Förlikning och förlikningsavtal

Om du och din part är i en tvist kan det bli kostsamt att gå hela vägen till domstol för att avgöra saken. Därför kan det vara en fördel att nå något som kallas förlikning, genom att ni ingår något som kallas förlikningsavtal. Men vad är en förlikning? Vad är ett förlikningsavtal? De frågorna kommer du få svar på i den här artikeln.

Förlikning och förlikningsavtal

Förlikning

En förlikning är en överenskommelse som parterna i ett mål kan ingå, i stället för att gå vidare till huvudförhandling. Normalt sätt ingås en förlikning på något som kallas för muntlig förberedelse, vilken också brukar äga rum i en domstol. En muntlig förberedelse brukar följa den så kallade Göteborgsmodellen, vilken innebär att vardera parten har enskilda diskussioner med sina respektive ombud med domaren. När den ena parten för diskussioner med domare, får den andra parten med sitt ombud vänta utanför. Därefter får den andra parten gå in och samtala med domaren. Skulle parterna medge för domaren att de acceptera ett bud som de är överens om, kan parterna nå en förlikning.

När förlikning är tillåten

Förlikning brukar endast tillåtas i dispositiva tvistemål. Definitionen som ges i olika lagar av ett dispositivt tvistemål brukar vara ”mål där förlikning om saken är tillåten. I indispositiva tvistemål brukar det inte vara tillåtet att nå en förlikning. En skillnad mellan dispositiva och indispositiva tvistemål är att domstolen brukar hjälpa parterna att utreda saken i indispositiva tvistemål, medan i dispositiva mål är det mer upp till parterna själva att utreda vad som gäller i målet.

Vårdnad om barn är exempel på ett indispositivt tvistemål. I ett sådant mål är förlikning normalt sätt alltså inte tillåten. Det beror antagligen på att samhället anser sig ha ett intresse av att barn inte far illa. Därför är det barnets intresse som är viktigast, varför föräldrarna som är parter i målet, inte själva får nå en överenskommelse genom en förlikning.

Förlikningsavtal

Även om parterna har nått en förlikning är det bra att överenskommelsen finns nedtecknat på ett papper. Det brukar säkerställas genom att parterna ingår ett så kallat förlikningsavtal. Att förlikas eller ingå förlikningsavtal själv kan vara en risk om du inte är juridiskt kunnig. Därför är det en god idé att låta en jurist hjälpa dig. Vasa Advokatbyrå AB har en gedigen erfarenhet av att hjälpa klienter att nå en förlikning och av att hjälpa till när förlikningsavtal ska ingås. Kontakta gärna oss om du önskar juridisk assistans med din tvist.

Läsvärt

Muntlig förberedelse – Sveriges Domstolar

81-åringen tackar nej till Ebba Busch – ingen förlikning | SVT Nyheter

Tvistemål i tingsrätt – så går det till – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Advokatbyrå och tvister – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Advokatens kostnad – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.