Stämningsansökan mall – stämning i tvistemål

Anser du att din avtalspart inte har gjort vad denne lovat enligt ert gemensamma avtal och du vill stämma personen i domstol, kommer du behöva veta hur du skriver en stämningsansökan. I den här artikeln ska vi ge dig en generell mall som du kan ha som utgångspunkt. Varje fall är olika, varför du kan behöva anpassa din stämningsansökan efter din tvist. Den mallen vi ger i den här artikeln kan dock vara bra för att ge dig en uppfattning av hur en stämningsansökan kan se ut. Om du vill se en mall i punktform för hur du bör utforma din stämningsansökan i tvistemål, se 42 kapitlet 2 § rättegångsbalken.

Adress och datum

Inom juridiken är det viktigt att alla juridiska dokument är professionellt utformade. Se till att du använder samma typsnitt dokumentet igenom. Använd gärna ett typsnitt som är enkelt att läsa, såsom Garamond. Dessutom blir det lättare för ögat att läsa dokumentet om du har 1.5 radavstånd.

När det kommer till själva dokumentet för stämningsansökan bör du högst upp i högra hörnet av din stämningsansökan, ange till vilken domstol som du tänker skicka stämningsansökan till. Därefter kan du sedan ange postadressen till den tingsrätten. Det kan exempelvis stå ”Stockholms tingsrätt, Box 8307, 104 20 Stockholm”. Skriv inte dessa med kommatecken utan med tre olika rader. Efter det skriver du i raden under till vänster, vilken stad du skickar stämningen från och vilket som är dagens datum.

Stämningsansökan

Parterna i målet

Därefter kan du använda rubriken ”Ansökan om Stämning” och under den rubriken ange vilka som är parterna i målet. Du som stämmer din avtalspart kallas för käranden. I det fall att du anlitar en jurist som företräder dig, kallas denne för ombud. Din avtalspart som du har valt att stämma kallas för svaranden. Jurist som eventuellt företräder svaranden kallas för motpartsombud. Dessa parter bör du ange i din stämningsansökan. Om möjligt bör du även ange deras namn, personnummer/organisationsnummer och fullständiga adress.

Efter att du angett vilka som är parter ska du ange ”saken”, alltså vad som domstolen ska utreda i ärendet. Det kan exempelvis stå ”Saken: Fordran”. Raden under saken, anger du vilket forum som ska pröva målet. Under forum brukar det anges den bestämmelse i rättegångsbalken som styr vilken domstol ska pröva målet. Det är ofta den domstol där svarande är folkbokförd som prövar målet. Att målet normalt sett ska prövas i svarandens folkbokföringsort regleras i 10 kapitlet 1 § rättegångsbalken (10:1 RB). Därför kan det i din stämningsansökan stå ”Forum: 10:1 RB”.

Yrkanden

Nu kommer vi in på själva målet i stämningsansökan. Det första du bör ange i din stämningsansökan är dina yrkanden. Yrkanden är förenklat vad du önskar att tingsrätten ska döma att svaranden ska dömas ut att göra. Exempel på yrkande kan vara att du vill att din avtalspart ska betala tillbaka en summa av vad du betalat för några produkter, eftersom din avtalspart levererat produkterna för sent. Annat yrkande kan vara att du vill att domstolen ska döma ut att svaranden ska betala skadestånd till dig. Det är viktigt att yrkanden är tydligt formulerade, eftersom det anges i 17 kapitlet 3 § rättegångsbalken, att domstol vid ett tvistemål inte får döma ut mer än vad parterna gjort gällande i sina yrkanden. Om du exempelvis bara anger i yrkande att du ska ha rätt till avdrag på priset du ska betala, kan domstolen inte döma ut att du ska få skadestånd, även om du kanske skulle kunna ha rätt till det. Missar du att ange ett yrkande kan det stå dig dyrt.

Grunder

Det är också viktigt att kunna backa upp varför domstolen ska döma i enlighet med dina yrkanden. Därför är det bra att lyfta fram argument varför du ska vinna framgång med vad du gör gällande i målet. En grund kan vara att svaranden inte levererat produkterna enligt vad som avtalats mellan dig och svaranden under villkor 5 i ert avtal. Det är viktigt att vara så tydlig och detaljerad som möjligt vilka produkter det rör sig om. Du bör ta upp samtliga grunder som kan göra att domstolen dömer utifrån dina yrkanden.

Sakomständigheter

Sakomständigheterna anger vad som har hänt mellan dig och svaranden. Du kan exempelvis ange att eftersom du och din avtalspart avtalat om att produkterna skulle levererats till dig den 3:e mars 2021 och du fortfarande inte hade fått produkterna den 5 september 2021, bör domstolen komma fram till att säljaren inte levererat produkterna enligt avtalet. Även här bör du vara tydlig och detaljerad, samt även ta upp alla sakomständigheter som talar för dina yrkanden och grunder. Det är dock viktigt att bara det som är relevant tas upp i målet.

Bevisning

Du ska i din stämningsansökan lyfta fram bevis för de omständigheter som du tvistar om med svaranden. Vad du anser att domstolen ska döma ut, har du angett i dina yrkanden, grunder och sakomständigheter. Uppgifterna du lämnat i din stämningsansökan behöver du bevisa att de är korrekta. För det behöver du lägga fram så starka bevis som möjligt. Det kan vara muntliga bevis, där du håller förhör med något vittne. Det kan också vara skriftlig bevisning, exempelvis avtalet som du och din avtalspart ingått tillsammans, där det framgår när du skulle fått produkterna levererade.

Slutklämmen

Nu är nästan stämningsansökan färdig. Du behöver nu ange ditt namn om du företräder dig själv. En jurist skulle skriva under med sitt namn och för vilken juristbyrå eller advokatbyrå som den arbetar för. Därefter bör du ange vilka bilagor som du bifogar med i stämningsansökan. Sådana bilagor kan vara avtalet som ingåtts med svaranden. En jurist skulle även bifoga en fullmakt att denne får företräda dig i målet.

Att tänka på vid stämningsansökan mall:

Det är otroligt krångligt att ens få med allt som ska vara med i en stämningsansökan. Att sedan ange allt så detaljerat och tydligt som möjligt för att få domstolen att döma till din fördel, är i stort sett omöjligt om du inte är en erfaren jurist. Vad som framgår i den här artikeln är endast för att illustrera i stora drag vad som behöver finnas med i en stämningsansökan. En riktig stämningsansökan behöver vara betydligt mer omfattande. Vasa Advokatbyrå AB tar inget ansvar för om du använder den här artikeln som mall för att skriva en stämningsansökan själv. Vi rekommenderar starkt att du låter en jurist hjälpa dig med din stämningsansökan. Vasa Advokatbyrå AB hjälper gärna dig med att skriva en stämningsansökan och företräda dig i din tvist. Kontakta gärna oss!

Läsvärt om stämningsansökan mall

Är det sak samma om saken är densamma eller inte? | SvJT

Ansök om stämning – Sveriges Domstolar

Advokatens roll i ett tvistemål – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Käromål, svaromål och andra begrepp vid ett tvistemål – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Hur en fordran uppkommer – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om stämningsansökan mall – stämning i tvistemål

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.