Vi förklarar vad det innebär att skriva på ett avtal

Att ingå avtal eller som det kallas i folkmun, skriva på ett avtal, är något både du och jag med största sannolikhet gjort någon gång i våra dar. De flesta privatpersoner och även likaså företag skriver på olika typer av avtal regelbundet. Företag har ofta lite bättre koll på vad de binder upp sig på när de skriver ett nytt avtal med t.ex. en kund medan det inte är helt ovanligt att privatpersoner skriver på ett avtal utan att ha tillräcklig koll på vad det faktiskt kommer att innebära.

Även som privatperson är det dock superviktigt att vara införstådd med vad en avtalsskrivning innebär och vilka rättigheter och skyldigheter som kan följa. I denna artikel kommer jag därför att förklara vad det innebär att skriva på ett avtal. Min förhoppning är att du kommer att lära dig något nytt och om du inte får svar på en fråga du sitter och klurar på i just denna artikel är du varmt välkommen att ringa till oss på Vasa Advokatbyrå! Vi är ett telefonsamtal bort och du finner oss på nummer: 08-678 43 00.

Så fungerar det avtal du skrivit på

Så, vad är ett avtal egentligen? Lite förenklat kan ett avtal förklaras som en rättsligt bindande överenskommelse mellan två parter eller flera parter. För att ett enligt lagen giltigt avtal ska anses ha ingåtts krävs det att någon av personerna som vill ingå avtalet gör ett anbud, dvs kommer med ett erbjudande (kallas också offert), att den andra parten gör en accept, dvs. svarar på erbjudandet och sista punkten som måste vara uppfylld är att det är exakt samma innehåll i erbjudandet och svaret.

Eftersom avtalet är en bindande överenskommelse är det viktigt att du följer det som bestämts. Vad just du och din motpart kommer överens om kommer därför att styra vad avtalet kommer att innebära för dig. Det är även fullt möjligt att ingå ett muntligt avtal som är lika bindande som ett skriftligt. Det är dock svårare att bevisa vad som avtalats om avtalet är muntligt. Det är därför ofta mer fördelaktigt att ingå ett skriftligt avtal.

Skriva på ett avtal

Avtalsskrivning kan ske på lite olika sätt, i vissa fall sker det genom det klassiska sättet med en signatur på avtalet i pappersform eller på det lite modernare sättet genom bankID. T.ex. vid en signering av hyresavtal via blocket kan avtalsskrivningen ske med bankID. Det viktigaste att komma ihåg är att läsa igenom avtalet och alla villkor väldigt noggrant. När du skrivit på avtalet kan du inte återkalla din signatur hipp som happ. Om du ångrar dig måste din motpart acceptera att ert avtal upphävs.

Det är dock inte säkert att din motpart vill det och då kan det i värsta fall uppstå en konflikt mellan er som kan kosta er båda både pengar och tid. Vårt råd är därför: granska granska och granska avtalet så att du har stenkoll på vad det kommer att innebära för dig innan du skriver på! Ibland kan det även underlätta att använda sig av mallar för avtalet. På vår hemsida: vasaadvokat.se hittar du bland annat en kostnadsfri mall för samboavtal under fliken “Mallar”.

Vilka skyldigheter har jag efter att jag skrivit på avtalet?

Den allra viktigaste skyldigheten du har efter att ha skrivit på ett avtal är att du ska hålla avtalet. Pacta sunt servanda är kanske ett uttryck du tidigare stött på. Uttrycket är latin för “Avtal skall hållas” vilket inom juridiken är en regel om att avtal är juridiskt bindande. Trots att regeln är grundläggande inom avtalsrätt går denna regel inte att utläsa uttryckligen någonstans i avtalslagen. Det betyder inte att den inte skulle vara gällande utan regeln är särskilt viktig eftersom det krävs att man kan lita på att den man skriver avtal med håller sig till det man kommit överens om för att avtalsrätten ska fungera. Huvudregeln är alltså att avtal ska hållas. Det bör emellertid påpekas att det i avtalslagen, som är stommen i svensk avtalsrätt, finns några undantag från huvudregeln. Det är bra att ha i åtanke att avtalslagen fungerar som en defaultlag som alltså rycker in då det inte finns annan lagstiftning som är mer specifik. I 3:e kapitlet kan du läsa om alla de situationer då avtalet anses vara ogiltigt vilket gör att ingen av parterna längre är bundna av det.

Dessa undantag är som följer:

 1. Om en part är omyndig eller har förvaltare
 2. Om en part lider av psykisk störning
 3. Vid formfel, om det krävs en form för giltighet, exempelvis vid köp av fast egendom
 4. Om avtalet strider mot ett legalt förbud
 5. Om avtalet strider mot goda seder
 6. Om avtalet är förfalskat och sist men inte minst
 7. Om det rör sig om ett konkurrensbegränsande avtal enligt konkurrenslagens 7 §.

Om det är så att det inte föreligger något undantag från huvudregeln kan du bli ställd till ansvar om du inte håller det avtal du skrivit på. Du gör dig då skyldig till ett så kallat avtalsbrott. Trots att det må låta som att du gör dig skyldig till ett brott som kan leda till ett straff är det inte ett sådant brott det är fråga om. Om du inte hållt dig till avtalet kan du istället drabbas av sanktioner såsom t.ex. skadestånd.

Vad du bör tänka på inför och vid avtalsskrivandet

Om du har ingått ett avtal som du ångrar eller inte vet hur du skall skriva avtalet kan det underlätta att ta hjälp av en kunnig jurist. Till oss på Vasa Advokatbyrå kan du alltid vända dig med allt från små till stora frågor. Som jag tidigare lite kort diskuterat är det klokt och oftast betydligt mer säkert att skriva ett skriftligt avtal även fast det inte alltid är ett krav i lagens mening. Innan du skriver under ett avtal bör du noga läsa igenom det så att du förstår vad det innebär.

Det går alltid att ändra ett avtal i efterhand, men då krävs det att båda parterna är överens. Ibland händer det dock att du och din motpart i ett senare skede hamnar i konflikt med varandra även fast båda parter har granskat avtalet noga och är införstådda om vad avtalet kommer att innebära för just dig eller din motpart. Det kan t.ex. uppstå tvist gällande villkoren i avtalen, hur uppsägningen ska gå till eller som en följd av att ni inte kommer överens om betalning, marknadsföring eller skadestånd. Vi bistår dig gärna med hjälp om du hamnat i en tvist med ett företag eller en annan privatperson. Tveka inte att kontakta oss redan idag!

Läsvärt

“Avtalstvist hamnade i tingsrätten” I Tandläkartidningen.se

NJA 2013 s. 1017

Avtalstvist – 4 saker att tänka på – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Allt om avtalsrätt: Muntliga och skriftliga avtal – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Uppsägning av avtal – 4# tips för att undvika tvister – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Skribent: Natalie Holm

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om vi förklarar vad det innebär att skriva på ett avtal

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.