Ultimata guiden om skuldebrev

Har du lånat pengar till en familjemedlem eller en kompis? Då behöver du upprätta ett skuldebrev som är som ett kvitto och fungerar på så vis som en trygghet för dig när du lånat ut pengar. I den här artikeln kommer vi att ge dig övergripande information om skuldebrev, bland annat vad ett skuldebrev ska innehålla, hur de fungerar samt hur länge ett skuldebrev gäller.

Vad är ett skuldebrev?

Ett skuldebrev är ett skriftligt och juridiskt bindande avtal som reglerar en skuld, till exempel ett lån. I skuldebrevet finns information om lånebeloppet, eventuell ränta, vem som är gäldenär och vem som är borgenär samt hur skulden ska betalas tillbaka. Ett skuldebrev kan användas både av lån som utges av banker och finansbolag och mellan privatpersoner.

Skuldebrevet fungerar om ett skriftligt bevis på att skulden faktiskt existerar och att båda parter, oavsett om det är mellan bank och privatperson eller mellan två privatpersoner, har ingått avtalet frivilligt. Eftersom skuldebrevet även reglerar hur och när skulden i fråga ska betalas tillbaka fungerar skuldebrevet som en trygghet både för gäldenären och borgenären.

Ultimata guiden om skuldebrev

Om du har betalat tillbaka skulden så är det viktigt att du ser till så att du får tillbaka skuldebrevet alternativt att det makuleras eller uppdateras med information om att betalning erlagts. Det kan annars finnas en risk för att du blir tvungen att betala tillbaka dubbelt.

Vad krävs för att ett skuldebrev ska vara giltigt?

För att ett skuldebrev ska vara giltigt krävs att vissa villkor är uppfyllda. Detta regleras i skuldebrevslagen (SkbrL). Dock så ger inte lagen någon större ledning i hur ett giltigt skuldebrev ska se ut, vilket gör att man istället får se till andra rättskällor för vägledning, till exempel förarbeten. Enligt förarbeten till SkbrL anges att ett skuldebrev ska vara en” ensidig, till det yttre fristående, skriftlig utfästelse att erlägga ett penningbelopp samt att med betalningsutfästelse likställs ett förbehållslöst erkännande av skuld”. För att sammanfatta det så kräver alltså SkbrL att ett skuldebrev ska vara:

  1. Skriftligt,
  2. till det yttre fristående, dvs. det ska bara ge uttryck för en fordran.
  3. ensidigt, vilket innebär att eventuella motprestationer inte ska framgå,
  4. en utfästelse om ett penningbelopp.

Eventuella motprestationer ska inte anges i skuldebrevet eftersom att ett krav är att det ska vara just ensidigt. Om det bakomliggande rättsförhållandet anges i skuldebrevet, kan det istället bli fråga om ett annat typ av avtal. Kravet på skriftlighet innebär att även den som ställer ut skuldebrevet (det vill säga den som lovar att betala) även bör underteckna. Detta är dock inte krav mer än att det ur bevissynpunkt medför att det får rättslig verkan, utan en underskrift har den inte samma verkan. Skuldebrevet behöver inte bevittnas för att få giltighet, men det kan ändå vara bra att ha med någon som vittnar om det senare skulle uppstå en tvist där ena parten påstår att underskrifterna inte är äkta.

Enkelt skuldebrev

Det finns två varianter av skuldebrev, enkelt och löpande. Enkelt skuldebrev kan man inte sälja eller ge bort rätten att kräva gäldenären på pengar utan dennes vetskap eftersom att det är kopplat till en specifik person. Om du däremot underrättar den som har lånat ut pengar, så får du ge bort eller sälja skuldebrevet. De enkla skuldebreven är den formen som är vanligast mellan privatpersoner.

Skillnaden mellan löpande och enkla skuldebrev är alltså att de löpande skuldebreven kan säljas eller ges bort utan gäldenärens vetskap. Det finns ytterligare två varianter av löpande skuldebrev, innehavarskuldebrevet som innebär att den nya ägaren kan kräva betalning genom innehavet av skuldebrevet. Det innebär att den nya ägaren bara behöver visa skuldebrevet. Den andra varianten är orderskuldebrev där borgenären måste visa kvitto på att den har fått eller köpt skuldebrevet från den ursprunglige ägaren.

Vad gäller vid skuldebrev mellan privatpersoner?

Skuldebrev fungerar i princip som ett kvitto för den som lånat ut. Det innebär att du behöver upprätta ett skuldebrev när du har lånat ut pengar till en annan person. Som nämnts ovan så visar skuldebrevet när och hur skulden ska betalas. Man kan bestämma att hela skulden ska betalas på ett visst datum eller så kan man bestämma att skulden ska delbetalas till exempel månadsvis eller kvartalsvis.

Hur länge gäller ett skuldebrev?

För att skuldebrevet inte ska förlora sin giltighet och preskriberas kommer det behöva göras så kallade preskriptionsavbrott ibland. Det sker genom till exempel att skuldebrevet förnyas, gäldenären betalar tillbaka delar av skulden eller får en påminnelse av långivaren om skulden. Det kan vara bra att ha koll på att fordringar som gäller mellan privatpersoner har en preskriptionstid på 10 år

Att tänka på

Har du hamnat att i en tvist om ett skuldebrev, kanske giltigheten av undertecknandet eller beloppet som har betalats eller inte har betalats? Då rekommenderar vi dig att kontakta oss på Vasa Advokatbyrå som har jurister som är specialiserade på både avtalstolkning och tvistelösning. Tveka inte att höra av dig!

Läsvärt

https://svjt.se/svjt/1979/207

Författad av: Jenny Thalin

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om ultimata guiden om skuldebrev

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.