Utomobligatoriskt skadestånd och olika skadetyper

Skadestånd kan delas upp i två huvudkategorier, inomobligatoriskt skadestånd och utomobligatoriskt skadestånd. Inomobligatoriskt skadestånd bygger i regel på ett avtal, medan utomobligatoriskt skadestånd normalt sätt gäller skadestånd då parterna inte har ingått något avtal. Reglering av inomobligatoriskt skadestånd kan du bland annat finna i köplagen. Vanligt är också att parter som ingår ett avtal anger i avtalet vad som kan leda till skadeståndsansvar. Den här artikeln kommer dock handla om utomobligatoriskt skadestånd, vilket till största del regleras i skadeståndslagen.

Utomobligatoriskt skadestånd och olika skadetyper

Syftet med utomobligatoriskt skadestånd

Det huvudsakliga syftet med det utomobligatoriska skadeståndsansvaret är det som kallas den reparativa funktionen. Tanken med den reparativa funktionen är att den som har blivit drabbad av skadan, även kallad skadelidande, ska få en ersättning för det lidande som orsakats denne av skadevållaren. Den reparativa funktionen ska också fungera som en trygghet för samhällsmedborgarna att de kommer få en ersättning, om de nu skulle drabbas av en skada.

Brister med den reparativa funktionen

Även om tanken med reparativa funktionen är god, uppfyller den ibland inte sitt syfte i praktiken. Det kan vara på så sätt att skadelidande rent juridiskt har rätt till skadestånd, men att skadelidande aldrig får någon ersättning ändå. Exempelvis om skadevållaren inte har några pengar, kan det bli svårt att kunna få in skadeståndet för skadelidande.

Skadetyper enligt skadeståndslagen

De skadetyper som regleras i skadeståndslagen är personskada, sakskada, skada genom kränkning och ren förmögenhetsskada. Nedan kan du läsa om dessa i enskilda avsnitt.

Personskada

Reglering om personskada finner du i 2 kapitlet 1 § skadeståndslagen, vilket också är den bestämmelsen som brukar benämnas ”den allmänna culparegeln”. För att skadevållare ska kunna bli skadeståndsansvarig, räcker det med att personen har varit vårdslös. Det brukar då krävas att skadevållaren har agerat mer klandervärt än vad en fiktiv person, som kan betraktas som förnuftig och hänsynsfull, skulle ha gjort. I den bedömningen ska den fiktiva personen sättas i samma situation och vara av samma kategori som skadevållaren i målet.

Både en fysisk skada på kroppen och en psykisk skada, kan anses vara en personskada som kan ge rätt till skadestånd. En fysisk skada kan vara allt från att skadevållaren orsakat skadelidande en bruten arm till en hjärnskakning. Personskada i form av psykisk skada, kan vara att skadevållaren orsakat skadelidande traumatiska neuroser eller chockverkan.

Vad en skadelidande kan få ersättning för om denne drabbats av en personskada, är bland annat utgifter för läkarvård. Skulle skadelidande förlorat någon inkomst för att denne inte kunnat arbete till följd av skadan, kan skadelidande ha rätt till ersättning för det.

Sakskada

Precis som personskada regleras sakskada i 2 kapitlet 1 § skadeståndslagen. Normala sakskador som det brukar gå att få skadestånd för, är om en sak eller en fast egendom har orsakats skada av en skadevållare. Antingen innefattar skadan att föremålet är trasigt, alternativt att föremålet inte fungerar som det ska. En tröja som har en reva i sig går fortfarande att ha på sig, men den håller inte värme på samma sätt och de flesta anser nog att den inte heller är lika snygg längre. För även en förändring av ett föremål rent estetiskt, kan betraktas som en sakskada.

Skada genom kränkning

Sedan år 2001 finner du regleringen om skadeståndsansvar för skada genom kränkning i 2 kapitlet 3 § skadeståndslagen. För att kunna få skadestånd för kränkning, brukar det krävas att kränkningen även anses som ett brott i Sverige. Dessutom ska brottet enligt paragrafen vara ett angrepp på skadelidandes frid eller ära.

Utöver att det behöver röra sig om ett brott, behöver kränkningen i normalfallet också orsaka skadelidande känslor som förnedring, skam eller känsla som är likvärdig de nämnda. Genom en medicinsk bedömning ska inte heller känslorna anses ha lett till en personskada.

Ren förmögenhetsskada

Regleringen av ren förmögenhetsskada finns i 1 kapitlet 2 § skadeståndslagen. För att betraktas som ren förmögenhetsskada, behöver den ekonomiska skadan vanligtvis ha uppkommit utan att den är en följd av personskada eller sakskada. Huvudregeln är också att skadelidande ska ha orsakat skadelidande den ekonomiska skadan genom en brottslig gärning.

Att tänka på

Skulle du ha blivit utsatt för en skada och vill begära skadestånd, eller att du riskerar att bli skadeståndsskyldig, kan ett smart drag vara att anlita en jurist. Vasa Advokatbyrå AB har en gedigen erfarenhet av att driva tvister som rör skadestånd. Tveka inte att kontakta oss för assistans med att driva din tvist. Vi hjälper såväl privatpersoner, som företag och bostadsrättsföreningar.

Läsvärt

JT4_inlaga.book (wordpress.com)

Skadestånd för ren förmögenhetsskada utan lagstöd | SvJT

Skadestånds och försäkringsrätt – de hör samman – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Skadestånd AB 04 – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Arbetstagare riktar skadeståndsansvar mot arbetsgivare: 6 tips att undvika skadeståndsansvar – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om utomobligatoriskt skadestånd och olika skadetyper

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.