Ultimata guiden om att bygga utan bygglov

Ska du bygga en altan och funderar om du behöver söka bygglov? Funderar du kring hur reglerna om bygglov fungerar och om du behöver ett sådant för ditt tänkta byggprojekt har du kommit till helt rätt artikel. Vi ska nedan gå igenom hur stort man får bygga utan bygglov, hur mycket man får i sanktionsavgift vid eventuellt olovligt byggande och mycket mer.

Hur stort får man bygga utan bygglov 2022?

Om du har ett en- eller tvåbostadshus på din tomt, får du uppföra ett attefallshus utan bygglov. Det är dock viktigt att du först och främst har fått ett startbesked från byggnadsnämnden, annars blir bygget olovligt. Attefallshuset får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet och den högsta höjden från mark till taknock får vara 4 meter.

Du kan använda attefallshuset som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som till exempel gäststuga, garage eller förråd (komplementbyggnad). Du kan även välja att bygga flera attefallshus på din tomt, men de får inte överstiga 30 kvadratmeter tillsammans.

bygga utan bygglov

Hur mycket får man i böter om man bygger utan bygglov?

Att bygga utan bygglov är otillåtet och medför att du måste betala en så kallad sanktionsavgift. Detta gäller även om du eventuellt skulle erhålla ett bygglov i efterhand. Har kommunens byggnadsnämnd fått in en tillsynsanmälan som avser eventuellt olovliga åtgärder har de en skyldighet att göra en utredning enligt plan- och bygglagen (PBL). Anmälan kan ha kommit från en granne, en anonym person eller så har plan- och byggnadsavdelningen gjort egna iakttagelser.

Kommunens byggnadsnämnd kommer att uppmana dig att söka bygglov i efterhand om det finns möjlighet att du kan få bygglov. Har du däremot byggt där man inte får bygga, och inte kan erhålla bygglov i efterhand, kan du vara tvungen att riva byggnaden. Sanktionsavgifter varierar beroende på vad du har byggt och var du har byggt den. Det är därför mycket viktigt att ha veta när du eventuellt kan behöva ha bygglov och vi rekommenderar därför att alltid kontakta någon kunnig innan du påbörjar en byggprocess, oavsett vad du avser att bygga.

Hur vet man om bygglov krävs?

Det är inte alltid helt enkelt att veta när du behöver och när du inte behöver bygglov. Vi ska därför göra det så enkelt som möjligt för dig och sammanfatta det viktigaste du bör känna till. Ska du bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa ändringar behöver du i stort sett alltid bygglov. Ibland behöver du även bygglov för att sätta upp till exempel en mur, eller anordna ett upplag på din tomt.

En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan. Är du i tankarna om att till exempel bygga till en carport krävs det också bygglov.

Du kan även behöva bygglov för till exempel husvagnar och husbåtar om de är uppställda på en plats under en längre period. Likaså sådana saker som du inte tänker är en byggnad räknas som byggnad och kräver oftast bygglov. För att veta exakt vad som gäller i din kommun rekommenderar vi dig att stämma av vad som gäller med kommunen. Regelverket är komplicerat och din situation kan skilja sig mycket åt från en annan beroende på var din tomt är belägen.

Tidigare ägare byggt utan bygglov

Om den tidigare ägaren har byggt någonting utan bygglov kan det påverka dig. Det finns dock en preskriptionstid på 10 år, vilket innebär kommunen därefter inte kan besluta om att återställa förändringen, det vill säga riva eller ändra tillbaka till hur det var innan. Däremot kan kommunen vägra att ge dig bygglov om man redan har utnyttjat byggytan för det som byggts utan bygglov. Det innebär att om den föregående ägaren har byggt någonting utan bygglov kan kommunen neka dig att bygga mer på tomten. Du kan som köpare begära avdrag på köpeskillingen om säljaren inte har nämnt någonting om det olovliga bygget och för att ge dig någon form av säkerhet.

Att tänka på

Det finns en del att tänka på när det kommer till olika former av byggande. I den här artikeln har vi gått igenom vad du ska tänka på när det kommer till bygglov och hur du ska agera om den föregående ägaren har byggt utan bygglov, så kallat svartbygge. Om du behöver hjälp med ditt konkreta fall rekommenderar vi dig att ta kontakt med oss på Vasa Advokatbyrå. Vi har advokater och jurister som är specialiserade på fastighets- och entreprenadrätt. Tveka inte att höra av dig!

Läsvärt

https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygga-utan-bygglov/attefallshus/

Författad av: Jenny Thalin

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.