avtal om nyttjanderätt.

Om det finns ett avtalsservitut och det servitutet uppkommit före 1 januari 1972 då nuvarande jordabalk blev gällande, behöver som huvudregel inte nämnda formkrav vara uppfyllda. För innan nuvarande jordabalk infördes, gällde 1907 års servitutslag. Enligt den gamla lagen var ett avtalsservitut giltigt även om det ingicks muntligen.

Inskrivning hos Lantmäteriet

Efter en inlämnad ansökan om inskrivning till Lantmäteriet så blir ett avtalsservitut offentligt. Som nämnt innan kommer det avtalsservitutet även gälla för en ny ägare som senare köper den fastigheten. Efter det att servitutet blivit inskrivet så kommer servitutet vara synligt i fastighetsregistret och i fastighetsbeviset.

Att tänka på:

Om det uppkommit en tvist för dig gällande servitut, rekommenderar vi att du tar kontakt med en jurist. Vi på Vasa Advokatbyrå AB har lång erfarenhet av att driva tvister. Även fastighetsrätt där reglering om servitut inkluderas, har vi lång erfarenhet av. Tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig.

Läsvärt om avtalsservitut

https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/hogstadomstolen/avgoranden/20182/t-1857-17.pdf

https://www.regeringen.se/contentassets/31df9c1069dd456e93f5786bd2644c02/oriktiga-inskrivningar-av-servitut-och-nyttjanderatter-i-fastighetsregistret-ds-201043

https://www.vasaadvokat.se/upphava-servitut/

https://www.vasaadvokat.se/utsiktsservitut/

https://www.vasaadvokat.se/den-allmanna-fastighetsratten/

Författad av: Alexander Isehag

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om avtalsservitut – vi förklarar

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.