Styrelse bostadsrättsföreningens beslut

Styrelsen är det verkställande organet i en bostadsrättsförening. Styrelsen ska uppfylla förpliktelser som de har enligt lag, följa stadgarna och verkställa beslut som har fattats på stämman. Om en styrelse går utanför sitt ansvarsområde riskerar de att bli skadeståndsskyldiga. I denna artikel reder vi ut styrelsens uppgifter och beslutsmöjligheter i en bostadsrättsförening.

En vanlig, men felaktig, uppfattning är att det är ordförande i en bostadsrättsförening som bestämmer. Så är inte fallet. Det är nämligen stämman, med andra ord medlemmarna, som är det högst beslutande organet i en bostadsrättsförening. De beslut som fattas på årsstämman ska efterlevas om de inte strider mot lag. Styrelsen där ordförande ingår, har en verkställande roll. Styrelsens uppgift är att sköta den löpande förvaltningen i föreningen samt att genomföra beslut som har fattats av stämman.

Styrelse bostadsrättsföreningens beslut

Styrelsens beslut och uppgifter i en bostadsrättsförening

Styrelsen ska sköta den dagliga verksamheten i föreningen. I huvudregel innebär det att styrelsen ska fatta beslut gällande föreningens löpande förvaltning. Det kan handla om att styrelsen sköter bokföring, utför mindre reparationer, förvaltar föreningens kapital m.m. Det är också styrelsen som t.ex. godkänner andrahandsuthyrningar.

Större åtgärder som inte kan anses tillhöra den löpande förvaltningen ska dock fattas på årsstämman. Det innebär att styrelsen inte får fatta beslut i sådana frågor. Inget hindrar dock att styrelsen diskuterar frågan för att sedan lyfta frågan på stämman. Frågor som styrelsen vill att stämman beslutar i bör stå med i kallelsen.

Hur styrelsen fattar beslut

En styrelse i en bostadsrättsförening måste ha minst tre styrelseledamöter. För att ett beslut ska kunna fattas av styrelsen måste minst hälften av alla styrelseledamöter närvara. Det räcker att hälften av styrelsen röstar för ett beslut, skulle det bli ”oavgjort” är ordförandens röst en utslagsröst.

Ytterligare regler för att styrelsen ska kunna fatta beslut är att alla ledamöter fått ta del av ärendets behandling. Dessutom ska styrelseledamöter ta hänsyn till jävsreglerna, de får inte rösta i frågor om sig själva eller närstående m.fl.

Styrelsen ska föra protokoll över sina beslut som sedan ska justeras och skrivas under av föreningens ordförande. Föreningens revisor har rätt att granska styrelsens protokoll. Det är en av anledningarna att revisorns utlåtande ofta är viktig i frågan om man ska bevilja ansvarsfrihet för styrelsen på stämman.

Styrelse bostadsrättsföreningens beslut

Vasa Advokatbyrå hjälper till

Vi på Vasa Advokatbyrå har en lång erfarenhet av att arbeta med bostadsrättsföreningar. Vi kan i huvudregel hjälpa till i fråga om upprättande av stadgar, bedöma styrelsens uppgifter och vad ni bör ha med i era protokoll, hjälpa till i frågor om hur ni ska hantera olika beslut m.m.

Styrelse bostadsrättsföreningens beslut
Anlita oss för att få hjälp med:

Allmän rådgivning

 • Få information om vilka regler som gäller för styrelser och stämmor.
 • Få en bedömning av vad styrelsens uppgifter egentligen omfattar.
 • Få hjälp med stadgar och protokoll.

Tvistelösning

 • Få hjälp att förhandla.
 • Minimera tidsspillan och få smidigaste möjliga tvistelösning.
 • Maximera era chanser att få rätt till skadestånd.
 • Undvik arbete som i onödan drar ut på tiden.
 • Bevaka era rättigheter.

Styrelsens uppgifter

 • Få hjälp med att hantera konflikter som uppstått på stämman.
Kontakta gärna oss för ett inledande kostnadsfritt telefonsamtal eller boka in ett möte med en av våra erfarna jurister.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

 1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
 2. Vi lyssnar på dig
 3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
 4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
 5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.