Preskription av fordran och preskriptionsavbrott

Om ditt företag har skickat ut en faktura till en kund, men inte fått betalt på länge, kan skulden som den fakturan avser vara preskriberad. Det innebär i korthet att ni inte längre har rätt att kräva in skulden. Däremot finns det ett undantag som kan förlänga tiden som gäller innan en skuld är preskriberad, … Fortsätt läsa Preskription av fordran och preskriptionsavbrott