Bostadsrätt eller villa – skillnaden mellan de två bostadsformerna

Om du ska införskaffa dig en ny bostad kan det vara bra att känna till vad som gäller juridiskt för de olika bostadsformerna. I den här artikeln behandlas köp av villa och köp av bostadsrätt. Du får i och med den här artikeln en överblick vilka likheter och skillnader det finns vid köp av de två olika bostadsformerna.

Bostadsrätt eller villa – skillnaden mellan de två bostadsformerna

Köp av villa

Köp av villa räknas som köp av fast egendom och bestämmelserna om det anges i 4 kapitlet jordabalken. För att köp av villa ska vara juridiskt giltigt krävs att köpet ingås genom en köpehandling som ska undertecknas av både dig som köpare och av säljaren. Muntligt avtal om köp av villa är alltså inte giltigt.

I en köpehandling ska anges de minimikrav som ställs upp i jordabalken för att det juridiskt ska vara ett giltigt köp. Det som måste framgå av köpehandlingen är vilken fastighet köpet rör sig om, vilket bland annat har betydelse när du som köpare ska kunna få lagfart. Vidare måste priset som du som köpare ska betala framgå. Det ska också anges en ”överlåtelseförklaring” i köpehandlingen, vilket är en förklaring där säljaren medger att fastigheten går över till dig som köper fastigheten. Om dessa punkter inte anges i köpehandlingen kan köpet bli ogiltigt. Ogiltigheten sker dock inte automatiskt utan antingen säljaren eller köparen måste gör gällande felet för att det ska bli ogiltigt. Köparen och säljaren kan också rätta till felet genom att upprätta en ny köpehandling, om det är så att båda vill att köpet fortfarande ska bli giltigt.

När köpehandlingen är underskriven ska lagfart sökas. Lagfart godkänns ibland inte för att det anses finnas hinder för det. Ansökan förklaras då vilande tills det som utgör hindret har rättats till. Finns däremot inget hinder kommer lagfarten godkännas.

Köp av bostadsrätt – likheter och skillnader med köp av villa

Köp av bostadsrätt är ett köp av lös egendom och regleras därför inte av jordabalken utan istället av bostadsrättslagen och av köplagen. Däremot anges i bostadsrättslagen, på samma sätt som jordabalken gällande villa, att avtal om köp av bostadsrätt måste ingås skriftligen. För bostadsrätter ställs det inte något krav i bostadsrättsslagen på en överlåtelseförklaring som det gör för köp av villa enligt jordabalken, utan vid köp av bostadsrätt är det tillräckligt att det anges att det rör sig om ett köp.

Bostadsrätt till skillnad från villa är ingen äganderätt utan är en nyttjanderätt, dvs. du får bara en rätt att använda en andel av bostadsrättsförenings fastighet. Eftersom du inte äger den på samma sätt som du gör med en villa behöver du inte skicka in någon lagfart. Däremot behöver bostadsrättsföreningen bli informerad om överlåtelsen av bostadsrätten innan köpet är helt genomfört. Om bostadsrättsföreningen inte godkänner dig som medlem i föreningen bör inte bostadsrätten kunna överlåtas till dig. Ditt medlemskap i föreningen kan liknas lite med lagfart för fastighet på så sätt att om det inte finns hinder så godkänns överlåtelsen, men om det finns hinder för godkännande så kommer bostaden inte överlåtas. Skillnaden är att hinder vid lagfart går att rätta till medan det är betydligt svårare att rätta till orsaken till varför du inte godkänns som medlem i en bostadsrättsförening.

Att tänka på vid köp av bostadsrätt eller villa

Köp av villa eller bostadsrätt är väldigt komplicerat och det finns ett omfattande regelverk om respektive köp. I den här artikeln har du fått en översiktlig och väldigt förenklad bild av hur köp mellan de olika bostadsformerna går till och hur de skiljer sig från varandra. Om du har ett ärende eller är i en tvist om köp av villa eller bostadsrätt rekommenderar vi att ni tar kontakt med en jurist. Vasa Advokatbyrå har lång erfarenhet såväl bostadsjuridik och som av tvistelösningar. Du är välkommen att kontakta oss så hjälper vi dig!

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

* Få en uppfattning vad som gäller vid köp av den bostadsform du har tänkt dig.

* Undvik att missa de skyldigheter du har att uppfylla inför ett köp av villa eller bostadsrätt.

Tvistelösning

* Få en bedömning utifrån lag och gällande rättsläge.

* Bevaka dina rättigheter.

* Slipp driva din tvist själv.

Kontakta oss för ett gratis inledande telefonsamtal eller boka ett möte med någon av våra erfarna jurister.

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.