Avtalsservitut – objektiv nytta

Ett servitut som har uppkommit mellan dig som fastighetsägare och fastighetsägare av en grannfastighet, kallas för avtalsservitut. Servitut är till att börja med ett tillbehör till en fastighet. Det tillbehöret är tänkt att fylla en funktion på den en annans fastighet, eftersom den inte kan uppnås på den egna fastigheten. Tänk att en brunn har … Fortsätt läsa Avtalsservitut – objektiv nytta