Personligt ansvar för styrelsen i bostadsrättsförening

Är det så att du är styrelseledamot i en bostadsrättsförening kan det vara intressant för dig att veta under vilka förutsättningar som du som enskild styrelseledamot kan bli personligt ansvarig. I den här artikeln kommer vi att ge dig en överblick om hur en styrelseledamot i en bostadsrättsförening kan bli skadeståndsansvarig.

Personligt ansvar för styrelsen i bostadsrättsförening

Skadeståndsansvar för styrelseledamot

I 10 kapitlet 1 § bostadsrättslagen hänvisas vidare till 21 kapitlet lagen om ekonomiska föreningar, när det gäller skadestånd, straff och vite. Det framgår av paragrafen i 21 kapitlet lagen om ekonomiska föreningar, att den lagen även är gällande för bostadsrättsföreningar.

I 21 kapitlet 1 § lagen om ekonomiska föreningar, regleras skadeståndsansvaret för styrelseledamöter. Skadeståndsansvaret för dig som styrelseledamot kan uppkomma under lite olika omständigheter och skadeståndsansvaret kan gälla både skada som drabbar föreningen och skada som drabbar medlem. I den här artikeln fokuserar vi dock på skada som drabbar föreningen.

Skada för föreningen

I första meningen i 21 kapitlet 1 § lagen om ekonomiska föreningar, anges att du som styrelseledamot kan bli skadeståndsansvarig för skada som du orsakar föreningen. Sådan skada kan bland annat uppstå när du utför ditt uppdrag som styrelseledamot. Även om du på annat sätt kan bli skadeståndsskyldig för skador som du orsakar föreningen som privatperson, gäller skadeståndsbestämmelserna i lagen om ekonomiska föreningar som huvudregel endast för skador som du orsakar föreningen i egenskap av styrelseledamot.

Skada för föreningen

Ett exempel på när du som styrelseledamot kan bli skadeståndsskyldig, men där du inte blir skadeståndsskyldig enligt lagen om ekonomiska föreningar, är om du har tecknat ett avtal med bostadsrättsföreningen som du sitter i styrelsen för, och du åtagit dig att leverera varor till föreningen. Skulle du då inte uppfylla det du lovat i avtalet, kan du i stället bli ansvarig enligt köplagens bestämmelser. Detta eftersom du inte skadat föreningen i egenskap av styrelseledamot.

Exempel på när du kan bli skadeståndsskyldig i egenskap av styrelseledamot på grund av att du skadar föreningen, är om du inte följer ett direktiv som du får från föreningsstämman. Dock kan du även som styrelseledamot bli ansvarig om du är med och verkställer ett av föreningsstämmans beslut om det beslutet skulle leda till att föreningen lider skada. Däremot brukar inte styrelsen kunna bli skadeståndsskyldig om samtliga medlemmar lämnar sitt samtycke till beslutet.

I vissa fall kan det vara så att en eller några styrelseledamöter blir skyldiga att betala skadestånd, samtidigt som resterande ledamöter inte blir skyldiga att betala något skadestånd alls. Det kan bli aktuellt exempelvis om en styrelseledamot har valts in för en särskild kompetens. När det sedan ska bedömas vilka styrelseledamöter som varit oaktsamma vid beslutet, kanske det bara blir den som har kunskap om området som beslutet rör som anses så pass oaktsam att det kan bli fråga om skadeståndsansvar.

Undvika personligt ansvar

Om du som styrelseledamot känner att du inte är bekväm med att rösta med ett beslut på styrelsemöte, kan du anmäla en reservation mot det beslutet. Den reservationen behöver du normalt sätt lämna innan dess att sammanträdet är avslutat. Att lämna en reservation kan då som huvudregel ha betydelse om beslutet senare skulle visa sig vara grund för skadeståndsansvar.

Att tänka på

Skulle det vara så att föreningen riktar skadeståndsanspråk mot dig rekommenderar vi att du tar kontakt med en jurist. Vasa Advokatbyrå AB har arbetat i många år med frågor som rör bostadsrättsjuridik. Kontakta gärna oss så hjälper vi dig!

Läsvärt

Bostadsrätt ingen kravfri boendeform | SvD

Stärkt konsumentskydd på bostadsmarknaden, SOU 2017:31 (regeringen.se)

7 viktiga punkter för styrelsen i bostadsrättsföreningen – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Nyheter i lagen om ekonomiska föreningar – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Styrelse bostadsrättsföreningens beslut – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om personligt ansvar för styrelsen i bostadsrättsförening

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.