Prioritet vid konkurs: Del 2

Del 2. Om kvittningsrätt

Vid en konkurs finns normalt mer skulder än tillgångar som ska fördelas till borgenärerna. Det innebär nästan alltid att någon av borgenärerna inte kommer att få betalt. Rangordningen av fordringarna som bestämmer vem som först ska få betalt är därför en grundläggande förutsättning för ett fungerande kreditväsende. I denna artikelserie förklarar vi översiktligt vilka som har företräde framför andra vid konkurs och egendomen som ska fördelas inte räcker till för att alla ska få betalt. Vi på Vasa advokatbyrå har lång erfarenhet av tvistlösning. Kontakta oss så hjälper vi dig.

prioritet-vid-konkurs-del-2

Kvittningsrätt har näst högst prioritet vid konkurs

Kvittning innebär att den borgenär som har en skuld till konkursgäldenären men också en fordran mot densamma kan som säkerhetsåtgärd kvitta sin skuld. Borgenärens skuld är en tillgång hos konkursgäldenären. Det innebär att borgenären genom kvittning får sin fordran ”betald” före alla andra borgenärer genom att tillgången kvittas bort mot borgenärens motfordran.

Vid konkurs har kvittningsrätt näst högst prioritet efter separationsrätt. De förutsättningar som krävs för att kvittning ska få göras under konkurs är något generösare mot borgenären jämfört med kvittning när gäldenären inte är i konkurs.

Förutsättningar för kvittning i konkurs

För att få kvitta vid konkurs måste först nästan alla av de generella förutsättningarna för kvittning vara uppfyllda. Dessa är att

 • Borgenärens fordran ska vara gällande och inte t.ex. preskriberad
 • Borgenärens fordran och huvudfordran ska vara mätbara, oftast att de båda ska vara pengar
 • Fordringarna får inte omfattas av förbud mot kvittning enligt lag.
 • Båda parterna ska vara både borgenär och gäldenär

För kvittning vid konkurs måste därutöver dessa förutsättningar vara uppfyllda

 • Respektive parts fordringar mot varandra ska ha funnits före konkursbeslut av domstol
 • Borgenärens fordran får inte ha förvärvats genom köp, byte eller gåva senare än tre månader före dagen då konkursansökan kom in i tingsrätten, om inte förvärvet bedöms som ordinärt. Denna bestämmelse tar sikte på att motverka missbruk från borgenärens sida genom att till underpris köpa fordringar mot gäldenären som kan användas till kvittning och därigenom gå före andra borgenärer.
 • Borgenärens fordran får inte heller ha uppkommit genom sådana omständigheter att det är att jämställa med annat än sedvanliga betalningsmedel och som kan bli föremål för återvinning. Detta tar sikte på situationer när en borgenär före konkursbeslutet skuldsätter sig hos gäldenären genom att köpa upp dennes varor och sedan hävdar kvittningsrätt för skulden för varorna. Varorna kan i detta fall ses som en ”betalning” med annat än pengar.

Det ställs dock inget krav på att borgenärens fordran ska vara förfallen till betalning, som annars är ett krav för kvittning.

Anlita oss för:

Allmän rådgivning

 • Ta tillvara din rätt om en leverantör, kund eller annan går i konkurs
 • Ha koll på vad som gäller vid konkurs

Tvistlösning

 • Vi biträder sig genom hela processen
 • Vi hjälper dig med talan om återvinning
 • Vi hjälper dig att förhandla
(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om prioritet vid konkurs: del 2

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.