Expropriationslagen – regler om ersättning

Med expropriation avses förenklat du som ägare av en fastighet genom tvång, behöver lämna över din äganderätt av din fastighet helt eller i viss utsträckning, till någon annan. Men du bukar också bli ersätt för expropriationen. Om du har en fastighet som riskerar att exproprieras i någon mån, kanske du funderar på vilken ersättning som du kan få. Efter att du har läst den här artikeln kommer du ha en ökad insyn vad som gäller beträffande ersättning för en expropriation enligt expropriationslagen.

Regleringen av expropriationsersättning

I 4 kapitlet expropriationslagen finner du en del bestämmelser som anger vad som gäller beträffande ersättning vid expropriation. Det finns två olika skadetyper i 4 kapitlet expropriationslagen, som båda är skador som du kan drabbas av vid en expropriation. Första skadetypen rör själva expropriationen och den andra skadetypen rör hur den delen av din fastighet som exproprieras, kommer att brukas efter det att expropriationen genomförts. Den andra skadetypen brukar benämnas vid begreppet företagsskada.

Expropriationslagen – regler om ersättning

Skada på grund av expropriationen i sig

Den skada som kan tänkas uppstå för dig genom själva expropriationen kan man säga utgör en ekonomisk nettoskada. Den ekonomiska nettoskadan kanske drabbar dig genom att ett visst område av din mark antingen upplåts eller att du behöver avstå det. På det markområdet kanske det är så att det finns en servitutsrätt. Det kan också vara så att om du har en rättighet i form av ett servitut, så kommer den rätten begränsas eller till och med upphävs i och med expropriationen. Det som skadan består av kan exempelvis vara en värdeminskning på din fastighet.

Ersättning till dig vid en expropriation

För det fall att hela din fastighet skulle exproprieras brukar du som huvudregel ha rätt till en löseskilling. Vilket belopp du har rätt till brukar grunda sig på det marknadsvärde som din fastighet beräknas ha. Om det i stället endast är en viss del av din fastighet som ska exproprieras, kommer du ha rätt till något som kallas för intrångsersättning. Den intrångsersättningen beräknas utifrån den värdeminskning som din fastighet drabbas av till följd av expropriationen. Enligt 4 kapitlet 1 § expropriationslagen kan även annan övrig skada leda till att du har rätt till ersättning. I huvudsak rör det skador som drabbar dig mer personligen. Exempel på sådan skada kan vara att ditt företag drabbas ekonomiskt av expropriationen.

Schablontillägg till intrångsersättning eller löseskilling

Av 4 kapitlet 1 § andra stycket expropriationslagen framgår att du även kan ha rätt till en ytterligare löseskilling, alternativt intrångsersättning, när du drabbas av en expropriation av din fastighet i någon mån. Den ersättningen ska beräknas till 25 % av det marknadsvärde som din fastighet uppgår till. Den sammanlagda löseskillingen eller intrångsersättningen du blir kompenserad med, brukar som huvudregel alltså uppgå till 125 % av din fastighets marknadsvärde.

Att tänka på:

Som du kanske förstår efter att ha läst den här artikeln, är juridiken kring expropriation krånglig och svår att greppa. Skulle du vilja driva en tvist gällande expropriation, är du oftast i starkt behov av ett juridiskt ombud som är insatt i den typen av frågor. Vasa Advokatbyrå AB hjälper gärna dig om du vill driva en tvist som rör expropriation av din fastighet.

Läsvärt

Mål: T 6866-20 – Högsta domstolen

Expropriationen avvärjd – Stena accepterar ersättning | SVT Nyheter

Expropriationslagen – med fokus på tätbebyggelse – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Ledningsrätt – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Fastighetsjurist: Utbildning & rådgivning – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om expropriationslagen – regler om ersättning

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.