3 exempel på avtalsbrott i bostadsrätt – däribland dolt fel

När du köper en bostadsrätt går oftast allting bra och både du och säljaren är nöjda. Tyvärr finns det undantag där säljaren begår avtalsbrott och du vill göra gällande någon påföljd mot säljaren. Påföljd kan bland annat vara prisavdrag, hävning och skadestånd. I den här artikeln ska vi redogöra för vad som kan anses vara avtalsbrott från säljarens sida, när det kommer till köp av bostadsrätt.

avtalsbrott i bostadsrätt

Försenat tillträde till bostadsrätten

Om du har köpt en bostadsrätt som är nyproduktion och du inte får tillträde till bostadsrätten enligt avtalad tid, kan det utgöra ett avtalsbrott. För att du ska ha möjlighet att kunna häva köpet brukar kravet vara att det försenade tillträdet är av väsentlig betydelse för dig. Vad som anses vara väsentlig betydelse skiljer sig från fall till fall, men en 10 veckors försening av tillträdet har det uttalats i praxis, att det bör kunna betraktas som väsentlig betydelse för köparen.

Dolt fel i bostadsrätten

Egentligen är det inte lagstadgat en plikt att undersöka en bostadsrätt, vilket det är vid köp av fastighet. Men i rättspraxis har det utvecklats en undersökningsplikt även för bostadsrätter om du som köpare blir uppmanad att undersöka lägenheten. Det är oftast klokt att låta en besiktningsman hjälpa till med undersökningen av lägenheten, då vissa fel kan vara svåra att upptäcka för en lekman. När felet inte anses ha kunnat upptäckas vid en grundlig undersökning, kan det betraktas som dolt fel. Ett dolt fel brukar delas in i kategorin abstrakta fel. Om ett fel betraktas som ett dolt fel kan du ha rätt att göra gällande en påföljd mot säljaren. Huruvida ett fel anses som dolt eller ej, behöver avgöras i varje enskilt fall.

Konkret fel i bostadsrätten

Ovan tog vi upp abstrakta fel. Den andra kategorin av fel som kan finnas i en bostadsrätt är konkreta fel. Med konkret fel menas förenklat ett fel som inte stämmer överens med vad säljaren utlovat i ett avtal. Exempelvis kan det vara så att det anges i avtalet att lägenheten är 30 kvadratmeter, men när köparen sedan efter köpet låter utföra en egen mätning, visar det sig att lägenheten endast är 25 kvadratmeter. I det läget kan det vara möjligt för dig som köpare att göra gällande en påföljd mot säljaren. Exempelvis kan det vara möjligt att få göra ett prisavdrag, där det beräknas vad värdet blir för en lägenhet i den verkliga storleken.

Att tänka på:

Om bostadsrätten som du köpt är felaktig på något sätt kan du ha rätt att driva igenom en påföljd mot säljaren, om du väljer att inleda en tvist mot honom eller henne. Att vinna framgång med en tvist utan hjälp av en jurist, är inte helt enkelt. Därför rekommenderar vi att du kontaktar en jurist som hjälper dig med din tvist. Vasa Advokatbyrå AB har lång erfarenhet av att hjälpa klienter med tvister som rör bostadsjuridik. Kontakta gärna oss för hjälp med din tvist.

Läsvärt

Tingsrätten: Borättsköpare har rätt häva köpet vid försening (privataaffarer.se)

Säljarens ansvar för faktiska fel enligt jordabalken och köplagen | SvJT

Bostadsrättsförening och dess regler – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Bostadsrätt eller villa – skillnaden mellan de två bostadsformerna – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Vi förklarar avtalsbrott – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.