Ultimata guiden om tvist

Alla människor har någon gång råkat hamna i en konflikt med någon annan. Oftast löses tvisterna med förhandling och kompromiss, men i vissa fall kan det vara en svår tvist och man kan behöva hjälp med att lösa tvisten. Du kan då vända dig till någon utomstående som arbetar med att lösa tvister. Om det inte går att lösa tvisten så får man i värsta fall gå till domstol och få saken prövad.

Vad är en tvist?

Så vad är egentligen en tvist? En tvist uppstår om du och en annan part, till exempel en affärspartner, en kund eller en leverantör, inte kommer överens om någonting. Några exempel på vanligt förekommande tvister är sådana om marknadsföring, skadestånd eller betalning.

Ultimata guiden om tvist

Hur lång tid tar en tvist?

Hur lång tid en tvist beror helt på vilken typ av tvist det är fråga om. En tvist som är mer omfattande tar längre tid och en tvist som går till domstol tar i regel ännu längre tid. Om tvisten går till domstol hanteras i stort sett de flesta på samma vis. Varje mål är dock unikt och hur lång tid det tar i varje enskilt fall kan därför variera mycket. De flesta mål avgörs i regel inom 7 månader.

Hur går ett tvistemål till steg för steg?

Det första steget, förberedelsen, består av en skriftlig och vanligtvis också en muntlig del. I många fall kommer parterna överens under förberedelsen. Det kallas för förlikning. Om ni däremot inte har kommit överens under förberedelsen, kommer alltså tingsrätten att hålla en så kallad huvudförhandling. Till sammanträdet kallas parterna, vittnen samt andra som eventuellt ska höras. Nedan kommer vi att ange steg för steg hur ett tvistemål vanligtvis går till:

 1. Målet ropas på.

Det innebär att protokollföraren ropar ut målet via domstolens högtalare. Efter detta kommer parterna tillsammans att gå in till rättssalen. Eventuella åhörare som också vill följa rättegången följer också med in i rättssalen. Om det finns vittnen ska dessa vänta tills det att yrkanden och sakframställning är klart. Detta beror på att vittnen inte ska påverkas av det som sägs under rättegången.

 1. Ordföranden inleder.

Ordföranden inleder förhandlingen genom att först kontrollera vilka som är närvarande. Om det visar sig att en part inte har kommit till rättssalen kan denna part få en tredskodom mot sig och kan då förlora målet. Ordföranden kontrollerar även så att det inte finns något hinder mot att förhandlingen hålls. I sådana fall kan huvudförhandlingen behöva ställas in och flyttas till ett annat tillfälle.

 1. Yrkanden och inställning.

Ordföranden lämnar därefter ordet till käranden, som är den part som har begärt att saken ska prövas i domstol. Käranden inleder med att redogöra för sin begäran, det så kallade yrkandet. Därefter får svaranden, dvs. motparten, svara och framföra sin inställning till kärandesidans yrkanden.

 1. Sakframställning.

Parterna får därefter göra en så kallad sakframställning där båda sidor får berätta om bakgrunden till tvisten samt gå igenom skriftliga bevis som de åberopat.

 1. Förhören.

I mål som avgörs efter en huvudförhandling får domstolen bara döma över det som sagts vid förhandlingen. Parterna kan då begära att det vid huvudförhandlingen hålls förhör med olika personer. Det kan vara parterna själva som ska förhöras eller så kan det vara sakkunniga eller eventuella vittnen.

 1. Parterna slutför sin talan.

I slutskedet av huvudförhandlingen, när alla bevis har lagts fram, får parterna slutföra sin talan. Sidorna beskriver då vad de anser vara bevisat samt hur de tycker att domstolen ska döma. Detta kallas för slutplädering.

 1. Rätten överlägger och meddelar dom.

Efter förhandlingen diskuterar domarna målet och bestämmer hur de ska döma. Ingen utomstående har rätt att vara med vid överläggningen och vad som sagts är alltså hemligt, även efter det att domstolen har meddelat sin dom. Domslutet får enbart grundas på sådant som kommit fram vid huvudförhandlingen och får bara avse sådant som parterna har begärt (detta kallas ????). Domen kommer oftast att meddelas vid ett senare tillfälle, och rättens ordförande kommer då att meddela vilken dag samt vilket klockslag det rör sig om.

Vad kostar en tvist i domstol?

Att skicka in en stämningsansökan till tingsrätten kostar pengar. Du åläggs att betala en så kallad ansökningsavgift till tingsrätten. Hur stor den här avgiften är beror på värdet som tvister rör. Det innebär till exempel att en tvist om högst ett halvt prisbasbelopp (dvs. max 24 150 kronor år 2022) är avgiften 900 kronor. För högre belopp så är ansökningsavgiften också något större, den ligger då i stället på 2 800 kronor. Om tvisten redan är inledd hos Kronofogdemyndigheten behöver du enbart betala mellanskillnaden. Det innebär alltså att en tilläggsavgift om 600 kronor respektive 2 500 kronor beroende på värdet på tvisten.

Vad händer om man förlorar en tvist?

Om du är den förlorande parten ska du i de flesta fall betala motpartens rättegångskostnader. Detta kan vara till exempel resekostnader till och från rättegången, juridiska ombudskostnader, förlorad arbetsinkomst samt eventuell annan ekonomisk förlust. Ifall du inte är nöjd med domen kan du överklaga till hovrätten, det krävs då ett prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva målet. Det är hovrätten som avgör detta.

Att tänka på

Det finns en del att tänka på när det kommer till tvister. I den här artikeln har vi främst fokuserat på tvister som prövas av domstol. Det finns även andra tvistelösningsmetoder som till exempel skiljeförfarande. Har du hamnat i en tvist är du välkommen att höra av dig till oss på Vasa advokatbyrå som har jurister som är specialiserade på tvistlösning. Tveka inte att höra av dig!

Läsvärt

https://www.domstol.se/svea-hovratt/overklaga-till-hovratten/

Författad av: Jenny Thalin

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om ultimata guiden om tvist

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.