ÄTA – nyttig information för som vill veta mer

ÄTA är en akronym, där varje bokstav i ordet är en förkortning av ett annat ord. Ä står för ändring, T står för tillägg och A står för avgående. Dessa typer av arbeten regleras på entreprenadrättens område i olika standardavtal. I den här artikeln ligger fokus på ÄTA-arbeten enligt standardavtalet AB 04. Du kan ha nytta av den här artikeln såväl om du är beställare av en entreprenad som om du är en entreprenör. Även om du bara är lite nyfiken på entreprenadrätt, kan den här artikeln vara glädjande för dig.

ÄTA – nyttig information

Allmänt om ÄTA-arbeten enligt AB 04

Det är rätt vanligt förekommande att en beställare av en entreprenad önskar ändringar i entreprenaden eller vill att det ska göras tilläggsarbeten. Dessa arbeten regleras utförligt i AB 04. Beställaren behöver normalt sätt göra beställningen skriftligen. Att en entreprenör behöver utföra ÄTA-arbeten kommer dra ut på tiden för entreprenadens slutförande. Men entreprenören har trots det i regel en skyldighet att utföra dessa arbeten om beställaren så önskar. Den skyldigheten framgår av 2 kapitlet 3 § AB 04. För att entreprenören ska ha sådan skyldighet, brukar det dock krävas att ÄTA-arbetena har ett omedelbart samband med kontraktsarbetena. Arbetena bör inte heller vara av väsentlig annan natur än kontraktsarbetena, för att entreprenören ska vara skyldig att utföra dessa. Sådana skyldigheter kan entreprenören också ha för avgående arbeten. Vid ÄTA-arbete ska i regel kontraktstiden ändras utifrån de arbetena, vilket kan innebära att kontraktstiden antingen förlängs eller förkortas.

Ändringsarbeten

Ändringsarbete tar sikte på ett arbete som redan är avtalat om att det ska utföras, men som beställaren sedan vill att det ska utföras på något annat sätt. Det kan vara att beställaren vill att en vägg ska målas om. Kanske står det i avtalet att väggen ska målas grön. Då kan beställare ändra sig till att den i stället ska målas blå. Som beställare är rätten att beställa ändringsarbeten i stort sätt obegränsad. En ändring behöver inte leda till att entreprenören får mer arbete att utföra, utan det kan även leda till en minskad arbetsbörda. Ändringsarbetena kan vara avgående, ersättande och tillkommande arbeten. Även om arbetet redan är verkställt kan arbetet behöva förstöras för att möjliggöra att ändringsarbetet ska kunna utföras. Väggen kanske redan är målad grön när beställaren ändrar sig och vill att entreprenören ska måla den blå. Då behöver entreprenören i regel måla om den väggen.

Däremot brukar entreprenören själv få välja hur denne vill utföra det beställda ändringsarbetet, vilket framgår av 3 kapitlet 4 § AB 04. Det kan innebära att även om beställaren får välja att väggen ska målas blå, väljer entreprenören hur många målare som ska utföra arbetet och vilka penslar som ska användas.

Tilläggsarbeten

Vid ett tilläggsarbete behöver entreprenören inte göra någon förändring av ett arbete, utan här gäller i stället att entreprenören ska göra något ytterligare på entreprenaden än vad som från början är avtalat. Det uppställs två rekvisit för skyldighet att utföra tilläggsarbete och båda rekvisiten behöver normalt sätt vara uppfyllda för att entreprenören ska behöva utföra tilläggsarbeten.

Första rekvisitet är sambandskravet, vilket innebär att omedelbart sammanhang ska finnas mellan begärda arbetena och de övriga kontraktsarbetena. Vad som menas med omedelbart sammanhang är att de föreskrivna tilläggsarbetena behöver ha sådant samband med kontraktsarbetena, så att arbetena blir en teknisk helhet.

Det andra rekvisitet är egenskapskravet, vilket innebär att arbetena inte är av väsentligt annan natur än de som utgör konstraktsarbetena. Skulle de bedömas vara av väsentligt annan natur, kommer de regelmässigt inte ligga inom den ändringskompetensen som beställaren har. Entreprenören brukar ha en så kallad immunitet för arbeten av sådan natur.

Avgående arbeten

Om beställaren begär ändringsarbete eller tilläggsarbete, kan det vara så att vissa arbeten då inte längre behöver utföras. De arbeten som inte längre är aktuella kan definieras som som avgående arbeten. Termen avgående arbeten är som mest betydelsefull när det ska göras en kostnadsreglering mellan arbeten som har tillkommit och avgående arbeten.

Att tänka på

Om du har hamnat i en tvist om ÄTA-arbeten eller annan tvist inom entreprenadrätt kan det vara svårt att driva den tvisten själv. Vasa Advokatbyrå AB har en gedigen erfarenhet av entreprenadrätt. Tveka inte att höra av dig till oss så hjälper vi dig med din tvist.

Läsvärt

https://svjt.se/svjt/2015/20

https://www.domstol.se/hogsta-domstolen/avgoranden/2015/36474/

Författad av: Alexander Isehag

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om äta – nyttig information för som vill veta mer

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.