Vad innebär en borgensförbindelse – få hjälp av experter

Någon gång i ditt liv kanske du ställs inför en situation då en familjemedlem eller vän behöver ta ett lån för t.ex. köp av en bostadsrätt men av olika orsaker blir nekad det av banken. Då kanske personen vänder sig till dig i hopp om att du skulle kunna gå i borgen, det vill säga garantera återbetalning av lånet. Eller så kanske du t.om. läser denna artikel just för att en närstående precis bett dig att gå i borgen för denne. I denna artikel kommer vi att gå igenom vad det innebär att ingå en borgensförbindelse (kallas ofta även borgensåtagande) för någon, hur man går i borgen för någon och vilka risker det finns med att teckna en borgensförbindelse och vad du bör tänka på om du går i borgen. Vi kommer även att kort diskutera vad som gäller vid borgensförbindelse för en bostadsrätt när det kommer till bostadsrättshavarens betalningsskyldighet mot bostadsrättsföreningen.

Vad innebär det att ingå en borgensförbindelse?

En borgensförbindelse innebär alltså kort och gott att någon annan än den som har en skuld, lovat att betala gäldenärens skuld till den som ska ha betalt, men enbart om gäldenären själv inte betalar. Den som har en skuld kallas gäldenär, den som lovat att betala gäldenärens skuld om gäldenären inte betalar kallas borgensman, och den som ska ha betalat för en fordran kallas borgenär. Nu kanske du kliar dig i huvudet och undrar: men vad är egentligen en fordran? En fordran är en rätt för en person att få en viss prestation (t.ex. betalning av pengar) av en annan person. Den som är skyldig att utföra prestationen är alltså gäldenär. Det är bland annat möjligt att gå i borgen såsom för egen skuld vilket i juridiska termer kallas en proprieborgen. Om du ingår ett åtagande om proprieborgen kan borgenären därför vända sig till dig som borgensman och kräva dig på betalning för gäldenärens skuld.

borgensförbindelse

Vid en borgensförbindelse för en bostadsrättshavares betalningsskyldighet mot bostadsrättsföreningen kan du som borgensman direkt krävas på betalning av bostadsrättsföreningen om det är så att bostadsrättshavaren inte betalar det denne ska. Detta är ett gott exempel på en proprieborgen. Exempel på förpliktelser som ett sådant borgensåtagande kan omfatta är att betala avgift (t.ex. insats och årsavgift), utge ersättning för vanvård och bristande underhåll och betala skadestånd vid förverkande. Skulle bostadsrättshavaren inte betala årsavgiften eller på annat sätt inte uppfylla sina åtaganden är det viktigt att bostadsrättsföreningen underrättar borgensmannen så att denne har möjlighet att vidta åtgärder innan skulden blivit för stor.

Proprieborgen är den vanligast förekommande borgensformen. Det finns emellertid ytterligare två typer av borgensförbindelser som kan vara bra att ha ett hum om. Den ena är enkel borgen och den andra är generell borgen. Vid en enkel borgen blir borgensmannen/männen skyldiga att betala först sedan det är konstaterat att gäldenären inte själv kan betala eller om denne t.ex. håller sig undan. Borgenären ska med andra ord först ska vända sig till gäldenären för att få betalt och om det inte går så är nästa steg att kräva borgensmannen på skulden. Vid en generell borgen utan beloppsbegränsning åtar sig borgensmannen ett ansvar för gäldenärens samtliga skulder nu och i framtiden.

Solidariskt eller delat ansvar

Det är även möjligt att låta flera borgensmän gå i borgen för t.ex. ett lån från banken för att gäldenären t.ex. ska kunna köpa en bostadsrätt. När det är fråga om flera borgensmän blir omfattningen av deras ansvar beroende av hur borgensåtagandet utformas. Oftast gäller så kallat solidariskt ansvar vilket innebär att borgenären kan kräva vem som helst av borgensmännen på hela skulden om gäldenären inte betalar. Om borgensmännen istället enbart förbehållit sig delat ansvar kan en enskild borgensman inte krävas på mer än hans andel. Det är dock viktigt att påpeka att om en av borgensmännen tvingas betala hela eller delar av ett lån har denna borgensman alltid en så kallad regressrätt mot gäldenären. Borgensmannen kan med andra ord kräva tillbaka det denne betalat till borgenären från gäldenären.

Under hur lång tid ansvarar en borgensman mot borgenären för sitt åtagande?

När vi talar om tid för ansvar för en borgensförbindelse kommer vi in på något som kallas preskription. I regel är man borgensman tills skulden är återbetald. Preskription innebär dock att borgenären efter viss tid förlorar rätten att kräva sin fordran. Enligt allmänna principer gäller 10 år för preskription av en fordran. Vid konsumentlån preskriberas borgen emellertid normalt redan efter tre år. Om själva lånet preskriberats preskriberas likaså borgensåtagandet.

Kan man säga upp sitt borgensåtagande?

När det kommer till exempelvis borgensförbindelser för förpliktelser som en bostadsrättshavare har gentemot en bostadsrättsförening är det möjligt att i avtalet mellan borgenären och borgensmannen avtala om när en uppsägning av borgensåtagandet kan ske. Ofta gäller att uppsägning kan som tidigast ske efter två år sedan åtagandet började gälla. Det är alltså möjligt att i borgensavtalet komma överens om uppsägning. Som huvudregel vid borgensåtaganden gentemot banken för beviljat lån till gäldenären gäller att borgensmannen, dvs. du som har lovat att betala din närståendes skuld, inte har rätt att säga upp ditt borgensåtagande. Om din närstående, dvs. den som tagit lånet hos banken (gäldenären), kan erbjuda en ny borgensman eller annan säkerhet som banken kan acceptera kan du dock bli fri från ditt borgensåtagande. Det är även möjligt att jämka en borgensförbindelse helt eller delvis enligt 36 § avtalslagen.

Vad du bör tänka på innan du ingår en borgensförbindelse

Ett gammalt uttryck lyder “att gå i borgen är att gå i sorgen”. Ett borgensåtagande är utan tvekan förenat med risker varför det är viktigt att vara införstådd med vad det faktiskt innebär att ingå en borgensförbindelse, dvs. gå i borgen för någon annan. Det finns inga formkrav för borgen och inte heller någon speciell lag där du kan hitta regler om borgen. Innan du tecknar ett borgensåtagande är det därför viktigt att du tänker igenom vilka konsekvenser det kan få. I värsta fall kan du exempelvis tvingas sälja egendom om borgenären fritt kan kräva hela betalningen av dig om inte borgen är begränsad enligt borgensåtagandet. Om du behöver hjälp i ett ärende om borgensförbindelse är vi nära till hands. Vi på Vasa Advokatbyrå har en lång och gedigen erfarenhet på området för borgensåtaganden. Vi hjälper dig vidare i allt från små frågor till stora tvister! Tveka inte att kontakta oss!

Läsvärt

NJA 1999 s. 408 “Fråga om jämkning av betalningsskyldigheten enligt 36 § avtalslagen” I lagen.nu

Skriva avtal – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Hur en fordran uppkommer – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Stämningsansökan mallstämning i tvistemål – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om vad innebär en borgensförbindelse – få hjälp av experter

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.