Undersökningsplikt av bostadsrätt

När du ska köpa bostadsrätt kan det vara bra att veta i hur stor utsträckning som man måste undersöka bostadsrätten för att kunna göra gällande fel efter att man köpt lägenheten. I den här artikeln kommer det redogöras för din som köpares plikt att undersöka bostadsrätten innan du köper den. I många fall finns bestämmelserna om vad som gäller för bostadsrätt i bostadsrättslagen, men undersökningsplikten regleras i köplagen, eftersom bostadsrätt anses vara sådan lös egendom som köplagen reglerar köp och sälj av.

, Undersökningsplikt av bostadsrätt

Om du själv väljer att undersöka

Egentligen har du som köpare inte någon generell plikt att undersöka bostadsrätten innan du köper den. Istället gäller som huvudregel att undersökningsplikt har köpare inte förrän denne har köpt varan, som i det här fallet är en bostadsrätt. Däremot om du som köpare väljer att undersöka bostadsrätten i alla fall, förlorar du i stort sätt möjligheten att göra gällande fel som du borde upptäckt när du undersökte bostadsrätten.

Säljares uppmaning att undersöka

Om säljaren av bostadsrätten uppmanar dig att undersöka bostadsrätten ger säljaren dig en undersökningsplikt. Såvida du inte har godtagbar anledning att inte undersöka bostadsrätten, har du i regel en skyldighet att göra en undersökning i och med säljarens uppmaning. Med ”godtagbar anledning” avses att det kan vara svårt för en köpare att rent praktiskt kunna undersöka vara. Det kan exempelvis vara så att du bor på en annan ort än ort där bostadsrätten finns och det blir för dyrt att åka och titta på bostaden. Däremot kan du som köpare vara tvungen att låta någon annan titta på bostadsrätten och därmed uppfylla din undersökningsplikt. Generellt för varor ska bedömningen om det är rimligt att låta annan undersöka din vara ske utifrån vad det är för typ av vara och din kostnad för att låta annan undersöka den.

Säljares lämnade utfästelser

När säljaren uttryckligen meddelar dig som köpare att något eller flera saker i lägenheten ska vara i ett visst skick, borde du som köpare kunna lita på att det som säljaren säger stämmer. Skulle säljaren ge dig ett besiktningsprotokoll där skicket på bostadsrätten framgår, borde du som köpare befrias från att undersöka skicket på det som besiktningsprotokollet redan anger skicket på.

Att tänka på

Nu har du fått en liten inblick i hur din som köpares undersökningsplikt ser ut. Det som redogörs för i artikeln är översiktligt och det kan finnas undantag från det som nämns. Vidare kan det även finnas andra krav på dig som köpare, gällande skyldighet att undersöka bostadsrätt som du vill köpa. Om du vill vara på säkra sidan att du uppfyller din undersökningsplikt rekommenderar vi att du tar kontakt med en jurist. Vasa Advokatbyrå har genom åren arbetat mycket med bostadsjuridik och köprätt. Hör gärna av dig till oss så hjälper vi dig med ditt köp av bostadsrätt. Tveka inte att ta kontakt!

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

* Få klarhet i hur omfattande din undersökningsplikt är.

* Slipp göra misstag vid undersökning av bostadsrätten.

Tvistelösning

* Få en bedömning utifrån lag och gällande rättsläge.

* Maximera dina chanser att kunna göra gällande fel mot säljare efter köp av bostadsrätt.

* Minimera risken att förlora en tvist mot säljare.

Kontakta oss för ett gratis inledande telefonsamtal eller boka ett möte med någon av våra erfarna jurister.

Författad av: Alexander Isehag

Det här samtalet kostnadsfritt