Ultimata guiden om fordringsrätt

Är någon skyldig dig pengar eller har du kanske lånat ut pengar till en vän? Då har det uppkommit en skuld eller en fordran och kan behöva känna till hur fordringsrätt fungerar. Vi ska i den här artikeln ge dig övergripande information om hur en fordran uppstår, vad som menas med fordringar, skillnaden mellan skuld och fordran och mycket mer.

Hur uppstår en fordran?

När en fordran ska anses uppkommen beror på omständigheterna i det enskilda fallet och vad som utgör en ändamålsenlig tillämpning av den aktuella bestämmelsen.. Det innebär alltså att det inte finns några generella regler som anger när en fordran anses uppkommen. I samband med införande av konkurslagen (1987:672) formulerades en allmän princip om fordrans uppkomst. I prop. 1986/87:90 s. 123 angavs att den väsentliga grunden för fordringsanspråket måste föreligga vid tidpunkten för konkursbelsutet för att man ska kunna göra fordringen gällande i konkursen.

Ultimata guiden om fordringsrätt

Vad menas med fordringar?

En fordran kan man säga är en rättighet för någon att kräva en viss prestation som någon annan är förpliktigad att göra. Det kan vara en penningfordran, det vill säga att någon kräver av någon annan att betala en viss summa pengar, men det kan också vara en annan förpliktelse än pengar. Det kallas istället för naturafordran. Personen som är förpliktigad att utföra en viss prestation kallas för gäldenär och personen som kräver någon på prestationen kallas för borgenär.

Vad är skillnaden mellan en skuld och en fordran?

Det finns egentligen ingen skillnad på skuld och fordran utan det är två sidor av samma mynt. Med det sagt är alltså skuld det som gäldenären ska betala till borgenären och fordran är borgenärens krav på viss prestation.

Kan en gäldenär överlåta ett skuldebrev?

Innan vi går in på om en gäldenär kan överlåta ett skuldebrev ska vi säga något kort om vad ett skuldebrev är samt vilka olika former det finns. Detta beror på att överlåtelsen skiljer sig något åt beroende på vilken typ av skuldebrev det är.

När banken har beviljat gäldenären ett lån upprättas ett skuldebrev. Ett skuldebrev är alltså en ensidig skriftlig handling i vilken gäldenären ensidigt förbinder sig att betala en summa pengar. Ensidigheten innebär att skyldigheten att betala inte är beroende av någon ytterligare motprestation. Ett skuldebrev kan även upprättas vid avbetalningsköp, kreditköp, studielån eller lån från vänner och familj. Det finns två typer av skuldebrev: löpande och enkla. Det löpande skuldebrevet innebär att skuldebrevet är ställt till innehavaren eller till en namngiven person eller order. Ett enkelt skuldebrev innebär i motsats till det löpande ingen rättighet i sig. Man kan alltså inte genom själva innehavet av skuldebrevet bli berättigad till betalning. Det innebär att man inte behöver visa upp skuldebrevet för att erhålla betalning utan skuldebrevet funkar i stort sett bara som en ett bevis på att den finns en fordran. En överlåtelse av ett enkelt skuldebrev sker genom att gäldenären underrättas om överlåtelsen. Detta kan göras av såväl överlåtaren som förvärvaren.

Det löpande skuldebrevet kan också överlåtas men det sker på ett annat sätt. Eftersom det är själva innehavet att skuldebrevet som ger denne rätt att kräva gäldenären på betalning är gäldenären således tvungen att betala till den som uppvisar skuldebrevet. Om gäldenären väljer att betala utan att skuldebrevet har visats kan denne riskera att behöva betala dubbelt. Innehavet av skuldebrevet skapar en betalningslegitimation som ger rätt att kräva gäldenären på prestationen.

När är en fordran förfallen?

En fordran blir förfallen om den inte har betalats senast på förfallodagen. Det anges oftast i avtalet när förfallodagen inträffar. Har parterna inte avtalat om förfallodag så ska gäldenären betala när borgenären begär betalning.

Kan man få skulder avskrivna?

Det finns 3 sätt att få en skuld avskriven:

  1. Du kommer överens med borgenären,
  2. Skuldsanering, och
  3. skulden preskriberas

Du kan komma överens med borgenären om att få skulden avskriven. Oftast sker det i form av en avbetalningsplan och alltså inte att man helt och hållet efterskänker skulden. Reglerna om preskription finns i preskriptionslagen (1981:130) och 2 § anger att en skuld preskriberas efter 10 år. Preskriptionen kan dock avbrytas genom att du betalar på skulden eller på annat sätt erkänner den, du får ett skriftligt krav om skulden från borgenären eller borgenären väcker talan mot dig vid till exempel domstol eller hos Kronofogdemyndigheten (KFM). Innebörden av en avbruten preskription är att en ny preskriptionstid börjar gälla för dagen för avbrottet, detta regleras i 5 § preskriptionslagen. Du kan även som en sista utväg få en skuldsanering. Det innebär att du som skuldsatt lever under existensminimum under en viss tid och betalar på så vis sin skuld. Detta regleras i skuldsaneringslagen (2016:675).

Är faktura en fordran?

Som nämnts ovan innebär en fordran att någon har en skuld till någon annan. Det kan uppstå i situationer där någon har utfört en prestation åt någon annan men fortfarande inte fått betalt, eller om man har tagit ett lån och upprättar ett skuldebrev. En faktura är en form av fordran som borgenären kräver gäldenären betalat för med en kortare tidsfrist än till exempel ett skuldebrev.

Att tänka på:

Fordringsrätt är ett område inom juridiken som inte riktigt kan placeras in ett bestämt fack. Den innehåller delar av och sammanfaller med flera andra områden inom juridiken. Vi har i den här artikeln gett dig övergripande information om fordringsrätt. Har du mer konkreta funderingar om din situation eller har hamnat i en tvist med gäldenären rekommenderar vi dig att ta kontakt med oss på Vasa Advokatbyrå. Tveka inte att höra av dig!

Läsvärt

Författad av: Jenny Thalin

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om ultimata guiden om fordringsrätt

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.