Ultimata guiden om bygglov attefallshus

Attefallshus är en komplementbyggnad till ett en- eller tvåbostadshus, som sedan 2 juli 2014 inte kräver bygglov. Det finns dock vissa andra krav och regler som måste följas, som till exempel att attefallshuset endast får uppgå till viss storlek och höjd. I den här artikeln ska vi gå igenom vad som gäller för attefallshus, om kommunen kan neka att du bygger ett attefallshus, vad det kostar och mycket mer.

Vad är ett attefallshus?

Har du ett en- eller tvåbostadshus får du uppföra ett attefallshus på din tomt utan bygglov. Det finns vissa krav när du ska uppföra ett attefallshus. Det ska bland annat uppföras i bostadshusets omedelbara närhet och den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Vill du bygga fler än ett attefallshus, är det möjligt, det får dock bara vara max 30 kvadratmeter tillsammans. Ett attefallshus kan användas som en självständig bostad (komplementbostadshus), eller som förråd, gäststuga, garage eller växthus.

Bygglov attefallshus

Kan kommunen neka attefallshus?

Som nämnts ovan får du uppföra ett attefallshus på din tomt utan bygglov, det innebär att du inte behöver söka om bygglov till kommunen för att få lov. Du måste dock göra en anmälan till byggnadsnämnden innan du börjar bygga för att få ett startbesked. Om du nekas ett startbesked så kan du överklaga beslutet.

Vad kostar det att få bygglov för ett attefallshus?

Byggnadsnämnden i din kommun tar ut avgifter för att ta beslut om start- och slutbesked. Eftersom att du inte behöver söka om bygglov för att uppföra ett attefallshus kommer det inte att bli några extra kostnader för ansökan eller liknande. Det är dock viktigt att komma ihåg att du inte får bygga ett attefallshus utan startbesked, om du gör det kan du behöva betala en sanktionsavgift. Byggnadsnämnden kan också förelägga dig att återställa till hur det var innan det olovliga bygget, vilket även medför onödiga kostnader för dig.

Får man bo permanent i ett attefallshus?

Om ditt attefallshus är en komplementbostad får du bo där permanent. Ett attefallshus får som nämnts ovan vara upp till 30 kvadratmeter stort och 4 meter i nockhöjd. Det finns dock ytterligare regler som behöver följas för att du ska kunna bo permanent i ditt attefallshus. I plan-och bygglagen (2010:900) anges att en bostad ska vara lämplig för sitt ändamål och tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det behöver även finnas avskiljbara utrymmen som är avsedda för sömn, samvaro, matlagning och hygien. Sammanfattningsvis kan man säga att om kraven är uppfyllda är det att anse som en komplementbostad och du får bo där permanent. Är däremot inte kraven uppfyllda räknas det istället som en komplementbyggnad och du kan använda attefallshuset som en gäststuga.

När får man inte bygga attefallshus?

Som nämnts ovan finns vissa krav för när och hur ett attefallshus ska byggas. Utöver det finns det även vissa platser som är särskilt värdefulla vilket innebär att inga attefallshus får byggas där. Det kan vara till exempel om det finns en utökad lovplikt för attefallshus i detaljplan, då får du inte bygga komplementbostad eller komplementbyggnad. För att ta reda på vad som gäller i just ditt område kan du kontakta byggnadsnämnden i din kommun.

Måste ett attefallshus vara fristående?

Ett attefallshus måste vara fristående och du får alltså inte bygga ihop attefallshuset med huvudbyggnaden eller med en annan byggnad. Det beror på att attefallshuset ska vara ett komplement till huvudbyggnaden. Det finns däremot ingen tydlig gräns för hur nära attefallshuset får stå en annan byggnad på tomten. Generellt kan man dock säga att ju närmare ett attefallshus placeras en annan byggnad, desto strängare brandskydd krävs.

Vilka handlingar krävs för attefallshus?

Du behöver göra en anmälan till byggnadsnämnden i din kommun för att få uppföra ett attefallshus. Är attefallshuset större en 30 kvadratmeter måste du även söka bygglov. Detsamma gäller om du placerar attefallshuset närmare än 4,5 meter till tomtgränsen utan tillstånd från grannar. Utöver detta behöver du tänka på att lämna in ritningar, tomtkarta, konstruktionsritningar och kontrollplan.

Att tänka på

Det viktigaste du behöver tänka på innan du bygger ett attefallshus är att göra en anmälan till byggnadsnämnden i din kommun så att du kan få ett startbesked. Påbörjar du byggandet före detta så blir attefallshuset olovligt. Har du fler funderingar om ditt konkreta ärende rekommenderar vi dig att ta kontakt med oss på Vasa Advokatbyrå. Vi har advokater och jurister som är specialiserad på fastighetsrätt. Tveka inte att höra av dig!

Läsvärt:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan–och-bygglag-2010900_sfs-2010-900

Författad av: Jenny Thalin

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om ultimata guiden om bygglov attefallshus

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.