Får inte betalt av kund – 4 steg

Får inte betalt av kund - 4 stegAtt inte få betalt av en kund är något av det mest irriterande och förargelseväckande som kan hända för en entreprenör. Särskilt när man utför ett arbete av större grad, då en förlust av den vinsten kan leda till ekonomiska problem framöver. Följande kommer en lista på åtgärder du kan vidta för att få betalt av en irriterande kund.

1. Skicka en påminnelse.

Att skicka en betalningspåminnelse tjänar två syften. För det första kan det hända att kunden helt enkelt glömt bort den första fakturan man skickade i vilket påminnelsen resulterar i att man får betalt direkt. Problemet har således lösts på ett tidigt stadie. För det andra kan man i betalningspåminnelsen göra gällande dröjsmålsränta. Dröjsmålsränta enligt räntelagen börjar löpa så fort man försitter förfallodatumet på en ränta alternativt ej betalar en ränta utan förfallodatum inom 30 dagar. Således börjar räntas löpa oavsett om man skickar en påminnelse eller inte. Ränta tjänar dels som ersättning för att en borgenär måste vänta med att få betalt och dels som ett påtryckningsmedel. Det är det sistnämnda som påminnelsen hjälper. Genom att påminna om dröjsmålsräntan brukar kunder bli mer benägna att betala.

2. Inkasso.

Nästa klassiska steg är att skicka en faktura till ett inkassobolag. Inkassobolaget kommer då att mer aktivt försöka driva in fordran, dock fortfarande på ”frivillig väg”. Ett inkassobolag har inga möjligheter att vidta tvångsåtgärder och liknande men har en arsenal av avgifts-, betalnings- och räntepådrag som sanktion.

Inkassoföretagen brukar vara den första anhalten för en faktura bortsett från borgenären. Det vanliga förfarandet är att inkassobolaget skickar ett brev med betalningspåminnelse, borgenär, fordran, ränta, avgifter samt betalningssätt. Att inkassobolagen måste upprätta skriftliga och noga utformade brev till gäldenären framgår av 5 och 6§§ inkassolagen.

Ett inkassobolag är i övrigt att iaktta god sed. Av detta följer att om gäldenären bestridit kravet, t.ex. att det är fel i varan, gäller som huvudregel att inkassobolaget inte kan ta sig an arbetet (se mer nedan).

3. Betalningsföreläggande genom kronofogdemyndigheten.

Om inte ens inkassobolagen lyckas få gäldenären att betala så är nästa steg kronofogden. Kronofogden är den enda organisation/myndighet som genom tvångsmedel kan driva in fordringar. Hur detta går till, vad som krävs och andra regler framgår av utmätningsbalken.

Rent allmänt gäller för all form av utmätning att man måste skaffa sig en exekutionstitel. En exekutionstitel innebär ett bevis som kronofogdemyndigheten behöver för att starta ett ärende. En exekutionstitel kan skaffas på flera olika sätt som bl.a. kronofogdemyndighetens egna beslut eller genom en dom från allmän domstol. En exekutionstitel är inte beroende av om man skickat påminnelse eller gått igenom inkassobolag dessförinnan. T.ex. betalningsföreläggande kan ansökas om samma dag fordran förfaller.

Betalningsföreläggande är ett förenklat förfarande som är särskilt utformat för gäldenärer som vägrar betala. Förfarandet går till som att man hos kronofogden fyller i en blankett samt betalar den avgift förfarandet kostar. I blanketten ska bl.a. båda parternas namn framgå, fordran, belopp, yrkad ränta och andra relevanta uppgifter. Kronofogdemyndigheten kommer sedan att delge detta gäldenären. Om gäldenären inte bestrider kravet eller inte svarar alls kan kronofogdemyndigheten besluta att bevilja föreläggandet. Att invända med att man ”inte har pengar” räknas inte som bestridande.

Om dock gäldenären bestrider kravet med en rättslig grund ska borgenären/sökanden informeras om detta. Man kan då begära att målet ska lämnas över till tingsrätt för prövning.

4. Tvist?

Om då gäldenären/kunden bestrider kravet kommer frågan att prövas i tingsrätten om du begär det. Det är dock relativt vanligt att en kund bestrider fakturan redan från början i vilket förfarandet redan kan inledas med en tvist. Tvisten om betalningen kommer således bli beroende av en annan rättsfråga, t.ex. om varav är felaktig. Vinner man tvisten kan rätten fastställa betalningsansvaret i vilket man då åter vänder sig till kronofogdemyndigheten, dock denna gång genom begäran att verkställa en dom som är mycket lättare.

Som redogjort i de fyra stegen brukar en process börja med en betalningspåminnelse och slutar med en ev. tvist. Frågan är då varför man bara inte skippar de tidigare stegen och stämmer direkt i domstol, eller i vart fall börjar med kronofogdemyndigheten. Svaret är primärt tidsbrist. Att före en process ända upp till dess att dom avkunnas kan ta upp till ett år, t.o.m. ännu längre i vissa fall. Att ansöka om betalningsföreläggande genom kronofogdemyndigheten direkt kan ta flera veckor och månader. Det är ofta mer tidseffektivt att skicka en faktura till inkasso som brukar vara mycket snabbare.

Vasa Advokatbyrå har arbetat i över ett årtionde med frågor som rör kunders betalningsvilja; oavsett om det rör bestridande, avtalat pris, avtalad tjänst eller om kunden helt enkelt inte har råd att betala. Vi förstår irritationen när dina kunder vägrar betala. Vasa Advokatbyrå arbetar alltid aktivt med just dina intressen i fokus. Hela vårt arbete kommer således att helt baseras i vad som är bäst i just din situation. Tveka inte att höra av dig.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.