Ultimata guiden om affärstvist

Två parter i ett avtal som är oense om någonting avseende avtalet är i en tvist. Det kan till exempel handla om en tvist om betalning, marknadsföring eller skadestånd. Vi ska i den här artikeln gå igenom vad som kännetecknar en affärstvist, på vilka sätt man kan lösa en tvist och mycket mer.

Hur man löser en tvist?

Är du i tvist med någon, kanske en kund, hyresvärd eller konkurrent kan du eller din motpart låta tingsrätten avgöra tvisten. Vill du lösa tvisten i domstol ska du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten på den ort där din motpart är folkbokförd. Om motparten är en juridisk person är det den ort där styrelsen har sitt säte. När tingsrätten mottagit ansökan så kommer den att utfärda en stämning mot den part du begärt stämningen mot.

guiden om affärstvist

Denne ska då svara på det som du har begärt, till exempel att få betalt enligt avtal, få skadestånd eller sluta marknadsföra sina produkter på ett visst sätt. När tingsrätten fått motpartens svar som ska vara skriftligt börjar förberedelsen av målet. Parterna kommer då att kallat till ett förberedande sammanträde inför en domare. Lämnar inte motparten ett skriftligt svar kan domaren i vissa situationer meddela en tredskodom vilket i praktiken innebär att motparten förlorar målet.

På vilka olika sätt kan man lösa en tvist mellan företag?

Tvister kan lösas genom förlikning, skiljedom, medling eller vid allmän domstol. Det är vanligt att företag väljer att lösa sina tvister genom så kallat skiljeförfarande. För att detta ska vara möjligt måste dock företagen ha avtalat om det i förväg. Detta kallas för skiljeklausul.

Fördelen med att föra in en skiljeklausul i avtalet är att skiljeförfarandet erbjuder en snabb och effektiv lösning på tvisten. Skiljedomen är även verkställbar och giltig i över 150 olika länder. Hur går då ett skiljeförfarande till i praktiken? Inledningsvis väljer vardera part varsin skiljedomare och dessa två väljer därefter gemensamt den tredje opartiske skiljedomaren. Själva förfarandet går ungefär till på samma sätt som vid en vanlig tingsrätt bortsett från att skiljedomstolen inte har samma maktbefogenheter som en vanlig tingsrätt har. Det innebär bland annat att skiljedomstolen inte kan frihetsberöva någon eller döma ut vite.

Medling mellan företag

Medling har blivit ett allt vanligare sätt för företag att lösa tvister. Det är mer flexibelt och billigare än att lösa tvister i allmän domstol eller skiljedomstol. Hur går då medling mellan företag till i praktiken? Det är parterna som bestämmer hur medlingsförfarandet ska gå till. Medlaren har i sin tur i uppgift att hjälpa parterna att genomföra förfarandet och komma fram till ett avtal. Medling är ett frivilligt förfarande och kan alltså avbrytas om någon av parterna inte vill fortsätta. Misslyckas medlingen kan parterna välja att lösa tvisten i domstol eller skiljenämnd.

Det finns olika former av medling. I situationer där parterna inte är överens om hur tolkningen av avtalet ska göras kan de genomföra ett medlingsförfarande. Parterna utser då gemensamt en medlare som hjälper dem att lösa tvisten. I dessa situationer gäller en särskild lag om medling.

En annan form av medling är då parterna vänder sig till ett skiljedomsinstitut för att få hjälp med att lösa tvisten. Då gäller alltså inte ovan nämnd lag om medling utan man följer istället skiljedomsinstitutets regler.

Slutligen kan parterna även genomföra medlingen i allmän domstol. Då ska först en stämningsansökan lämnas in. I det förberedande stadiet av målet ska domaren försöka få parterna att lösa tvisten för att undvika rättegång. Kommer parterna fortfarande inte överens efter det här kan domaren erbjuda en särskild medling då en medlare kan hjälpa parterna att lösa tvisten mot kostnad. Avstår parterna medling eller om medlingen misslyckas, blir det istället rättegång.

Skillnad mellan allmän domstol och skiljedomstol

Som nämnts ovan påminner förfarandet i allmän domstol och skiljedomstol om varandra. Det som däremot skiljer dem åt ska vi gå igenom nedan. Tvisten i en skiljedomstol blir löst privat och konfidentiellt. I praktiken innebär det att tvisten blir behandlad under sekretess och handlingar blir inte offentliga. Vid ett vanligt domstolsförfarande har allmänheten rätt att närvara, men skiljeförfarandet hålls bakom stängda dörrar. En annan skillnad är att en meddelad skiljedom inte kan överklagas. Det är även en av ovan nämnda fördelar med skiljeförfarandet eftersom det är en effektivare process på grund av begränsning av möjligheten att överklaga.

Att tänka på

Är ditt företag i en tvist med ett annat företag och du behöver juridisk expertis rekommenderar vi dig att ta kontakt med oss på Vasa Advokatbyrå. Tveka inte att höra av dig!

Läsvärt

https://www.domstol.se/amnen/tvist-om-pengar/ansok-om-stamning/

Författad av: Jenny Thalin

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om ultimata guiden om affärstvist

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.