Så fungerar betalningsföreläggande och utslag

Den som har ett krav gentemot annan, oavsett om det rör sig om en utebliven betalning, skadestånd eller annat, kan använda sig av ett betalningsföreläggande. Ett betalningsföreläggande är ett snabb-förfarande för den som vill få betalt utan att behöva vända sig till en domstol. Förfarandet är dock endast designat för s.k. otvistiga fordringar, dvs där gäldenären inte bestridit sin betalningsskyldighet.

Hur fungerar betalningsföreläggande?

Så fungerar betalningsföreläggande och utslag

Ansökan om betalningsföreläggande görs hos kronofogdemyndigheten vilken även är den instans som prövar om beslut kan meddelas. I ansökan ska borgenären (den som vill betalt) fylla i vissa uppgifter som;

  • (i) anledningen till att man ska få betalt,
  • (ii) specifikation av anledning, t.ex. ”hyra av bil med reg. nr. XXX 111”,
  • (iii) beloppet samt förfallodag,
  • (iv) ränteyrkande om man vill ha dröjsmålsränta, utelämnas detta tillkommer dröjsmålsränta från dess att betalningsföreläggandet delges gäldenären,
  • (v) skicka med ev. bevis på säkerhet om sådan finns (t.ex. pantbrev).

Ansökan ska sedan skickas in till kronofogden per post, undertecknad i original. Att upprätta ansökan görs lättast via den blankett som kronofogden förser en mer via deras hemsida. Kostnaden att ansöka om betalningsföreläggande kostar 300 kr.

När ansökan kommit in till kronofogden kommer kronofogden att uppta en initial prövning om ansökan om föreläggandet kan antas vara ogrundat. Vad som exakt menas med att det ”kan antas” är inte helt säkert. De flesta ansökningarna torde däremot anses kunna tas upp. Om dock ansökan inte är komplett till den grad ansökningen inte kan läggas till grund för ett föreläggande, så ska kronofogden förelägga sökanden att komplettera handlingarna.

Om ansökan beslutas tas upp så kommer denna att delges gäldenären. Delgivningen fungerar ungefär på samma sätt som en stämningsansökan enl. rättegångsbalken; alltså att den som huvudregel skickas per post. I delgivningen ska det även framgå att svaranden (i) föreläggs att yttra sig angående ansökan om föreläggandet, (ii) frist för yttrandet (max 2 veckor), borgenärens kostnader för ansökan om betalningsföreläggande (iii) samt (iv) rätt att överklaga ansökan. Gäldenären kan även föreläggas att inkomma med viss personinformation som adress, personnummer och dylikt om detta behövs.

Gäldenären kan då välja att (i) bestrida, (ii) vitsorda ansökan; godkänna samt (iii) förhålla sig passiv. Väljer gäldenären att göra något av de två sistnämnda alternativen kan utslag meddelas. Bestrider gäldenären ansökan kan borgenären välja att få ärendet överlämnat till domstol. Således kommer ett vanligt civilrättsligt tvistemål att uppstå.

Utslag

Om ansökan inte bestrids kan kronofogden meddela utslag. Utslag innebär ett beslut fattat av kronofogden ansökan beviljas i vilket kronofogdemyndigheten själv kommer börja driva in skulden genom utmätning, om inte borgenären i ansökan bett om att detta inte ska ske. Ett utslag fungerar alltså som en exekutionstitel enligt utmätningsbalken, vilken är en förutsättning för att utmätning ska kunna beviljas.

Ett utslag kan dock komma att överklagas till allmän domstol. Den som vill överklaga beslutet måste göra detta inom 3 veckor från dagen för beslutet.

Varför?

Anledningen till att många väljer att använda sig av betalningsföreläggande för att få betalt är dels för att förfarandet går mycket snabbare än en tvist i domstol och dels för att det är billigare.

För att få betalt måste man i Sverige gå genom kronofogden. Detta gäller även inkasso även om de flesta betalar självmant när sådant krav kommer. Det som kronofogden kommer att göra rent praktiskt för att driva in fordran är att utmäta gäldenären. En förutsättning för att detta ska är dock, som ovan nämnt, att borgenären har en exekutionstitel; dvs ett bevis att gäldenären är skyldig denne pengar eller annat.

En exekutionstitel kan skaffas på flera sätt som bl.a. genom dom eller genom betalningsföreläggande. Att stämma någon i allmän domstol kan ta väldigt lång tid (upp till ett år och ibland längre). Detta är även det enda alternativet om man tvistar huruvida betalningsansvar föreligger överhuvudtaget. Ett betalningsföreläggande å andra sidan tar mycket kortare tid; några månader beroende på hur enkelt delgivningen går. Att använda sig av betalningsföreläggande är således ett mycket snabbare alternativ.

Ett betalningsföreläggande är även billigare. De enda kostnader du som sökande/borgenär vållas är vissa ansökningsavgifter samt ombudskostnader. Ombudskostnaderna brukar inte vara särskilt höga jämfört med domstolsprocesser. Ansökan om stämning i tingsrätten, vilket ibland kan vara det enda alternativet om ansökan bestrids av gäldenären, kostar 2500 kr för vanliga mål och 600 kr för s.k. småmål. Till detta kommer ombudskostnader vilka kan bli väldigt höga. Visserligen kan man i vissa fall ha rätt att få sina rättegångskostnader ersatta av motparten om man vinner, detta är dock aldrig en garanti.

Vasa Advokatbyrå har arbetat med fordring och skuld, betalningsfrågor, tvister och mycket mer i snart två årtionden. Genom åren har vi förvärvat en djup kunskap i många olika rättsområden med en förståelse för varje situations unika komplexitet. Vi använder alltid denna kunskap för att värna om just vår klients intressen och hitta den bästa lösningen för just dig. Tveka inte att höra av dig!

Författad av jur. trainee Henrik Berg

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om så fungerar betalningsföreläggande och utslag

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.