Nya lagen om ekonomiska föreningar

Lagen om ekonomiska föreningar innehåller bestämmelser som bland annat gäller för bostadsrättsföreningar. Detta beror helt enkelt på att bostadsrättsföreningar utgör en typ av ekonomiska förändringar. Visserligen finner du många bestämmelser för bostadsrättsföreningar i bostadsrättslagen, men de bestämmelserna kommer vi inte beröra i den här artikeln.

Den tidigare lagen om ekonomiska föreningar från 1987 genomgick förändringar bland annat 2016. Men 2018 upphävdes 1987 års lag, och en ny lag om ekonomiska föreningar av 2018 trädde i kraft. En hel del reglering i den nya lagen är densamma som i den gamla lagen, men det gjordes även en del förändringar. Två av dessa förändringar kommer vi ta upp i den här artikeln. Särskilt kommer ni som driver en bostadsrättsförening eller har funderingar på att bilda en bostadsrättsförening, ha nytta av att läsa den här artikeln.

Bildandet av ekonomisk förening

Av förarbete till 2018 års lag om ekonomiska föreningar, framgår det att det redan innan lagändringen krävdes att en förening behöver ha revisor, styrelse och även regler för föreningen i form av föreningsstadgar. Även när en förening behöver registrerats har reglerats av 1987 års lag om ekonomiska föreningar. Regeringen föreslog att det i den nya lagen även skulle regleras hur bildandet av en ekonomisk förening skulle gå till. Exempelvis så har det för aktiebolag reglerats på detaljnivå hur den bolagsformen ska bildas. Så långt önskade inte regeringen reglera bildandet av en ekonomisk förening, eftersom detaljerad reglering ansågs kunna leda till att det blev onödigt svårt att bilda en ekonomisk förening. I stället menade regeringen att det i 2018 års lag om ekonomiska föreningar, mer i allmänt skulle framgå hur ett bildande av en ekonomisk förening skulle gå till.

Nya lagen om ekonomiska föreningar

Föreningens stadgar

I 1987 års lag om ekonomiska föreningar var det bland annat ett krav att det av stadgarna skulle framgå vilket syfte som en ekonomisk förening har med sin verksamhet. Detta menade regeringen i förarbete till 2018 års lag om ekonomiska föreningar, inte längre skulle vara nödvändigt. Vad regeringen menade var att det inte är rimligt att det ska behövs införas i stadgarna vad som redan framgår i lag. Precis som i den gamla lagen om ekonomiska föreningar, förklarade regeringen att det även i 2018 års lag skulle regleras att syftet med ekonomisk förening, normalt sett ska vara att verka för att uppnå föreningsmedlemmarnas ekonomiska intressen. Eftersom ändamålet fortfarande skulle vara lagstadgat i nya lagen, var regeringen övertygad om att det inte var nödvändigt, att fortsätta kräva att ekonomiska föreningar ska ange ändamålet i stadgarna. Dock menade regeringen att det inte skulle finnas hinder för att föreningen frivilligt inför sitt ändamål i stadgarna, bara det att det inte längre skulle vara ett krav.

Att tänka på:

Vad som framgår av den här artikeln är endast vad regeringen gjorde gällande i förarbete till den nya lagen om ekonomiska föreningar. Det innebär att den slutliga regleringen kan skilja sig något från vad som framgår i den här artikeln. Vidare kan det även finnas undantag från det som vi anger i artikeln.

Om er bostadsrättsförening skulle hamna i en tvist, rekommenderar vi att ni tar kontakt med en jurist. Vasa Advokatbyrå AB har en gedigen erfarenhet av att hjälpa bostadsrättsföreningar med tvister. Tveka inte att kontakta oss!

Läsvärt

En ny lag om ekonomiska föreningar, Prop. 2017/18:185, del 1 av 2 (regeringen.se)

Mål: T 6332-20 – Högsta domstolen

Att skriva stadgar för bostadsrättsförening – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Juridiskt ombud för bostadsrättsförening – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Bilda bostadsrättsförening i Stockholm – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.