Skadestånd när hantverkare orsakar skada

Att en hantverkare orsakar en skada kan i sig verka lite motsägelsefullt. Man anlitar ju faktiskt en hantverkare för att utföra ett renoverings eller ombyggnadsarbete man själv inte klarar av, där en av premisserna är att hantverkaren inte gör situationen värre. Det är dock inte ovanligt att viss skada uppstår p.g.a. hantverkarens arbete. Oftast handlar det om ett mindre misstag p.g.a. lite slarv eller t.o.m. något som hantverkaren inte kunnat förutspå eller förebygga. Ibland kan det dock tyvärr handla om ren vårdslöshet.

Skadestånd när hantverkare orsakar skada

Denna artikel är en del av Vasa Advokatbyrås artikelserie om skadestånd. Kolla gärna in våra andra skadeståndartiklar.

Hantverkare gör fel – konsument

Om man köper en hantverkares tjänster för eget, personligt, bruk är man skyddad av konsumenttjänstlagen. Vad som menas med ”personligt” bruk är att man inte förvärvar tjänsten i sin näringsverksamhet. Den som således köper en hantverkares tjänster för att renovera ett hus man planerar att hyra ut, omfattas troligen inte av konsument begreppet.

Vad som ingår i hantverkarens uppdrag avgöra huvudsakligen av avtalet. Av detta följer att en hantverkares ansvar och förfarande varierar beroende på vad som avtalats. I konsumenttjänstlagen stadgas däremot att man inte kan avtala om sämre avtalsvillkor än som föreskrivs i nämnda lagrum. Det finns alltså en begränsning om vad som kan avtalas vilken är till konsumentens fördel. De saker som reglerar i konsumenttjänstlagen är väldigt omfattande och rör bl.a. hur näringsidkaren ska utföra arbetet, priset, fel i tjänst, dröjsmål och skadestånd. Sammanfattat kan man uttrycka det som att konsumenttjänstlagen stadgar en miniminivå av rättigheter avseende de flesta aspekterna för att skydda konsumenten. Det står däremot fritt för parterna att avtala om mer förmånliga villkor för konsumenten.

Fel

Om hantverkaren gör ett fel kan det för det första röra sig om ett fel i tjänsten. Fel i tjänst regleras i 9 – 11§§ konsumenttjänstlagen. Regleringen om vad som ska anses utgöra fel enligt huvudbestämmelsen i 9§ konsumenttjänstlagen är väldigt omfattande och är indelad i fyra delar. Dessa är (i) om tjänsten inte utförts fackmannamässigt, (ii) om tjänsten utförts i strid med föreskrift eller myndighetsbeslut som ska tillförsäkra säkerhet i tjänsten, (iii) om tjänsten i övrigt avviker från avtalet och (iv) om tjänsten utförs i strid med produktsäkerhetslagen eller om hantverkaren inte iakttar sin skyldighet att utföra tilläggsarbeten.

Skulle en tjänst anses ha utförts felaktig kan konsumenten har rätt till viss påföljd. Dessa påföljder är främst avhjälpande, prisavdrag eller hävning. Det som ska ”återställas” genom påföljden är objektet för tjänsten.

När en hantverkare dock gör fel kan även skada på annan egendom än avtalsobjektet uppstå. Ett exempel är att en altan eller balkong konstrueras, varpå felet även vållar skador på fasaden. Denna kan vara ersättningsgill genom skadestånd.

Rätten till skadestånd föreskrivs i 31§ konsumenttjänstlagen. Regleringen innehåller bestämmelser om både skadestånd med grund i fel och dröjsmål. Vi kommer fokusera på skadestånd med grund i fel.

Skadestånd

I 31§ 3st konsumenttjänstlagen stadgas att konsumenten har rätt till skadestånd för de fall denne åsamkas skada oavsett anledning till felet. Undantaget är om näringsidkaren kan visa att tre kumulativa rekvisit är uppfyllda. Dessa är att (i) anledningen till felet legat utanför dennes kontroll/ansvarsområde i vid bemärkelse, (ii) näringsidkaren skäligen inte kunnat förutse risken samt (iii) att näringsidkaren skäligen inte kunnat övervinna/förebygga felet. Dessa tre rekvisit är relativt högt ställda vilket markerar att näringsidkaren har ett väldigt omfattande skadeståndsansvar gentemot konsumenten. Skadeståndsskyldigheten omfattar även arbete som utförts av anställd eller underentreprenör. Hantverkaren kan endast undgå skadeståndsskyldighet för del fall även den anställde eller underentreprenören hade kunnat undgå skadeståndsansvar.

Rätten till skadestånd omfattar, som ovan nämnt, ersättning avseende kostnader som uppkommit även på annat än avtalsobjektet. Det som är viktigt att lägga till är att skadeståndet även omfattar skada på egendom som tillhör andra familjemedlemmar.

Vasa Advokatbyrå har arbetat med entreprenadrätt, konsumenttjänst, skadestånd och mycket mer i snart 20 år. Vi har representerad både skadelidande och skadevållande, entreprenör och konsument i ett stort antal ärenden. Genom denna erfarenhet har vi förvärvat en djup kunskap i ämnet och en särskild insikt i områdets komplexitet. En kunskap vi alltid använder för att tillvarata just vår klients intressen och hitta den bästa lösningen för just dig. Tveka inte att höra av dig!

Författas av jur. trainee Henrik Berg

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om skadestånd när hantverkare orsakar skada

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.