Advokatens kostnad

Frågan om vad en advokat kostar varierar något enormt beroende på arbetsområde, arbetsmetod, typ av fråga m.m. Denna artikel kommer dessvärre inte att kunna förklara alla aspekter av alla typer av juridiskt arbete och dess kostnader. Det denna artikel kommer att fokusera på är kostnader i samband med tvist.

Advokatens kostnad

Tvist

Till att börja med kan vi kort gå igenom vad som avses med ”tvist”. En tvist är egentligen ett juridiskt problem som uppstått mellan två parter. Frågan kan t.ex. handlar om köp, entreprenad, överklaga försäkringsbolags beslut m.m. En tvist anses uppstå när ena parten ställer ett krav varpå motparten bestrider kravet, antingen helt eller delvis. Ett exempel kan demonstrera hur en tvist uppstår.

A kör på B:s gräsmatta som förstörs lite. B vill ha skadestånd med 5 000 kr. A vill inte betala.

I detta fall har B riktat ett krav mot A som denne bestridit. En tvist föreligger därmed. Om B väljer att anlita en advokatbyrå som arbetar med tvister (t.ex. Vasa Advokatbyrå) så kommer byrån bistå B med juridisk expertis. Om ärendet inte löser sig utanför rätten så kommer advokatbyrån även att representera B i rätten inför en process (tvistemål).

Kostnader

Att anlita en advokatbyrå är dock inte gratis. De typer av kostnader som traditionellt sett förekommer, i vart fall vid byråer som handlägger tvister, är (i) advokatens/juristen arvode, (ii) beviskostnader och (iii) administrativa avgifter.

Med advokatens arvode avses den ersättning man betalar direkt till advokaten. Hur hög denna kostnad blir är upp till varje fall att avgöra. Huvudregeln gällande tvistemål är att advokaten har en fast timtaxa, istället för ett fast avtalat pris. Anledningen till detta är att det är omöjligt att förutspå hur lång tid en tvist kommer att ta eller hur många timmar arbete som måste läggas ned. Självklart är det tillåtet att avtala om fast pris avseende en tvist. Risken är dock relativt stor att priset kan bli mycket högre än det skulle ha blivit om man debiterat en timtaxa.

Med beviskostnader avses allt från vittnesersättning, kostnader för utredningar, sakkunniga m.m. Dessa kostnader står klienten för men beställs ofta av advokaten. Advokaten beställer dock aldrig bevisning som inte klienten efterfrågat eller i vart fall godkänt. Det är således klienten som avgör denna kostnad.

Med administrativa avgifter avses främst avgiften för att ansöka om stämning, registreringsintyg för företag och dylikt. Dessa kostnader är fasta i vilket de inte kan förhandlas om.

Mildrande av kostnader

Av att läsa ovan text verkar advokater väldigt dyra, särskilt vid tvister. Att man inte heller, som huvudregel, kan ge en estimation av kostnaden hjälper inte. Dock finns vissa regler och försäkringar som mildrar effekten av att hamna i tvist.

Först och främst så finns något som kallas rättsskydd. Rättsskydd följer automatiskt med hemförsäkringen och kan aktualiseras för de fall man varit försäkrad i minst två år. Du måste dock inte ha varit försäkrad på samma bolag i två år utan man kan ha bytt försäkringsbolag under denna tid. Rättsskyddet enligt hemförsäkringen innebär att man som klient endast betalar en självrisk vilken motsvarar cirka 20–30 procent av advokatens kostnader. Detta gäller dock endast upp till ett visst belopp som för år 2020 är satt till 1755 kr. Om advokaten debiterar mer än detta belopp så står man själv kostnader. Försäkringen täcker även endast upp till ett visst belopp.


Rättsskyddet omfattar även till viss grad beviskostnader och de administrativa avgifterna. Huvudregeln vid dessa kostnader är att man själv gör ett utlägg som sedan ersätts av försäkringsbolaget.

Resultatet av hemförsäkringen är man själv betalar endast en liten del av processkostnaden i vilket en process blir väsentligen mycket billigare. Rättsskyddet täcker dock inte alla typer av tvister. Kolla med ditt försäkringsbolag/hemförsäkring om vad som gäller.

En motsvarande försäkring finns för de allra flesta företagsförsäkringarna. Företagsförsäkringarna fungerar på ett likartat sätt med vissa skillnader. För det första brukar det finnas en fast självrisk på en viss summa. För det andra brukar det totala maximibeloppet för hur högt försäkringen når vara högre än det tak som gäller för hemförsäkringen.

Om man vinner

Skulle en tvist gå ända upp till huvudförhandling och avgöras genom en dom så kan man även få sina samtliga rättegångskostnader ersatta om man vinner. Om man vinner delvis så ska motparten stå ens kostnader i motsvarande mån. Ett exempel kan demonstrera:

A för en process mot B om skadestånd. A yrkar 100 000 och B anser att denne inte är skadeståndsskyldig alls. Om A får sin talan igenom, och får de 100 000 som yrkats, så ska B stå för A:s processkostnader som huvudregel. Om A endast beviljas 50 000 så kan man säga att A vunnit, men inte fullt ut. B ska då ersätta A:s rättegångskostnader till en viss procent.

Att vinna en process kan dock aldrig garanteras i vilket det är riskfyllt att hoppas på att få sina kostnader ersatta. Det kan faktiskt hända att man själv åker på att betala för motpartens rättegångskostnader vilket kn uppgå till flera hundratusen kronor. Visserligen täcker rättsskyddet även motpartens kostnader, men de totala beloppen av ens egna och motpartens kostnader brukar innebära att det totala takbeloppet överskrids.

Författas av jur. trainee Henrik Berg

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om advokatens kostnad

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.