Ultimata guiden om hovrätten

Hovrätten är en allmän domstol. Det är brukligt att skilja mellan allmänna domstolar å ena sidan och specialdomstolar å andra sidan. Till den senare kategorin hör Arbetsdomstolen och Försvarsunderrättelsedomstolen. Beträffande de allmänna domstolarna återfinns tingsrätten, hovrätten och högsta domstolen. Hovrätten är således den andra insatsen i förhållande till tingsrätten som är den första och Högsta … Fortsätt läsa Ultimata guiden om hovrätten