När behöver jag bygglov för att bygga balkong?

Balkonger är ofta mycket uppskattade och kanske är det så att just du går och drömmer om en ny balkong i din bostad. En balkong kan höja värdet på din bostad och utgör därför en gynnsam investering. Den här artikeln är till dig som funderar på att bygga balkong. Reglerna ser olika ut beroende på vilken byggnad det rör sig om och det kan därför vara knepigt att hålla koll på vad som gäller och särskilt när bygglov är ett krav för att få bygga balkong. I denna artikel kommer jag att gå igenom vad som gäller för bostadsrätter och hus. Min förhoppning är att jag besvarar de flesta av de frågor som du kanske har gällande bygglov för balkong.

Då behöver du bygglov för dina planer

En balkong utgör en tillbyggnad och som huvudregel måste du därför ha bygglov för att bygga en ny balkong på en redan befintlig byggnad. Att det föreligger på detta vis går att utläsa i plan- och bygglagen där vi finner vi reglerna om bygglov. I det 9:e kapitlet i denna lag i 2 § står det att det krävs bygglov för nybyggnad, tillbyggnad och annan ändring av en byggnad. Normalt sett innebär ett balkongbygge även en fasadändring, vilket med andra ord innebär att byggnadens yttre utseende ändras. När byggnadsnämnden bedömer om du ska få bygglov för dina planer kommer de att ta hänsyn till hur en balkong skulle förhålla sig till omgivningen och stadsbilden. Det är emellertid storleken på den balkong som du planerar att bygga som avgör om du behöver bygglov eller inte. Om det är så att du måste ha ett bygglov ska du ansöka om detta i din kommun hos byggnadsnämnden. Kommunen i form av byggnadsnämnden måste sedan lämna ett besked inom 10 veckor från att du skickat in din ansökan.

 bygglov för att bygga balkong

Hur stor balkong får man bygga utan bygglov

Om vi kikar på kapitel 9 i 5 a § kan vi se att det för en- och tvåbostadshus inom ett område med detaljplan inte krävs bygglov för en liten tillbyggnad i form av balkong. I plan- och bygglagstiftningen finns ingen definition av varken en- eller tvåbostadshus. Oavsett hur just ditt hus definieras av byggnadsnämnden behöver du emellertid inte söka bygglov för tillbyggnader på mindre än 15 kvadratmeter. Som boende och ägare av ett hus kan du alltså som huvudregel bygga en balkong som inte överstiger 15 kvadratmeter utan att söka bygglov. Du behöver dock göra en anmälan hos byggnadsnämnden om dina planer och invänta startbesked innan du kan börja bygga. Om ditt hus är beläget i en kommun som har tagit fram en detaljplan måste du alltid ta hänsyn till denna. Det spelar ingen roll hur liten eller stor balkong du planerar att bygga utan detaljplanen ska följas oavsett. En detaljplan styr vad som får får byggas och vart, det vill säga hur bebyggelsen ska se ut och hur mark och vatten ska användas.

Om du bor i bostadsrätt

Om det är så att du vill bygga en balkong och äger en bostadsrätt, vad som i folkmun ofta kallas lägenhet, skiljer sig reglerna och processen från den för en- och tvåbostadshus. Som boende i en bostadsrätt gäller inte undantaget på 15 kvm som jag diskuterat i stycket ovan. Jag kommer att ge en kort redogörelse för hur processen ser ut i de flesta fallen men exakt hur processen kommer att bli i just din situation beror på din bostadsrättsföreningen.

Som medlem i bostadsrättsföreningen bör du i första hand kontakta föreningens styrelse för att fråga om några av dina grannar också vill bygga balkong. Ett alternativ till detta tillvägagångssätt är att ta upp frågan i en motion vid föreningens årsstämma. Om det är så att en medlem som skulle beröras av balkongbygget röstar nej till förslaget om balkongbygge på föreningsstämman måste två tredjedelar av de röstande rösta för bygget och detta beslut måste godkännas av hyresnämnden. För att klassificeras som en berörd bostadsrättshavare måste den boendes lägenhet påverkas av bygget på ett negativt sätt. Om förslaget röstas igenom är det sedan föreningen som ska upprätta en bygglovsansökan och ansöka om bygglov hos byggnadsnämnden i kommunen. Fastighetsägaren (i detta fall föreningen) ska när ett beslut om bygglov beviljats ingå ett avtal med ett balkongföretag. Det är viktigt att komma ihåg att en effekt av de nya balkongerna kan vara förhöjda årsavgifter.

Glasa in balkong – vad gäller

För att glasa in din redan befintliga balkong krävs bygglov eftersom det utgör en fasadändring. Byggnadens yttre utseende ändras av en inglasning och det kan även påverka utrymningsvägar och byggnadens brandskydd. Utöver det godkända bygglovet från kommunen behöver du, om du bor i ett bostadsrättshus, tillstånd från bostadsrättsföreningen. När du planerar att glasa in din balkong bör du tänka på att balkongen måste vara anpassad till byggnaden gällande formen, färgen, detaljutformningen och materialet. För att en inglasning av din balkong överhuvudtaget ska vara möjlig måste det finnas ett tak eller en ovanliggande balkong mot vilken man kan ansluta inglasningssystemet.

Avslag på ansökan om bygglov – vad kan jag göra nu?

Om du får ett avslag på din bygglovsansökan kan du överklaga beslutet. Beslutet är slutgiltigt vilket innebär att du inte får utföra dina byggplaner som planerat. Du har emellertid möjlighet att överklaga ett nekat bygglov som du fått från byggnadsnämnden. Din överklagan ska vara skriftlig, innehålla vad det är du vill överklaga, dina kontaktuppgifter och ska skickas till den myndighet som tog beslutet, i detta fall byggnadsnämnden. Det är viktigt att du tydligt anger vad du vill ska ändras med beslutet. Om du vill ha hjälp med att göra en korrekt överklagan eller behöver råd med inskickning av din bygglovsansökan hjälper vi gärna dig! Tveka inte att kontakta oss!

Läsvärt om avslag på ansökan om bygglov

Bygglov: När behövs lov eller anmälan – Stockholms stad

NJA 2009 s 550 – Tillämpning av likhetsprincipen på beslut av föreningsstämma i en bostadsrättsförening – lagen.nu

Avslag bygglov – del 2 – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Entreprenadjuridik – Bygglov, startbesked och slutbesked – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Hjälp med tvistelösning för bostadsrättsförening – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Natalie Holm

(Vi reserverar oss för stavfel och/eller felskrivning. Varje klients ärende är unikt.)

Till sist om när behöver jag bygglov för att bygga balkong?

Vasa Advokatbyrå hjälper gärna dig med allt från totalentreprenad, fastighetsrätt, avtalsrätt, dolda fel till att driva tvister. Så om du som privatperson eller ditt företag finns i till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Sollentuna, Västerås, Örebro, Linköping, Helsingborg, Jönköping, Norrköping, Haninge, Umeå, Gävle, Borås, Eskilstuna, Södertälje, Karlstad, Täby, Sundsvall, Luleå, Halmstad, Trelleborg, Lidingö, Kalmar, Växjö, Östersund, Falun, Skellefteå, Landskrona, Kristianstad, Tumba, Karlskrona, Uddevalla, Skövde, Varberg, Åkersberga, Märsta, Vallentuna, Nyköping, Lidköping, Lerum, Enköping, Alingsås, Ystad, Sandviken, Kungsbacka, Katrineholm, Nässjö, Strängnäs, Falkenberg, Ängelholm, Mariestad, Tranås, Motala, Vetlanda, Kiruna, Hässleholm eller Örnsköldsvik ska du inte tveka att höra av dig till oss så hjälper vi dig med ditt ärende.

Om oss – Vasa Advokatbyrå

Vasa Advokatbyrå är en välkänd advokatbyrå som har funnits sedan 2002. Vår ägare, tillika grundare, har varit advokat i mer än 20 år och har lång erfarenhet inom olika juridiska fält.

Utbildning och erfarenhet

Företagets ägare har en bakgrund som inkluderar en juridikexamen från Chicago Kent College of Law och två masterexamen inom internationell och finansiell rätt. Han har också arbetslivserfarenhet från tingsrätten mellan åren 1986-1989.

Specialområden

Vi på Vasa Advokatbyrå jobbar med många sorters juridiska frågor men är särskilt bra på ärenden som rör dolda fel, tvister och entreprenadrätt. Tack vare vår erfarenhet kan vi erbjuda professionell rådgivning och hjälp i dessa ärenden.

Sammanfattning

Med en solid utbildning, lång erfarenhet och en fokusering på specifika juridiska områden är Vasa Advokatbyrå ett pålitligt val för dig som söker expertis inom juridik. Vi har etablerat oss som en trovärdig partner för kunder som behöver hjälp med svåra juridiska frågor.

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.