Ultimata guiden om hovrätten

Hovrätten är en allmän domstol. Det är brukligt att skilja mellan allmänna domstolar å ena sidan och specialdomstolar å andra sidan. Till den senare kategorin hör Arbetsdomstolen och Försvarsunderrättelsedomstolen. Beträffande de allmänna domstolarna återfinns tingsrätten, hovrätten och högsta domstolen. Hovrätten är således den andra insatsen i förhållande till tingsrätten som är den första och Högsta domstolen som är den tredje och sista. Som vi ska se nedan är hovrätten i vissa mål första insats.

Hur många hovrätter finns det?

Totalt finns 6 stycken hovrätter i Sverige och tanken med uppdelningen är att ingen ska behöva åka land och rike runt för att infinna sig till en förhandling. De som finns är:

 • Svea hovrätt
 • Göta hovrätt
 • Hovrätten över Skåne och Blekinge
 • Hovrätten för Västra Sverige
 • Hovrätten för Nedre Norrland
 • Hovrätten för Övre Norrland

Vilka sitter där och vad gör dem?

Vid tvistemål består hovrätten av tre domare, vid exempelvis brottmål eller familjemål tillkommer ytterligare två nämndemän.

Ultimata guiden om hovrätten

Huvudförhandlingen i hovrätten liknar i stort sett huvudförhandlingen i tingsrätten. En skillnad är dock att man i hovrätten ofta tittar på inspelat material från tingsrätten. På så sätt behöver exempelvis vittnen ej infinna sig och berätta samma sak två gånger. Ett vittne ska givetvis erlägga ett nytt vittnesmål om exempelvis käranden ansöker om det.

Vad mer kan hovrätten hjälpa till med?

En rättegång kan både bli en långdragen och påkostad lösning, därför är förlikningar ofta ett bra alternativ. Vid en förlikning i tvistemål kan hovrätten stödja parterna i processen.

För att hovrätten ska pröva din fråga måste målet överklagas till hovrätten. Överklagandet ska gälla det avgörande tingsrätten kom fram till och överklagandet görs också till tingsrätten. I domen eller beslutet som tingsrätten meddelar finns alltid information om hur du som berörd part ska göra för att överklaga ärendet. För att få avgörandet prövat i hovrätten krävs prövningstillstånd.

Här kan inskjutas att hovrätten, i vissa fall, är första insats för prövning. Således är hovrätten första insats vid åtal mot domare vid tingsrätt och vid klander av skiljedom.

Läsvärt

Författat av: Faris Devic

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.