Väg och andra fastighetstillbehör som kan bli servitut

När det på en fastighet inte går att lösa ett problem genom fastighetstillbehören som ryms inom den fastigheten, får man i stället blicka mot andra grannfastigheter, för att se om något på deras fastighet kan lösa problemet. Det kan vara att det inte går att köra till din fastighet, för det går inte någon väg … Fortsätt läsa Väg och andra fastighetstillbehör som kan bli servitut