Hjälp med tvistelösning för bostadsrättsförening

Att hamna i en tvist kan vara jobbigt och tidskrävande. Driva en tvist på egen hand kan ofta vara svårt utan juridiska kunskaper. I den här artikeln ska vi gå igenom vad er bostadsrättsförening kan få hjälp med av en jurist, för det fall att ni hamnat i en tvist.

Hjälp med tvistelösning för bostadsrättsförening

Reklamation

När ni i bostadsrättsföreningen exempelvis anlitar en hantverkarfirma, förväntar ni er säkert att jobbet blir ordentligt utfört. Tyvärr är inte det alltid fallet. Skulle det finnas brister i det utförda arbetet kan ni behöva reklamera felet så snart som möjligt. Då kanske ni anser att det är svårt hur ni ska formulera er på ett tillfredställande sätt i er reklamation. Med anledning av detta kan det vara skönt att anlita en jurist som hjälper till med reklamationen och som även ser till att reklamationen kommer in i rätt tid.

Kravbrev

För det fall att en bostadrättshavare har misskött sig, kan föreningen skicka ett kravbrev till medlemmen att den ska upphöra med sitt beteende. Kravbrevet kan bestå av något som kallas för en rättelseanmodan. Rättelseanmodan brukar bostadsrättsförening ge till en bostadsrättshavare, då föreningen anser att bostadsrättshavaren har brutit mot någon av de grunderna i 7 kapitlet bostadsrättslagen, vilka brukar vara giltiga skäl att grunda en uppsägning av bostadsrättshavare på. Det är inte helt enkelt att rikta ett sådant kravbrev mot en medlem. Därför kan ni med fördel låta en jurist skriva det kravbrevet, så att kravbrevet blir så tydligt och bra som möjligt.

Stämningsansökan

Ett av det svåraste att formulera utan hjälp av en jurist är en stämningsansökan. Ansökan om stämning lämnas in till tingsrätten. Skulle er bostadsrättsförening vara oense med någon, är det genom en stämningsansökan som ni visar att ni vill att det ni är oense om ska prövas. I stämningsansökan i tvistemål behöver det man gör gällande mot motparten, alltså yrkandet, formulera på ett tydligt sätt. Att lyckas med en tillräckligt tydlig formulering av yrkande är en riktig uppförsbacke om man inte är juridiskt kunnig. Vidare behöver även bevisningen som man lyfter fram för sin sak, vara så pass stark att man har största möjliga chans att vinna framgång med sin tvist. Även om det självklart är så att det aldrig finns några garantier för att vinna framgång med sitt mål, ökar chanserna ändå avsevärt om ni tar hjälp av en jurist, än om ni skriver stämningsansökan själva och själva driver tvisten i domstol.

Att tänka på:

Som nämnt i artikeln är det en god idé att kontakta en jurist när er bostadsrättsförening ligger i en tvist med en motpart. Vasa Advokatbyrå AB har en gedigen erfarenhet av att vara bostadsrättsföreningar behjälpliga vid tvister. Kontakta gärna oss om ni vill ha hjälp med att driva er bostadsrättsförenings tvist.

Läsvärt

Ansök om stämning – Sveriges Domstolar

Infekterad tvist mellan förening och Affärsverken – P4 Blekinge | Sveriges Radio

Råd vid tvist – och konkreta tips – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Rättegångskostnader i domstolsprocess – att tänka på? – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Förlikning – vad innebär det i praktiken? – Advokatbyrå (vasaadvokat.se)

Författad av: Alexander Isehag

Relaterade artiklar

5 bra anledningar till att välja oss

Tillsammans med oss blir du starkare!

  1. Självklart kostar inte det inledande telefonsamtalet
  2. Vi lyssnar på dig
  3. Vi är specialister på bl.a. fastighetsrätt, försäkringsrätt, entreprenad och tvister
  4. Vasa Advokatbyrå har starka finanser och en trygg ansvarsförsäkring
  5. Vi kommer ge dig vår högsta prioritet och hjälpa dig i ditt ärende

Prata med oss idag

Självklart kostar första telefonsamtalet ingenting. Så skriv till oss så ringer vi upp dig så snart vi kan. Förbered dig så gott du kan med den information du har tillgänglig.