Generalentreprenad vs totalentreprenad: Vad är skillnaden?

Att förstå skillnaden mellan generalentreprenad och totalentreprenad kan vara klurigt, speciellt när man står inför ett stort byggprojekt. I Sverige är dessa två entreprenadformer vanliga och varierar gällande ansvar och genomförande.

Vår artikel hjälper dig att identifiera vilken entreprenadform som passar just ditt projekt bäst, genom att bryta ner komplexiteten till enkla termer. Läs vidare för att få klarhet i entreprenaddjungeln!

Vad är skillnaden mellan generalentreprenad och totalentreprenad?

Generalentreprenad innebär att entreprenören ansvarar för hela byggprocessen, medan totalentreprenad innebär att entreprenören även tar ansvar för att samordna andra entreprenörer.

Skillnaden ligger i ansvarsfördelningen och samordningen av arbetet.

Entreprenadformer

Entreprenadformer delas ofta in i två huvudtyper: generalentreprenad och totalentreprenad. Med generalentreprenad tar entreprenören ansvar för att genomföra byggnadsentreprenaden enligt en given arbetsbeskrivning som beställaren har försett.

Det innebär att beställaren ofta står för detaljplanering och bygglovsansökan men lämnar själva utförandet till entreprenören. Denna upphandlingsform kräver att alla funktionskrav är tydligt definierade så att entreprenören kan tolka och verkställa dem korrekt.

I totalentreprenad åtar sig entreprenören ett större ansvar, där de hanterar hela projektet från koncept till färdig byggnad. De tar hand om allt från design till konstruktion och ser till att allt uppfyller både funktionskrav och kostnadsramar.

Detta innebär en mer samordnad process där entreprenören måste säkerställa att alla aspekter av projektet fungerar ihop. Nästa steg är att utforska ansvarsfördelningen mellan beställare och entreprenör i dessa olika former.

Ansvarsfördelning

När det gäller ansvarsfördelning inom generalentreprenad och totalentreprenad är det viktigt att förstå de olika roller och ansvar som följer med varje entreprenadform. Inom en generalentreprenad är det vanligt att byggherren har ett nära samarbete med flera olika entreprenörer, och ansvaret för att samordna arbetet ligger vanligen hos byggherren själv.

Å andra sidan innebär totalentreprenad att huvudentreprenören tar på sig ansvaret för hela projektet, inklusive att koordinera andra underentreprenörer. Detta innebär att det finns tydligare ansvarsfördelning inom totalentreprenad, medan generalentreprenad kan innebära en mer delad ansvarssituation.

Inom generalentreprenad är ansvaret för olika delar av projektet fördelat mellan olika entreprenörer, medan totalentreprenad innebär ett samlad ansvar för genomförandet av hela projektet hos en huvudentreprenör.

Standardavtal

Vid generalentreprenad är det vanligt att parterna använder standardavtal, såsom AB 04 och ABT 06, som är framtagna av Byggandets Kontraktskommitté (BKK) för att reglera entreprenadavtalet.

Dessa standardavtal reglerar bland annat ansvarsfördelning, tidsplanering, och betalningsvillkor, och kan tolkas och användas på ett enhetligt sätt inom branschen.

Totalentreprenader regleras också ofta av standardavtal, såsom ABT 06, som specifikt är utformat för totalentreprenader. Dessa avtal tar hänsyn till det helhetsansvar som totalentreprenören har för hela byggprojektet och kan anpassas för att täcka specifika behov och krav vid utförande av totalentreprenaden.

Fördelar och nackdelar med generalentreprenad och totalentreprenad

Fördelarna med generalentreprenad inkluderar en tydlig ansvarsfördelning och mindre administration för kunden. Nackdelarna kan vara högre kostnader och mindre flexibilitet. Totalentreprenad kan ge en mer samordnad process och bättre kostnadskontroll, men det kan också innebära att kunden har mindre kontroll över projektet.

Generalentreprenad: fördelar och nackdelar

Generalentreprenad är en projektform där beställaren anlitar en entreprenör som ansvarar för genomförandet av byggnadsprojektet, dock utan att stå för projekteringen.

Fördelar Nackdelar
Beställaren får en enda kontaktpunkt för hela byggprocessen. Beställaren behöver ha hög kompetens för att kunna upprätta en detaljerad förfrågan.
Kortare projekttid kan uppnås då entreprenören samordnar alla underentreprenörer. Risken för högre kostnad om projektbeskrivningen inte är tillräckligt detaljerad.
Flexibilitet i val av underentreprenörer ger entreprenören möjlighet att optimera kostnader. Beställaren har begränsat inflytande över vilka underentreprenörer som anlitas.
Entreprenören ansvarar för kvaliteten på utfört arbete, vilket kan ge en trygghet. Mer ansvar läggs på entreprenören, vilket kan leda till högre entreprenadkostnad.

Totalentreprenad: fördelar och nackdelar

Totalentreprenad ger fördelen att entreprenören utför och samordnar hela projektet, vilket minskar bördan för byggherren. Detta kan leda till ökad effektivitet och kvalitetskontroll. Dock finns nackdelen att byggherren kan förlora viss kontroll över projektförloppet och valet av underleverantörer kan vara begränsat.

En annan nackdel är att totalentreprenad oftast är dyrare än andra entreprenadformer eftersom entreprenören tar på sig större risker och mer ansvar. Emellertid kan detta också tolkas som en fördel för byggherren eftersom det minskar deras ansvar för projektets genomförande.

Hur man väljer rätt entreprenadform

För att välja rätt entreprenadform är det viktigt att noggrant överväga vilken som passar bäst för det specifika projektet. Nedan följer några faktorer att ta hänsyn till vid valet av entreprenadform:

  1. Utvärdera projektkraven och behoven för att bestämma om generalentreprenad eller totalentreprenad är mer lämplig.
  2. Granska tidigare liknande projekt och utvärdera vilken entreprenadform som har visat sig vara mest effektiv.
  3. Samråda med arkitekter, byggföretag och andra experter för att få insikter om vilken form som bäst uppfyller kraven för projekten.
  4. Utvärdera riskerna i projektet samt hur ansvarsfördelningen skulle fungera under både generalentreprenad och totalentreprenad.
  5. Ta hänsyn till budgettilldelning och tidsramar för att avgöra vilken entreprenadform som kommer att ge mest ekonomisk fördelaktiga resultat.

Vanliga Frågor

1. Vad innebär generalentreprenad?

Generalentreprenad är när en huvudentreprenör ansvarar för att samordna och verkställa alla byggjobb på en byggplats.

2. Vad är totalentreprenad?

Totalentreprenad betyder att entreprenören tar hand om både design och konstruktion, ofta inklusive markentreprenad.

3. Hur skiljer sig generalentreprenad från totalentreprenad?

Skillnaden är att med generalentreprenad hanterar du som beställare ritningar och specifikationer, medans i totalentreprenad sköter entreprenören även dessa delar.

4. Kan jag dela upp mitt byggprojekt mellan flera entreprenörer?

Ja, det kallas för delad entreprenad eller utförandeentreprenad, där varje del av projektet verkställs av olika specialistföretag.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om generalentreprenad vs totalentreprenad: vad är skillnaden?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.