Om du och din part är i en tvist kan det bli kostsamt att gå hela vägen till domstol för att avgöra saken. Därför kan det vara en fördel att nå något som kallas förlikning, genom att ni ingår något som kallas förlikningsavtal. Men vad är en förlikning? Vad är ett förlikningsavtal? De frågorna kommer du få svar på i den här artikeln.

Förlikning och förlikningsavtal

Förlikning

En förlikning är en överenskommelse som parterna i ett mål kan ingå, i stället för att gå vidare till huvudförhandling. Normalt sätt ingås en förlikning på något som kallas för muntlig förberedelse, vilken också brukar äga rum i en domstol. En muntlig förberedelse brukar följa den så kallade Göteborgsmodellen, vilken innebär att vardera parten har enskilda diskussioner med sina respektive ombud med domaren. När den ena parten för diskussioner med domare, får den andra parten med sitt ombud vänta utanför. Därefter får den andra parten gå in och samtala med domaren. Skulle parterna medge för domaren att de acceptera ett bud som de är överens om, kan parterna nå en förlikning.

4 anledningar till att välja Vasa Advokatbyrå

Vi prioriterar dig som har problem och löser din tvist. Företag och privatpersoner är lika varmt välkomna till oss. Vasa Advokatbyrå startades 2002 av advokat Per-Ulrik Andersson och på firman finns ett flertal duktiga jurister. Tillsammans med oss blir du starkare!

  • Självklart kostar inte det inledande samtalet, vi är intresserade av att lyssna på dig
  • Vi är specialister på många områden, bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  • Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  • Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och ärlighet i ditt ärende

För att vi skall kunna åta oss ett uppdrag måste ärendet uppgå till minst ett halvt basbelopp eller mer. Om ärendet gäller mindre summor kan vi således inte hjälpa dig.

När förlikning är tillåten

Förlikning brukar endast tillåtas i dispositiva tvistemål. Definitionen som ges i olika lagar av ett dispositivt tvistemål brukar vara ”mål där förlikning om saken är tillåten. I indispositiva tvistemål brukar det inte vara tillåtet att nå en förlikning. En skillnad mellan dispositiva och indispositiva tvistemål är att domstolen brukar hjälpa parterna att utreda saken i indispositiva tvistemål, medan i dispositiva mål är det mer upp till parterna själva att utreda vad som gäller i målet.

Vårdnad om barn är exempel på ett indispositivt tvistemål. I ett sådant mål är förlikning normalt sätt alltså inte tillåten. Det beror antagligen på att samhället anser sig ha ett intresse av att barn inte far illa. Därför är det barnets intresse som är viktigast, varför föräldrarna som är parter i målet, inte själva får nå en överenskommelse genom en förlikning.

Förlikningsavtal

Även om parterna har nått en förlikning är det bra att överenskommelsen finns nedtecknat på ett papper. Det brukar säkerställas genom att parterna ingår ett så kallat förlikningsavtal. Att förlikas eller ingå förlikningsavtal själv kan vara en risk om du inte är juridiskt kunnig. Därför är det en god idé att låta en jurist hjälpa dig. Vasa Advokatbyrå AB har en gedigen erfarenhet av att hjälpa klienter att nå en förlikning och av att hjälpa till när förlikningsavtal ska ingås. Kontakta gärna oss om du önskar juridisk assistans med din tvist.

Läsvärt

Muntlig förberedelse – Sveriges Domstolar

81-åringen tackar nej till Ebba Busch – ingen förlikning | SVT Nyheter

Tvistemål i tingsrätt – så går det till – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Advokatbyrå och tvister – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Advokatens kostnad – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Call Now ButtonSamtalet är kostnadsfritt