Entreprenad: Att ha privatpersoner som kunder

Det är mer krav att hålla koll på för dig som är entreprenör och jobbar med privatpersoner. Konsumenttjänstlagen finns för att skydda konsumenter. I denna artikel listar vi 4 fel som ofta görs och vad ni ska tänka på vid avtalsskrivande med konsumenter.

, Entreprenad: Att ha privatpersoner som kunder
 1. Privatperson har sämre koll

Ofta har privatpersoner sämre koll på vad som måste göras. Konsumenttjänstlagen har därför utformats med flera skyldigheter för entreprenören. Bland annat anges i 4§ konsumenttjänstlagen att entreprenören ska utföra tjänsten fackmannamässigt. Dessutom ska han med tillbörlig omsorg ta till vara på konsumentens intressen och samråda med denne i den utsträckning det behövs. Entreprenören har också en skyldighet enligt 6§ att avråda från tjänster om de ed hänsyn till pris, värde av föremålet på tjänsten eller andra särskilda omständigheter inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten. För att undvika att hamna i en tradig situation är det viktigt att kommunicera tydligt med konsumenten. Det är bra att kommunicera gällande de viktiga sakerna skriftligt.

 1. Ni skriver inget avtal

Eftersom konsumenttjänstlagen är en skyddslagstiftning för konsumenter är det ofta till entreprenörens nackdel att inte skriva avtal med konsumenten. På detta finns flera exempel. Om det inte finns ett skriftligt avtal ingår det i tjänsten att entreprenören ska tillhandahålla behövligt material. Vid småhusentreprenad gäller vad konsumenten påstår har avtalats om arbetets omfattning, priset eller grunderna för hur priset bestäms, tiden för betalning och tiden för arbetets avslutande.

 1. Ni skriver inget avtal för tilläggsarbeten

En utav de vanligaste tvisterna gäller tilläggsarbeten. Det händer att parterna blir oense om vad som är ett tillägg och vad som ingick i ursprungspriset. Därför är det viktigt att skriva avtal även för tilläggsarbeten.

Gällande tilläggsarbeten är det särskilt reglerat i 8§ konsumenttjänstlagen. Där anges att entreprenören ska invänta anvisningar från beställaren innan de utför tilläggsarbeten. För att i efterhand kunna visa att beställaren fått anvisningar om att tilläggsarbeten behövde vidtas bör ni skriva ett skriftligt avtal. Risken är annars att ni inte får betalt eller inte får fullt betalt för det extraarbete som ni har lagt ner.

 1. Privatpersonen förstår inte omfattningen av arbetet

Det är viktigt att vara tydlig med hur omfattande arbetet kommer att bli. Konsumenten har en lagstadgad rätt att få en specificerad räkning gällande vilka kostnader ni har haft. Ofta blir det oenigheter gällande hur många timmar arbetet har tagit att utföra. Därför är det bra att föra en logg över alla anställdas arbetade timmar.

Vasa advokatbyrå hjälper till i entreprenadfrågor

Vi på Vasa Advokatbyrå har en lång erfarenhet av arbete inom konsumentjuridik -och entreprenadrätt. Om du hamnar i en tvist och behöver juridisk rådgivning är du välkommen att kontakta oss.

Anlita oss för att få hjälp med:

Allmän rådgivning

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få en bedömning om vad som ingick i avtalet.
 • Om du behöver hjälp att skriva ett avtal.
 • Få en bedömning om din situation kan ge rätt till skadestånd.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
 • Få hjälp att medla.
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
 • Maximera dina chanser att utkräva skadestånd.
 • Få en advokat om du behöver gå i domstol.
 • Undvik att ärendet i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka dina rättigheter. 
 • Slipp att slösa tid och energi i en tvist.

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

Det här samtalet kostnadsfritt