Entreprenadjuridik – Avtal med konsulter

När du ska anlita en konsult till en entreprenad är det vanligt att använda standardkontraktet ABK 09. Avtalet innehåller allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet.

Entreprenadjuridik - Avtal med konsulter

ABK 09 är ett standardavtal som används vid konsultverksamhet för entreprenader. Det är ett vanligt avtal att använda vid anlitandet av arkitekter eller ingenjörer. Det är viktigt både från upphandlarens och konsultens perspektiv att ett avtal skrivs. Avtalet liknar AB 04 och ABT 09 men är anpassad för konsult-situationer. Det reglerar bland annat genomförande, betalning och ansvar.

Avtalet kan användas i de flesta former av konsultuppdrag. Även sådant som gäller för projektledning, besiktning, byggledning m.m. Avtalet måste som huvudregel uttryckligen åberopas för att det ska gälla. Det gäller därför inte ”automatiskt” utom i vissa undantagsfall om avtalet kan anses vara etablerad handelsrätt mellan parterna, gälla trots att det inte åberopats.

Felreglerna i ABK 09

Om en konsult har lagt fram felaktiga handlingar är de enligt avtalet skyldiga att själva avhjälpa felet. Ansvaret gäller under uppdragstiden som enligt avtal är från det att konsulten började arbetet och ytterligare tio år.

Att avhjälpa fel innebär alltså att konsulten ska göra om det arbete som blivit felaktigt. Det kan handla om att korrigera ritningar, göra om konstruktioner m.m. Det är dock vanligt att det är för sent för avhjälpande därför att handlingen redan tagits i bruk. Då kan istället skadeståndsreglerna bli aktuella.

I 1§ 5 kap anges att konsulten ansvarar för skada som den orsakat genom bristande fackmässighet, åsidosättande av sedvanlig omsorg eller annan vårdslöshet vid genomförande av uppdraget. Det innebär att konsulten kan bli skadeståndsskyldig för skador som konsulten orsakar. Emellertid är den sammanlagda skadeståndsskyldigheten begränsad till 120 prisbasbelopp, om inte annat avtalas. Men där inräknas inte vite eller skadestånd som hänförs till försening, det regleras enskilt i avtalet.

Vasa Advokatbyrå hjälper dig i entreprenadfrågor

Om du hamnar i tvist med en konsult kan frågan avgöras i allmän domstol. Den omständighet att man hamnar i en tvist ger inte konsulten rätt att avbryta uppdraget. Det finns också en möjlighet enligt avtalet att besluta om sk förenklad tvistelösning. Förenklad tvistelösning är ett alternativ om parterna inte vill gå i domstol. Parterna enas då om en skiljeperson som ska döma i frågan.

Vi på Vasa Advokatbyrå har lång erfarenhet av att hantera entreprenadfrågor. Vi kan hjälpa dig om du skulle behöva hjälp att utforma ett avtal eller om du behöver annan rådgivning gällande entreprenadrätt.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

 • Att undvika misstag som kan leda till extrakostnader och rättsförluster.
 • Få hjälp att skriva välanpassade avtal.

Tvistelösning

 • Få en juridisk bedömning utifrån avtal och gällande rättsläge. 
 • Medla mellan er och motparten.
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning. 
 • Maximera era chanser att få rätt till skadestånd.
 • Undvik tvister som i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka era rättigheter. 
 • Slipp att slösa tid och energi på att förhandla. 

Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om entreprenadjuridik – avtal med konsulter

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.