Ny fastighetsägare

Fastigheter med hyresgäster och andra nyttjanderättshavare är ofta föremål för investeringar. Den som är hyresgäst, granne med servitutsavtal, eller arrendator kan i vissa situationer bli av med sina rättigheter till fastigheten. I den här artikeln förklarar vi översiktligt vad som händer med avtalen med den förra fastighetsägaren när fastigheten byter ägare. Vi på Vasa advokatbyrå … Fortsätt läsa Ny fastighetsägare