3 tips på dolda fel i bostadsrätt: Exempel på dolda fel

Att köpa en bostadsrätt är en av de viktigaste affärerna du kommer att göra i livet. Därför är det såklart också viktigt att allt går rätt till så att du kan flytta in i din nya bostad utan bekymmer. En potentiell fallgrop när man köper bostad är så kallade dolda fel, vilket är ett fel som du som köpare inte kan se på visningen eller vid en eventuell besiktning. Om du upptäcker ett dolt fel när du väl har flyttat in kan det vara svårt att veta vad du ska göra och om du har rätten på din sida. Därför har vi sammanställt denna guide, där du får reda på allt du behöver veta!

Rättigheter och skyldigheter

Både köpare och säljare av en bostadsrätt har rättigheter och skyldigheter mot den andra parten. Du som köpare måste alltid undersöka bostaden innan köpet går igenom, för att upptäcka eventuella fel som inte räknas som dolda. Du har nämligen ingen rätt att senare kräva att säljaren kompenserar dig för fel som du borde ha upptäckt. Därför är det ofta bra att anlita en besiktningsman som har stor kunskap om de vanligaste felen som kan finnas i en bostadsrätt. Det innebär också att besiktningsmannen tar på sig ansvaret och blir skyldig att betala dig skadestånd om han eller hon misslyckas med att upptäcka ett uppenbart fel eller ger dig felaktig information.

Om du upptäcker ett fel i efterhand som du inte bör kunna ha upptäckt själv vid besiktningen räknas det som ett dolt fel. Felet behöver vara ett sådant du kan förvänta dig utifrån bostadsrättens byggnadsår eller renoveringsår. Dessutom räknar man också in bostadsrättens skick vid köpet och själva priset för att kunna avgöra om något är ett dolt fel. Det kan alltså vara ganska komplicerat att avgöra vad som gäller, och det är många gånger en bra idé att rådfråga en advokat eller jurist som är specialiserad inom just fastighetsrätt för att vara på den säkra sidan.

Ett dolt fel måste reklameras till säljaren av bostadsrätten inom två år, men så klart är det alltid bäst att ta kontakt med säljaren så fort som möjligt. I reklamationen behöver du tydligt dokumentera vad felet gäller. Vanligen kan du få ett avdrag på priset när ett dolt fel har upptäckts, men ibland kan det även leda till skadestånd eller en hävning av köpet.

Försäkring

En del säljare tecknar en så kallad dolda fel-försäkring, som till viss del skyddar mot köparens krav när ett dolt fel upptäcks. Fördelen är att försäkringsbolaget kommer att utreda säljarens ansvar vid försäljningen, och kan även representera säljaren om det blir en tvist som går till domstol. Om du ska få skadestånd för ett upptäckt dolt fel och säljaren har en dolda fel-försäkring är det i stället försäkringsbolaget som betalar ut pengarna. Däremot behöver säljaren betala en självrisk på ungefär 30 % av det aktuella prisbasbeloppet. Att säljaren har en dolda fel-försäkring behöver alltså inte påverka dig som köpare på något sätt, men det kan förstås leda till att försäkringsbolaget undersöker det påstådda dolda felet lite extra.

Exempel på dolda fel

Det finns ett antal olika dolda fel som det kan vara bra att hålla utkik efter när du har flyttat in i din nya bostadsrätt. Här är exempel på de tre vanligaste kategorierna:

1. Ventilation

Att ventilationen inte fungerar som den ska i en bostadsrätt kan leda till en hel del problem. Det kan ge upphov till dålig lukt och fukt i badrummet, att stekos inte försvinner snabbt nog från köket eller att luftkvaliteten blir dålig i hela bostaden. Denna typ av fel brukar upptäckas ganska fort eftersom ventilationen är något som påverkar oss varje dag. Ett dolt fel med ventilationen kan både finnas i ventilationskanalerna eller bero på att ventilationsaggregaten inte fungerar korrekt.

2. Elinstallation

Ett av de absolut vanligaste dolda felen är kopplat till elinstallationer. Många gånger är det särskilt spotlights som är felinstallerade vilket kan leda till brännskador på både isolering och ledningar. Felaktiga elektriska installationer som säljaren har gjort räknas också till dolda fel, och är särskilt riskabla eftersom de i värsta fall kan orsaka en brand i bostaden.

3. Kök

Dolda fel i kök kan ha att göra med både ventilationen och elen, men kan även gälla till exempel avloppet. Köket är ett av de rum där det finns störst risk för att upptäcka dolda fel, och därför är det viktigt att du håller noga koll på eventuella problem för att kunna reklamera dem till köparen inom rimlig tid.

Det här samtalet kostnadsfritt