Tvist om överlåtelseavtal

Är du säljare eller köpare och har hamnat i tvist avseende ett överlåtelseavtal? Eller vill du kanske bara lära dig mer om överlåtelseavtal? Oavsett har du kommit helt rätt. Vi ska i den här artikeln gå igenom vad ett överlåtelseavtal är, hur man skriver ett sådant, vad det kostar, vad som händer och mycket mer.

Vad är ett överlåtelseavtal?

Innan vi går in på det andra är det bra att känna till vad ett överlåtelseavtal rent faktiskt är. Överlåtelseavtalet är det avtal som skrivs när egendomen ska byta ägare. Med avtalet kan de nya ägarna bevisa att egendom är deras. Det finns krav på skriftlighet vilket innebär att muntliga överlåtelseavtal som huvudregel inte är giltiga. Innebörden är att både köpare och säljare måste skriva under avtalet för att det ska anses vara giltigt (6 kap. 4 § bostadsrättslagen). Utöver underskrift ska följande information ska också finnas med i avtalet:

  • personuppgifter, det vill säga både köparens och säljarens uppgifter.
  • egendom, det vill säga en beskrivning av vilken egendom som avtalet avser.
  • pris, det vill säga den summa som ska betalas.
  • villkor, eventuella villkor kan vara att bostaden inte ska innehålla några skulder vid tillträdesdagen.
  • datum, när avtalet skrevs under av parterna.
Tvist om överlåtelseavtal
Om avtalet inte är utformat korrekt är det ogiltigt. Det innebär att om antingen köparen eller säljaren då vill bryta avtalet kan ärendet tas upp i tingsrätt. Detta ska ske inom 2 år annars räknas det ogiltiga överlåtelseavtalet om giltigt. Om inte ni som parter kan komma överens kan det bli fråga om att parterna väcker talan vid tingsrätt och inleder tvist.

Vad menas med upplåtelseavtal?

Det första avtalet som skrivs när en bostadsrätt först kommer ut på marknaden är ett upplåtelseavtal. Detta tecknas alltså av den första ägaren av en bostadsrätt och sker mellan ägaren och bostadsrättsföreningen. Upplåtelseavtalet anger att föreningen upplåter rätten att bo i lägenheten till köparen av bostadsrätten. Anledningen till varför ett sådant avtal tecknas är att det är föreningen och inte köparen som rent faktiskt äger bostadsrätten. Överlåtelseavtalet innehåller alltså hur du som medlem har rätt att nyttja bostaden medan föreningen står som den rent faktiska ägaren. När bostaden sedan säljs vidare upprättas istället ett överlåtelseavtal.

Hur skriver man överlåtelseavtal?

Som nämnts ovan måste ett det finnas ett avtal som bekräftar överförandet av ägande från en person till annan vid försäljning av hus eller bostadsrätt. Den här artikeln fokuserar på överlåtelseavtal, som är det avtal som skrivs vid överlåtelse av bostadsrätt- För fastighet kallas det istället för köpekontrakt. Kontraktet skrivs och undertecknas först när båda parter är överens om vad som ska gälla i affären. Överlåtelseavtalet fungerar som ett bevis på att ägandet av bostaden går över från en person till en annan. Det innebär också att det är väldigt viktigt att avtalet är korrekt utformat rent juridiskt eftersom det annars kan uppstå tvister mellan er som parter i framtiden om avtalets giltighet.

Att tänka på

Vi har i den här artikeln gett dig övergripande information om överlåtelseavtal, avtalet som tecknas vid överlåtelse av bostadsrätt. Uppfyller inte avtalet de formkrav som gäller är avtalet inte juridiskt bindande. Har du hamnat i en tvist om överlåtelseavtalet eller har efter du läst den här artikeln några funderingar rekommenderar vi dig att ta kontakt med oss på Vasa Advokatbyrå. Vi har advokater och jurister som har flera års erfarenhet av fastighetsrätt. Tveka inte att höra av dig med ditt ärende, vi arbetar alltid för att tillgodose våra klienters intressen oavsett vad.

Läsvärt

https://svjt.se/svjt/2007/416

Författad av: Jenny Thalin

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.