Nyheter i lagen om ekonomiska föreningar

Allmänt för lagen om ekonomiska föreningar

Det har funnits en lag om ekonomiska föreningar från 1951 och sedan kom en ny lag om ekonomiska föreningar 1987. Den gällde fram tills 1 juli 2018, då den lag som gäller idag trädde i kraft. Även om den nya lagen från 2018 i mångt och mycket överensstämmer med den från 1987, har det även tillkommit en del nyheter i 2018 års lag.

De som bland annat träffas av lagen om ekonomiska föreningar är bostadsrättsföreningar, då en bostadsrättsförening är en typ av ekonomisk förening. Den här artikeln kommer översiktligt behandla två av de regler som är nyheter i 2018 års lag om ekonomiska föreningar, och som gäller för just bostadsrättsföreningar. Sedan kommer vi slutligen också ta upp en nyhet som kom 2016, men som är så pass viktig att vi vill ta upp den i artikeln. Om ni har en bostadsrättsförening kan det vara bra att känna till dessa ändringar.

Nyheter i lagen om ekonomiska föreningar

Motverka målvakter

I 7 kapitlet 11 § lagen om ekonomiska föreningar, regleras en ny regel om målvakter i ekonomiska föreningar. I den nya bestämmelsen från 2018 anges att ” den som inte avser att ta del i styrelsens verksamhet enligt denna lag får inte utses till styrelseledamot utan godtagbara skäl.” Bestämmelsen som är inspirerad av aktiebolagslagen ska verka för att det inte sätts in målvakter som styrelseledamöter i en ekonomisk förening. Med målvakt avses vanligtvis en person som blir utnyttjad av kriminella, för att de själva ska kunna skydda sig från att bli ansvariga för brott. Därför låter de målvakten agera utåt sätt, medan de kriminella gör vinster genom ekonomisk brottslighet, som målvakten sedan får skulden för. Även om de kriminella visserligen kan bli ansvariga för brotten, leder utnyttjandet av en målvakt till att det blir svårare för polisen att hitta vilka som faktiskt ligger bakom de brottsliga gärningarna.

Enklare att avveckla förening

Genom en nyhet i 18 kapitlet 1 § i lagen om ekonomiska föreningar från 2018 kan en förening få avvecklas för en lägre kostnad än vad som gällt tidigare och dessutom på ett enklare sätt. Enligt 1987 års lag om ekonomiska föreningar behövde föreningen avvecklas genom ett så kallat likvidationsförfarande. Problemet för föreningar med likvidationsförfarandet är att det oftast drar i väg i stora kostnader och många föreningar har inte så stora tillgångar.

Det nya enklare sättet som kom med 2018 års lag om ekonomiska föreningar, kommer nu att behandlas översiktligt. Förenklade avvecklingen går till så att medlemmarna i föreningen behöver besluta på föreningsstämma att avveckling av föreningen ska ske. Regelmässigt är det ett krav att alla medlemmar som har rätt att rösta på stämman, också måste rösta för en sådan förenklad avveckling. Därefter lämnar föreningen in en ansökan hos Bolagsverket om att föreningen ska få avvecklas på det nya förenklade sättet. Vad Bolagsverket gör när ansökan kommer in är att kungöra föreningens ansökan. Ett syfte med kungörandet är att de borgenärer som potentiellt kan ha intresse av att få vetskap om att föreningen gjort ansökan.

Oftast får inte föreningen ha några skulder kvar att betala, annars kommer Bolagsverket troligen neka ansökan. Skulle beslutet vinna laga kraft är föreningen att betrakta som upplöst. Därefter ska föreningen sedan tas ur föreningsregistret. Skulle det återstå förpliktelser för föreningen efter avvecklingen, är det de som var medlemmar, styrelseledamöter och VD när stämman beslutade om avvecklingen, som har ett delat ansvar för förpliktelserna. På juristspråk kallas det delade ansvaret för solidariskt ansvar.

Tidsfrister för kallelse till föreningsstämma

Den nyhet som kom redan 2016 men som ändå är viktig att nämna är tidsfristen för kallelser till föreningsstämma och till extra föreningsstämma. Tiden för kallelse till stämman regleras i 6 kapitlet 17 § lagen om ekonomiska föreningar. Efter ändringen gäller att kallelse till såväl årsstämma som annan ordinarie stämma, ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Innan ändringen gällde i stället senast fyra veckor och tidigast två veckor innan.

I andra stycket regleras det att det är möjligt att i föreningens stadgar ange att kallelse får utfärdas tre eller två veckor innan stämman, vilket alltså är en kortare tid än de fyra veckor som anges i första stycket i bestämmelsen. Kallelsetiden inte får vara kortare än två veckor.

När det gäller kallelse till extra föreningsstämma gäller enligt 6 kapitlet 18 § lagen om ekonomiska föreningar efter ändringen 2016, att kallelse till extra föreningsstämma får utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före föreningsstämma. Innan ändringen 2016 gällde i stället att kallelsen till föreningsstämman skulle ske tidigast fyra veckor och senast en vecka innan. Det är inte tillåtet att ha kallelsetider som läggs senare eller tidigare än vad som nu angetts. Därför är det viktigt att bostadsrättsföreningar som i sina stagar anger att kallelsetiden till extra föreningsstämma ska ske senast en vecka innan stämman ändrar sina stadgar.

Att tänka på för lagen om ekonomiska föreningar

Det är viktigt att er bostadsrättsförening ändrar era stadgar om de inte överensstämmer med lagändringarna som skett. Om er bostadsrättsförening behöver hjälp med det är ni välkomna att kontakta Vasa Advokatbyrå AB, så hjälper vi er med att se över och ändra era stadgar. Dessutom kan vi också se över alla era stadgar och ändra dem till det behov som just er förening har.

Är det i stället så att er bostadsrättsförening har hamnat i en tvist om en fråga, är ni också välkomna att kontakta oss på Vasa Advokatbyrå AB.

Läsvärt

https://bolagsverket.se/fo/foreningsformer/bostadsrattsforening/starta/foreningsstamma/foreningsstamma-1.1856

https://bolagsverket.se/fo/foreningsformer/ekonomisk/avveckla/forenklad-avveckling-ekonomisk-forening-1.16949

https://www.vasaadvokat.se/andra-stadgar-bostadsrattsforening/

https://www.vasaadvokat.se/fem-satt-for-en-bostadsrattsforening-att-forbattra-sin-ekonomi/

https://www.vasaadvokat.se/ordforande-i-bostadsrattsforening/

Författad av: Alexander Isehag

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om nyheter i lagen om ekonomiska föreningar

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.