3 olika typer av påföljder vid avtalsbrott

För det fall att en avtalspart inte uppfyllt sina förpliktelser gentemot sin motpart, kan det utgöra ett avtalsbrott. Det kan exempelvis röra en köpare som är försenad med betalning av en vara eller en säljare som inte levererar varan i tid. När en avtalspart gjort sig skyldig till avtalsbrott kan det vara möjligt för motparten att rikta en konsekvens mot den avtalsbrytande parten. Dessa konsekvenser kallas inom avtalsrätten för påföljder och det är några av dessa påföljder som vi ska gå igenom i den här artikeln.

påföljder vid avtalsbrott
  1. Avhjälpande eller omleverans – Om vi säger att en hantverkare utfört en tjänst hemma hos en privatperson, och hantverkaren gjort fel inom ramen för sin tjänst, kan privatpersonen ibland ha rätt till att hantverkaren kommer tillbaka och avhjälper felet. Med avhjälpa menas förenklat att hantverkaren rättar till det fel som han eller hon har gjort. Avhjälpande kan bli aktuellt vid felaktigt utförd tjänst, medan omleverans kan bli aktuell när en vara som levererats till en beställare är felaktig. Gällande en produkt kan man tänka sig en kaffemugg, som du själv fått välja text på när du beställde den och att när du fick den, så är texten felaktig. Du kanske har angett att texten ska lyda ”Tryggare kan ingen vara” och när du får muggen står det ”Trygga räkan ingen vara”. Då kan leverantören behöva leverera om varan med rätt text. Exempel på lagtext som kan ge rätt till avhjälpande är 34 § köplagen, 26 § konsumentköplagen och 20 § konsumenttjänstlagen. Vad beträffar avtalsförhållande mellan näringsidkare och konsument, går det dock inte att tillämpa 34 § köplagen eftersom den lagen gäller mellan näringsidkare och näringsidkare, eller mellan privatperson och privatperson. Ofta kostar det inte beställaren av en tjänst eller en produkt något, för att näringsidkaren ska avhjälpa felet. Ibland är det dock inte rimligt att näringsidkaren ska behöva avhjälpa felet eftersom det blir alldeles för kostsamt för honom eller henne.
  1. Prisavdrag – En annan påföljd vid avtalsbrott är att den som beställt produkten får avdrag på priset av produkten. I praktiken innebär ett prisavdrag att den som har sålt varan sätter ner priset i förhållande till hur omfattande fel som föreligger i det enskilda fallet. Reglering av prisavdrag finner du bland annat i 37 § köplagen och i 4 kapitlet 19 c jordabalken. Vad beträffar jordabalkens 4 kapitel, regleras där bland annat köp av fastighet och vad som gäller vid fel av densamma. När det ska beräknas hur mycket prisavdrag som ska göras, brukar man utgå från den köpta produktens värde för det fall att den inte hade varit felaktig och sedan jämför man värdet med vad produkten med felet är värd. Prisavdraget blir som huvudregel mellanskillnaden mellan dessa två värden. Lite kuriosa är att på latin kallas prisavdrag för actio quanti minoris.
  1. Hävning – påföljden hävning går ut på att prestationerna, för beställaren respektive leverantören eller utföraren av antingen varan eller tjänsten, upphör. Leverantören behöver vid en hävning alltså inte leverera varan, utövaren av tjänsten behöver inte längre utöva tjänsten, och beställaren behöver inte längre betala för varan eller tjänsten. För det fall att inte någon av parterna har påbörjat sin prestation, är det inget som sker. Annat blir det om någon part eller båda parterna skulle ha fullföljt sin prestation. I det fallet blir resultatet av en hävning att parternas prestationer går tillbaka, och det kallas restitution på juristspråk. Om det rör en situation där det inte är möjligt att prestationerna återgår, blir det i praktiken så att hävning sker för framtida prestationer. Exempel på det är om en fönsterputsare redan putsat hälften av de fönster som finns i en villa. Då leder hävningen till att fönsterputsaren inte behöver putsa den andra hälften av fönstren i villan. Givet är då att villaägaren inte heller behöver betala för den prestation från fönsterputsaren som ännu inte är utförd.

Att tänka på:

Det som framgår i den här artikeln är endast en överskådlig redogörelse för vad som gäller beträffande påföljder vid avtalsbrott. Möjligt är att det finns undantag som avviker från vad som anges i artikeln. Är det så att din avtalspart möjligen har begått ett avtalsbrott, bör du kontakta en jurist som hjälper dig med att driva din tvist. Vasa Advokatbyrå AB har hjälpt såväl företagare som privatpersoner i avtalsrättsliga tvister. Kontakta gärna oss för assistans med din tvist.

Läsvärt

Serneke döms för avtalsbrott – krävs på över 3 miljoner kronor (di.se)

Microsoft Word – 2020-04-17 T 1305-19 Dom (domstol.se)

Entreprenadjuridik – att skriva avtal – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Säga upp avtal – när du kan säga upp avtal innan uppsägningstid gått ut – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Avtal med underentreprenör – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om 3 olika typer av påföljder vid avtalsbrott

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.