Generalklausulerna och likhetsprincipen

I en bostadsrättsförening så gäller likhetsprincipen. Precis som det låter innebär den en likabehandling av medlemmarna i föreningen. Men om något annat än en likabehandling framgår av föreningens stadgar eller av bostadsrättslagens bestämmelser, gäller det vanligtvis före likabehandlingsprincipen. I den här artikeln kommer du få lära dig mer om principen.

Likhetsprincipen framgår inte uttryckligen i bostadsrättslagen men den anses ändå vara lika giltig för det. Principen kompletteras dock av en så kallad generalklausul, vilken regleras i 7 kapitlet 42 § lagen om ekonomiska föreningar. Generalklausulen kommer också redogöras för i den här artikeln. Dessutom kommer en andra generalklausul behandlas i artikeln, som reglerar en begränsning av vissa beslut som föreningsstämman får fatta. Den här artikeln tror vi att du kan ha nytta av om du är bostadsrättshavare, är ägare av en bostadsrättsförening eller om du bara är allmänt nyfiken på generalklausulerna och likhetsprincipen.

Generalklausulerna och likhetsprincipen

Likhetsprincipen

Styrelsen i en bostadsrättsförening har en skyldighet att respektera likhetsprincipen. Innebörden av det är att även de medlemmar som är en minoritet ska få en lojal behandling av styrelsen, för att styrelsen ska anses ha iakttagit likhetsprincipen fullt ut.

Som nämnt i inledningen kan det vara tillåtet för föreningen att reglera i sina stadgar att medlemmarna får behandlas olika. Ett exempel på en sådan reglering är att de medlemmar som har en lokal har en annan årsavgift än de medlemmar som har en bostadslägenhet. Förutsättningen för att sådan olikabehandling i stadgarna ska vara tillåten, är som huvudregel att det är sakligt motiverat att inte ha en likabehandling.

Generalklausulerna

Som nämnt regleras en generalklausul i 7 kapitlet 42 § lagen om ekonomiska föreningar. Generalklausulen reglerar att såväl styrelsen som annan som är föreningens ställföreträdare, måste ha i åtanke att de rättshandlingar som de företar, inte får innebära att någon medlem får en otillbörlig fördel, samtidigt som rättshandlingen innebär att föreningen eller en annan medlem drabbas av en nackdel.

När föreningsstämman ska fatta ett beslut, regleras det i stället av generalklausulen i 6 kapitlet 38 § lagen om ekonomiska föreningar, som är en bestämmelse som liknar generalklausulen i 7 kapitlet 42 § nämnd ovan. 6 kapitlet 38 § lagen om ekonomiska föreningar gäller även för bostadsrättsföreningar och den bestämmelsen ger uttryck för likhetsprincipen. Den här generalklausulen innebär att föreningsstämman inte får ta beslut som är ägnade att ge en medlem eller annan en otillbörlig fördel, som också innebär att föreningen eller annan medlem lider nackdel.

På det sätt som generalklausulen är konstruerad, innebär det för medlemmarna i bostadsrättsföreningen att de får acceptera att somliga beslut som föreningen fattar kommer leda till att medlemmarna drabbas av olägenheter. Detta eftersom det huvudsakliga syftet med generalklausulen i 6 kapitlet 38 § lagen om ekonomiska föreningar, är att det inte ska förekomma illojala förfaranden och maktmissbruk inom bostadsrättsföreningen.

Att tänka på:

Vad som framgår i den här artikeln om likhetsprincipen och generalklausulerna är endast översiktligt. Om du är bostadsrättshavare eller har en bostadsrättsförening och du har hamnat i en tvist där generalklausulerna eller likhetsprincipen kan bli aktuella, rekommenderar vi att du tar kontakt med en jurist. Vasa Advokatbyrå AB har en gedigen erfarenhet av såväl bostadsrättsfrågor som att driva tvister. Tveka inte att höra av dig till oss, så hjälper vi dig.

Läsvärt om likhetsprincipen:

https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/avgoranden/2009/38465/

https://www.regeringen.se/49f2a7/contentassets/746830a1ce644a08bf8b235672619c18/en-ny-lag-om-ekonomiska-foreningar.pdf

https://www.vasaadvokat.se/nyheter-i-lagen-om-ekonomiska-foreningar/

https://www.vasaadvokat.se/konflikt-med-forening/

https://www.vasaadvokat.se/advokatbyra-likheter-och-skillnader-mellan-olika-advokatbyraer/

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om generalklausulerna och likhetsprincipen

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.