Tvist om köpekontrakt

Har du precis köpt en bostad och säljaren helt plötsligt vill dra sig ur köpet? Då är den här artikeln för dig. Vi kommer gå igenom vad som ska ingå i köpekontraktet för att det ska vara juridiskt giltigt, svara på frågan om säljaren kan dra sig ur samt häva köpekontraktet.

Vad ska ingå i ett köpekontrakt?

Köpekontraktet är ett så kallat formalavtal, vilket innebär att handlingen måste ha en särskild form för att få rättslig verkan. Köpekontraktet är det avtal som sätter affären i lås och det är även därför det är bra att ha koll på vad som krävs innehållsmässigt för att få ett juridiskt bindande avtal. Formkraven regleras i jordabalkens (JB) 4 kap. 1 §. För att en köpehandling ska bli juridiskt giltig krävs enligt lag att att den:

  • är skriftlig,
  • är undertecknad av både säljaren och köparen,
  • innehåller uppgift om köpeskilling och en överlåtelseförklaring där säljaren lämnar över äganderätten till köparen.

Detta är så kallad minimikrav, vilket innebär att det kan finnas andra punkter som också kan vara relevanta att ha med i köpehandlingen. Det kan till exempel vara bra att ha med hur stor handpenning som ska betalas, tillträdesdatum samt personuppgifter till köparen och säljaren. Det finns dock inget krav på att du tar med detta så länge minimikraven finns med.

Tvist om köpekontrakt

Är ett köpekontrakt bindande?

Det viktigaste dokumentet i en bostadsaffär är därför köpekontraktet som innehåller alla villkor för försäljningen. Innan köpet blir bindande är det viktigt att de formella kraven för kontraktsskrivning följs, annars kan avtalet och därmed köpet bli ogiltigt. Ovan gick vi igenom vad som krävs innehållsmässigt för ett juridiskt giltigt köpekontrakt. Utöver de obligatoriska punkterna kan det finnas många andra delar som behövs för att få till ett fungerande kontrakt. Viktigt att ha i åtanke är att överenskommelser som görs men som inte finns med i kontraktet kan ogiltigförklaras om de görs till nackdel för säljaren. Det är även därför viktigt att ha med så mycket som möjligt i köpekontraktet.

Kan säljare dra sig ur köpekontrakt?

Som nämnts ovan finns det vissa formkrav som måste vara uppfyllda för att det ska vara fråga om ett juridiskt giltigt avtal. Bindande avtal träffas genom uppfyllande av dessa krav som anges i 4 kap. 1 § JB. Har säljaren och köparen träffat ett bindande avtal är säljaren skyldig att sälja huset.

Kan säljaren häva ett köpekontrakt?

Föreligger det ett köpeavtal som följer ovan nämnda formkrav är säljaren som sagt bunden av detta och måste på så vis uppfylla sina förpliktelser enligt avtalet, dvs. avträda fastigheten och upprätta ett köpebrev när ni betalat hela köpeskillingen. Om säljaren utan skäl underlåter att avträda fastigheten i rätt tid ska denne ersätta er som köpare den skada som uppstått. Ni får även häva köpet om dröjsmålet är av väsentlig betydelse enligt 4 kap. 13 § JB. Detsamma gäller om säljaren undandrager sig att utan skäl enligt föreskrift i köpehandling medverka till upprättande av köpebrev eller annan ytterligare köpehandling angående förvärvet eller att fullgöra annat som ankommer på honom för att bereda er möjlighet till lagfart.

Från säljaren sida finns det ingen rätt att utan väsentligt kontraktsbrott från köparens sida häva köpet. Säljaren har rätt att häva köpet på grund av köparens dröjsmål med betalning. Detta förutsätter dock att säljaren har gjort ett förbehåll om hävning enligt 4 kap. 25 § stycke 2 JB. Om det har uppställts sådana särskilda villkor för köpets bestånd i köpekontraktet kan säljaren häva köpet, annars inte.

Att tänka på

Har du hamnat i en tvist med säljaren om fullföljande av köpet är det viktigt att komma ihåg att ett köpekontrakt som uppfyller kraven i 4 kap. 1 § JB anses vara juridiskt bindande. Säljaren ska då fullgöra sina skyldigheter och alltså genomföra köpet. Det finns inte heller en rätt för säljaren att häva köpet om det inte skett något väsentligt kontraktsbrott från er sida. Har du funderingar om ditt konkreta ärende rekommenderar vi dig att kontakta oss på Vasa Advokatbyrå. Vi har advokater och jurister som är specialiserade på bland annat fastighetsrätt och tvistlösning.

Läsvärt

https://svjt.se/svjt/2007/416

Författad av: Jenny Thalin

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om tvist om köpekontrakt

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.