5 tips vid tvist med bostadsrättsföreningen (brf)

Tvist med bostadsrättsföreningen (brf) – Har du råkat i en tvist med bostadsrättsföreningen som du bor i? I sådana fall kan denna artikel vara väldigt bra att läsa, det är inte lätt att känna till sina rättigheter. Vi kommer att ta upp 5 tips för dig som är i en tvist med en bostadsrättsförening. Dessa tips är till för att hjälpa dig som bor i en bostadsrättsförening och vi hoppas därför ni kommer ha användning av dem. Här följer alltså våra 5 bästa tips för att lösa en bostadsrättskonflikt. I slutet kommer vi också nämna hur ni undviker en tvist.

tvist med bostadsrättsföreningen (brf)
 1. Gör upp tillsammans:
  Det bästa sättet att lösa en av dessa tvister på är utan tvekan att helt enkelt sätta sig ner med styrelsen och prata. Många konflikter går att lösa på detta sätt och om ingen tredje part blandas in brukar båda parterna bli nöjdare. Det finns många olika bostadsrättskonflikter. Det kan till exempel vara saker som fuktskador på din lägenhet eller en uteplats som behöver fixas till. Men en bostadsrättskonflikt är i princip alla konflikter som har med bostadsrätten att göra. Det stora i dessa konflikter är att bestämma vem som ska betala. Sätt dig därför ner med styrelsen och försök komma överens om en lösning tillsammans. Många bostadsrättskonflikter är helt enkelt ett missförstånd som ett samtal mellan parterna snabbt kan reda ut. Dock är det inte alltid så och ibland måste du förbereda dig på att försöka få rätt mot styrelsen. Men hur ökar du dina chanser av att vinna en av dessa tvister?
 2. Samla information:
  Information är makt, så enkelt är det. Den som har mest information och som kan lagen kommer oftast att vinna i en konflikt. Läs därför igenom bostadsrättens stadgar för att se om dessa säger något om din situation. Försök att ha så mycket information när du går till mötet, det kommer antagligen gå bättre om du är väl förberedd. Nästa sak som du måste vara beredd på är att du kan bli tvungen att kompromissa.

   De bästa lösningarna är när båda parterna känner att de har vunnit och detta brukar ske genom en kompromiss. Kom därför till mötet med tankesättet att du kanske kan behöva kompromissa. Men du ska inte heller vika dig helt. För att ni båda ska vara nöjda med resultatet kommer de också behöva kompromissa en del. Problemet kommer när ingen av parterna är villig att kompromissa. Då är det verkligen inte enkelt att lösa konflikten. Självklart kan man fortsätta försöka men ofta är enda sättet att tvinga motparten att ge sig. Detta sker oftast genom att använda lagen och bostadsrättsföreningens stadgar och då kan du behöva en advokat som är expert inom detta område.

 3. Juridisk hjälp om du vill anmäla styrelse bostadsrättsförening:
  Juridisk hjälp är något du som bostadsrättsinnehavare kan få. En riktigt bra idé är att anlita en advokat som är van vid bostadsrättsfrågor. Denne kan då ge dig den juridiska hjälpen som du behöver för att kanske vinna tvisten. Detta är dock aldrig det första steget, försök först att göra upp det utan att dra in en tredje part. Bara när detta inte fungerar är det smart att ta in extra hjälp. Ett annat fall när du bör ta in juridisk hjälp är om du känner att du blir särbehandlad av din bostadsrättsförening. Det finns nämligen något som kallas för likhetsprincipen, den säger att alla ska behandlas lika om det inte finns sakliga skäl till den annorlunda behandlingen. Vad sakligt innebär är dock inte definierat särskilt bra och du kan därför behöva en advokat som sätter sig in i just ditt fall.

    En av dem stora anledningarna till att vissa människor inte kontaktar en advokat är kostnaden. Men du kan faktiskt få juridisk hjälp utan att gå bankrutt i processen. I Sverige har vi nämligen något som kallas för rättsskydd. Som många av er säkert vet kommer den som förlorar i tingsrätten få betala både sina egna och motpartens advokatkostnader. Rättsskyddet finns därför till för att alla ska våga dra saker hela vägen till tingsrätten. Om du har en inkomst på under 260 000 kronor per år kan du få hjälp att betala advokatkostnaderna. Detta betyder att alla har råd att dra saker hela vägen till tingsrätten utan att vara orolig för att inte kunna betala advokatkostnaderna. Även om du tjänar mer än 260 000 kronor om året brukar det finnas en utväg. Detta är då genom din hemförsäkring. Den brukar ofta innehålla ett rättsskydd som hjälper dig betala för advokatkostnader. Det enda du egentligen behöver betala med en sådan försäkring är självrisken som inte burkar vara särskilt stor. Se därför till att ha en hemförsäkring, det är väldigt viktigt! Bor du i en bostadsrättsförening brukar en hemförsäkring vara ett krav så chansen är stor att du redan har än.

 4. Ta kontakt med hyresnämnden:
  Ett bra sätt att lösa många olika tvister på är att ta kontakt med hyresnämnden. De kommer kunna hjälpa till och medla mellan dig och styrelsen. Om du till exempel vill hyra ut din bostadsrätt i andra hand och styrelsen säger nej kan du prata med hyresrättsföreningen. De kan då hjälpa till att lösa tvisten åt er. Det bästa med att kontakta hyresnämnden är att det är helt gratis. Ni kommer alltså inte att förlora något på att ta kontakt med dem.

   Hyresnämnden kan dock inte alltid hjälpa till. I vissa tvister som en tvist gällande underhåll kan hyresnämnden bara medla mellan parterna. De har ingen makt att bestämma vilket betyder att om parterna fortfarande inte kommer överens finns det inget som hyresnämnden kan göra. Hyresnämnden kan bara göra sitt bästa för att medla och ge sin opartiska syn på det hela, de har ingen egentlig makt över tvisten. En bra ordningsföljd är att först försöka prata och kompromissa med styrelsen för bostadsrättsförening. Om inte det fungerar kan du kontakta hyresnämnden och hoppas att de kan hjälpa dig lösa det hela. Om de inte heller lyckas lösa det hela men anser att du har rätt kan det vara en bra idé att anställa en advokat och dra det hela till tingsrätten. På så sätt kan lagen hjälpa dig att få rätt mot styrelsen.

 5. Samla stöd:
  Om det är något i bostadsrättsföreningen som du är missnöjd med och vill ändra men styrelsen säger nej finns det säkert andra i föreningen som också tycker lika som du. Om du då gör en namninsamling eller tillsammans går till styrelsen är chansen större att de fixar det eftersom det är flera människor som har samma åsikt. Prata därför med dina grannar och försök gå ihop för att tillsammans lägga fram er sak till styrelsen. Det brukar fungera mycket bättre än att gå dit helt själv för att försöka göra en skillnad. Tycker ni att hela bostadsrättsföreningen sköts väldigt dåligt kan det till och med vara läge att avsätta den nuvarande styrelsen.

   Se bara till att flera tycker som du innan du tar upp detta. Se också till att försöka prata med den nuvarande styrelsen först, att avsätta styrelsen ska aldrig vara det första man testar. Det ska vara en sista utväg, det ni gör när ni fått slut på alternativ. Är du nyinflyttad är det en väldigt bra idé att läsa igenom bostadsrättens stadgar och regler så du inte bryter mot något utan att veta om det. Kom ihåg, du är nyinflyttad här. Det betyder att det är du som ska anpassa dig och inte resten av människorna som redan bor där. Om du bara gör detta så fort du flyttar in minskar du risken att råka i konflikt med styrelsen.

Likhetsprincipen brf om du vill anmäla styrelse bostadsrättsförening

För bostadsrättsföreningar gäller en princip som benämns likhetsprincipen. Innebörden av principen är att medlemmarna i en bostadsrättsförening inte får behandlas olika, om inte lag eller stadgar tillåter det. Styrelsen i din bostadsrättsförening har en skyldighet att respektera principen vilket betyder att även en minoritet av er medlemmar ska behandlas med lojalitet. I stadgarna kan föreningen ha rätt att ange en olikbehandling av olika medlemskategorier. Exempelvis kan det i stadgarna anges att personer som använder en lägenhet som en bostad och personer som använder en lägenhet som en affärslokal, kan behöva betala olika mycket i årsavgift.

Även fast likhetsprincipen för bostadsrättsföreningar inte framgår av lag, anses den ändå gälla. Gällande styrelsens befogenheter kompletteras likhetsprincipen av den så kallade generalklausulen, vilken framgår av 7 kapitlet 42 § lagen om ekonomiska föreningar. Vad generalklausulen anger är att varken styrelsen eller någon annan som är ställföreträdare för föreningen, får utföra rättshandling eller vidta någon åtgärd som innebär en otillbörlig fördel för en medlem samtidigt som rättshandlingen eller åtgärden innebär nackdel för en annan medlem eller för föreningen.

Tvist med bostadsrättsföreningen?

Som bostadsrättshavare kan du bli oense med din bostadsrättsförening om olika frågor, vilket kan leda till att det uppstår en tvist mellan er. Exempelvis kan det röra sig om tvister mot bostadsrättsföreningen om skadeståndsansvar som kan gälla skada som drabbat bostadsrättshavaren på grund av att föreningen brustit i sitt underhållsansvar över de delar av huset som föreningen har ansvaret för. Det kan exempelvis gälla vattenläckage från vattenledningar och liknande. Tvister kan också uppstå om nedsättning av årsavgiften till följd av att bostadsrätten är i bristfälligt skick. Andra exempel kan vara tvister rörande tillåtligheten av ombyggnationer i bostadsrätten som bostadsrättshavaren vill göra men som nekas av föreningen.

Andra frågor som kan leda till tvister med föreningen är att du vill hyra ut din bostad i andrahand, men din bostadsrättsförening inte tycker att du har ett giltigt skäl för att göra det. Det kan ändå vara så att du faktiskt har ett sådant giltigt skäl och då kan det vara bra att anlita en jurist för att utreda om din förening har rätt att neka dig att hyra ut i andrahand eller ej. Ett annat exempel på en vanlig tvist som kan uppkomma mellan dig som bostadsrättshavare och din bostadsrättsförening, kan vara att du sålt din bostadsrätt till en köpare som föreningen senare nekar medlemskap i föreningen. Även då kan du anlita en jurist som kan se över om din förening har rätt att neka din köpare medlemskap i föreningen. Hamnar du i en dylik tvist med din bostadsrättsförening, kan du med fördel använda dig av de tips som vi nämner i den här artikeln.

Avsätta styrelsen, så här gör man

Bostadsrättsförening är en typ av ekonomisk förening, vilket gör att lagen om ekonomiska föreningar (LEK) blir tillämplig på avsättande av styrelse i bostadsrättsförening. Det är medlemmarna i en bostadsrättsförening som utser styrelsen och det är också medlemmarna som bestämmer att hela styrelsen eller enskilda styrelseledamöter ska avsättas. Skälet ni har för att avsätta er styrelse kan exempelvis vara på grund av att ni anser att bostadsrättsföreningen inte gör ett bra jobb.

Då kanske ni känner att den enda möjligheten för att förbättra sättet som föreningen sköts, är att avsätta styrelsen. Avsätta styrelsen kan man göra genom att kalla till en extra föreningsstämma. Om ni är minst 10 % av föreningens medlemmar kan ni kalla till en sådan extra föreningsstämma, vilket framgår av 6 kapitlet 12 § andra stycket LEK. Vid denna extra föreningsstämma får ni medlemmar i föreningen hålla en omröstning gällande avsättande av styrelsen. Uppnår ni en tillräcklig majoritet så kommer styrelsen i regel kunna avsättas.

Avsätta ordförande i bostadsrättsförening!

Bostadsrättsförening är en typ av ekonomisk förening, varför en hel del av vad som gäller för en bostadsrättsförening regleras i lagen om ekonomiska föreningar. Ordföranden i styrelsen är en styrelseledamot och denne kan enligt 7 kapitlet 14 § i lagen om ekonomiska föreningar bli avsatt om den som utsett denne vill att dennes ska avgå. Om inte något annat anges i stadgarna för er förening är det föreningsstämman som utser styrelseledamöter, vilken består av er medlemmar.

Innan ni utnyttjar er lagliga rätt att avsätta ordföranden kan det vara en god idé att samtala med denne, så att ordföranden kanske själv väljer att avgå. I många fall kan ett samtal räcka. Skulle det dock vara så att ordföranden vägrar att själv avgå, kan ni kalla till extra föreningsstämma för att rösta om att ordföranden ska avsättas. För att kunna kalla till sådan extra stämma krävs det att ni är minst 10 % av de röstberättigade medlemmarna, för att kunna få till den. Reglering kring extra föreningsstämmor finner du i 6 kapitlet 12 § i lagen om ekonomiska föreningar.

Juridisk hjälp brf för de som vill anmäla styrelse bostadsrättsförening

Juridisk hjälp brf

Vissa saker är dock omöjliga att undvika, ibland kommer du hamna i en bostadsrätts konflikt vare sig du vill eller inte. Då finns våra tips här för att hjälpa dig ta dig ur denna tvist på ett så bra sätt som möjligt.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om 5 tips vid tvist med bostadsrättsföreningen (brf)

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.